PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 126--135
Tytuł artykułu

Application of Selected Methods for Evaluating the Quality of Powdery Products as Stability Indicators of Cosmetics in Powder form on the Example of Dry Shampoos

Warianty tytułu
Wybrane metody oceny jakości produktów sypkich jako wyznaczniki stabilności kosmetyków w postaci proszku na przykładzie szamponów suchych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Zastosowano wybrane metody oceny jakości produktów sypkich do oceny stabilności proszkowych kosmetyków na przykładzie szamponów suchych. Do badań wytypowano dwa naturalne rynkowe szampony pudrowe. Oceniono zmiany aktywności i zawartości wody w badanych szamponach pod wpływem warunków środowiska zewnętrznego. Zweryfikowano także właściwości sorpcyjne szamponów suchych oraz określono różnice w ich składzie granulometrycznym. Dodatkowo zweryfikowano stabilność termiczną badanych prób. Stwierdzono istotne różnice w składzie granulometrycznym wybranych do badań szamponów suchych. Zaobserwowano także, że poziom obecności wody w badanych kosmetykach jest na tyle niski, że nie powinien powodować namnażania w nich drobnoustrojów. W wyniku przeprowadzonych oznaczeń stwierdzono także, że pochłanianie przez próbki wody nie wywołało w nich krystalizacji składników amorficznych. Analiza termograwimetryczna wskazała na zróżnicowaną dynamikę zmian podczas dekompozycji badanych próbek. Udowodniono także możliwość zastosowania metod oceny produktów proszkowych względem szamponów suchych. (abstrakt oryginalny)
EN
The study involved the application of selected methods routinely used for the quality assessment of powdery products for evaluating the stability of powder cosmetics on the example of dry shampoos. The tests were conducted with two commercially available natural shampoos in powder form. Changes in water content and activity occurring in the studied shampoos in response to external environment conditions were evaluated. Also, the sorptive properties of dry shampoos were assessed, and differences in their granulometric composition were determined. In addition, the thermal stability of the test samples was verified. Significant differences were found in the granulometric composition of the dry shampoos selected for the study. Moreover, it was observed that the level of water present in the cosmetics under study was so low that it should not promote microbial proliferation in them. The tests also found that water absorption by the samples did not trigger the crystallization of their amorphous components. Thermogravimetric analysis revealed various dynamics of changes during test sample decomposition. The suitability of methods used for powdery product assessment for the evaluation of dry shampoos was also proven. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
126--135
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Technology and Humanities in Radom
 • Gdynia Maritime University
 • University of Technology and Humanities in Radom
Bibliografia
 • [1] Zięba M., Wieczorek D., Klimaszewska E., Małysa A., Kwaśniewska D. (2019) Application of new synthesized zwitterionic surfactants as hair shampoo components. Journal of Dispersion Science and Technology, published on line 04.10.2018, DOI: 10.1080/01932691.2018.1503545
 • [2] Zięba M., Klimaszewska E., Ogorzałek M. (2018) Application of plant-derived rheology modifiers in hair shampoos. Polish Journal of Commodity Science, 4 (57), 150-157.
 • [3] Zięba M. (2018). Aktywność powierzchniowa płynnych szamponów do włosów zawierających różne rodzaje anionowych surfaktantów. In: Zieliński R., Żuchowski J., Wasilewski T. (eds) Wybrane Problemy Jakości Kosmetyków i Wyrobów Chemii Gospodarczej, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, 117-126.
 • [4] Zięba M. (2017) Wybrane charakterystyki fizykochemiczne baz szamponów suchych. In: Towaroznawstwo w badaniach i praktyce. Jakość kosmetyków i wyrobów chemii gospodarczej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 169-180.
 • [5] 76/768/EWG Dyrektywa Rady z dnia 27 lipca 1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkowskich odnoszących się do produktów kosmetycznych.
 • [6] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z 30 listopada 2009 r. (Dz. Urz. UE L 342 z 22.12.2009, str. 59, z późn. zm.).
 • [7] Ustawa z dnia 30 marca 2001r. o kosmetykach, Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 473.
 • [8] Chochół A. (2006) Wyroby kosmetyczne w świetle nowych uregulowań prawnych ze szczególnym uwzględnieniem obowiązującej nomenklatury surowców kosmetycznych i instytucji zajmujących się ich jakością. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 718, 33-48.
 • [9] Dąbrowska D., Kaniewski J. (2006) Ochrona konsumenta przed szkodą wynikłą z użycia kosmetyku w prawie polskim i amerykańskim. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, nr 718, 49-64.
 • [10] Gerting H. (2007) Regulacje prawne w kosmetyce. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
 • [11] Ustawa z 4 października 2018 r. o produktach kosmetycznych. Dz.U. 2018 poz. 2227.
 • [12] BN-86/6145-25: Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Środki do mycia włosów. Szampony w płynie do włosów. Wspólne wymagania i badania. Warszawa 1986.
 • [13] PN-C-77002: Szampony w płynie do włosów i płyny do kąpieli. Wymagania i badania, Warszawa 1997.
 • [14] Marsh J.M., Brown M.A., Felts T.J., Hutton H.D., Vatter M.L., Whitaker S., Wireko F.C., Styczynski P.B., Li C, Henry I.D. (2017) Gel network shampoo formulation and hair health benefits. International Journal of Cosmetic Science, 39, 543-549.
 • [15] Cornwell P.A. (2018) A review of shampoo surfactant technology: consumer benefits, raw materials and recent developments. International Journal of Cosmetic Science, 40 (1), 16-30.
 • [16] Wong M. (1997) Cleansing of hair. In: Hair and hair care. New York, Marcel Dekker Inc.
 • [17] Mainkar A.R., Jolly C.I. (2001) Formulation of natural shampoos. International Journal of Cosmetic Science, 23, 59-62.
 • [18] Krełowska-Kułas M. (1993) Badanie jakości produktów spożywczych. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • [19] Ocieczek A., Skotnicka M., Baranowska K. (2017) Sorptive properties of modified maize starch as indicators of their quality. International Agrophysics, 31, 383-392.
 • [20] Sobczyk M. (2004) Statystyka. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [21] Łomnicki A. (2006) Wprowadzenie do statystyki dla przyrodników. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • [22] Sikorski Z.E., Staroszczyk H. (2002) Chemia żywności, główne składniki żywności. Wydawnictwo WNT, Warszawa.
 • [23] Kumirska J., Gołębiowski M., Paszkiewicz M., Bychowska A. (2010) Analiza żywności. Wydawnictwo Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • [24] Kędzierska K., Pałacha Z. (2011) Wpływ temperatury na właściwości sorpcyjne suszu pieczarek. Acta Agrophysica, 17, 1 (188), 77-88.
 • [25] Ruszkowska M., Ocieczek A. (2005) Sorpcyjne właściwości zup w proszku typu instant. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2 (43), 174-183.
 • [26] Szechyńska-Hebda M., Hebda M. (2011) Analiza termiczna w badaniach materiałów biologicznych. Czasopismo Techniczne. Środowisko, 6 (2), 227-234.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560439

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.