PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 (26) | 29--33
Tytuł artykułu

Ewolucja podejścia do procesu rocznej oceny pracowniczej

Warianty tytułu
Evolution of Approach to an Annual Review
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Cel - Obecnie wiele firm zarządza swoimi wynikami w oparciu o zarządzanie efektywnością (z ang. performance management). Jest to nic innego jak proces ciągłego planowania, monitorowania i oceny realizacji celów wynikających z przyjętej strategii firmy. Aby usprawnić zarządzanie zasobami ludzkimi, firmy testują nowe rozwiązania. Celem niniejszego artykułu jest odpowiedź na pytanie czy metoda Objectives & Key Results (OKR) zwiększa efektywność systemu zarządzania wynikami w stosunku do metody Management by Objectives (MbO). Projekt / metodologia / podejście - Metodą jest badanie empiryczne przeprowadzone w dużym banku komercyjnym na reprezentatywnej próbie 400 pracowników. Wyniki - W oparciu o przeprowadzone testowe wdrożenie, podejście OKR w lepszy sposób wspiera efektywne zarządzanie zasobami ludzkimi niż MbO. Praktyczne zastosowanie - Wyniki pracy mogą posłużyć jak podstawa do dalszych badań akademickich dotyczących zarządzania wynikami oraz jako wskazówki dla praktyków przy budowie i kalibracji systemów zarządzania wynikami. Oryginalność - Dzięki testom nowego podejścia do zarządzania (OKR) na dużej próbie pracowników (400), możliwe jest sprawdzenie jego skuteczności i efektywności w stosunku do już używanych metod (MbO). Zweryfikowano również czy te podejście ma potencjał.(abstrakt oryginalny)
EN
Purpose - Currently, many companies manage their results based on performance management. It is nothing more than a process of continuous planning, monitoring and evaluation of the achievement of goals resulting from the adopted company strategy. To improve human resources management, companies are testing new solutions. The aim of this article is to answer the question whether the Objectives & Key Results (OKR) method increase the efficiency of the results management system in relation to the Management by Objectives (MbO) method. Design/methodology/approach - The method is an empirical study conducted in a large commercial bank on a representative sample of 400 employees. Findings - Based on the test implementation, the OKR approach in a better way supports the effective management of human resources than MbO. Practical implications - The results of the work can be used as a basis for further academic research on the management of results and as tips for practitioners in the construction and calibration of performance management systems. Originality/value - Thanks to the new management approach (OKR) tests on a large sample of employees (400) it is possible to check its effectiveness and efficiency in relation to already used methods (MbO). Verifying also whether this approach has a potential.(original abstract)
Twórcy
 • Katedra Teorii Zarządzania Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Bloom N., Genakos, C., Sadun, R., Reenen, J. (2012). Management Practices Across Firms and Countries. Academy of Management Perspectives, 12-33.
 • Bock, L. (2016). Work rules! Insights Google that will transform how you live and lead. Great Britain Clays Ltd. St Ives plc.
 • Buckingham, M., Goodall, A. (2015). Reinventing Performance Management. HBR.
 • Cappelli, P., Tavis, A. (2016). The Performance Management Revolution. HBR.
 • Doerr, J. (2018). Measure what matter: how Google, Bono, and Gates Foundation rock the world with OKRs. New York, NY: Portfolio/Penguin.
 • Haines, V. Y., St-Ongeb, S. (2012) Performance management effectiveness: practices or context. "The International Journal of Human Resource Management", Vol. 23, No. 6, March 2012, 1158-1175.
 • Morris, D. (2016). Death to the Performance Review: How Adobe Reinvented Performance Management and Transfer Its Business. "World at Work journal", Second Quarter 2016.
 • Pina e Cunha, M., Vieira, D. V., Rego, A., Clegg, S. (2018). Why does performance management not perform? "International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 67 Issue: 4, pp. 673-692.
 • Raport Deloitte (2017). Trendy HR 2017. Zmiana zasad w erze cyfryzacji. Deloitte.
 • Sharif, A. M. (2002). Benchmarking performance management systems. "Benchmarking: An International Journal", Vol. 9 Issue: 1, pp. 62-85.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560471

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.