PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 1 | 22--30
Tytuł artykułu

Determinants of Financial Profitability of Animal Feed Producers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Czynniki determinujące rentowność finansową przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Rentowność kapitału własnego należy do podstawowych mierników korzyści ekonomicznych właścicieli przedsiębiorstwa. Jej generowanie jest jednym z fundamentalnych warunków kontynuowania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. Głównym celem artykułu jest identyfikacja siły i kierunku wpływu wybranych czynników kształtujących rentowność finansową w przedsiębiorstwach produkujących pasze dla zwierząt. W analizie wykorzystano sześcioczynnikowy model przyczynowo-skutkowy powiązania czynników kształtujących rentowność finansową z trzema sferami działalności przedsiębiorstwa, tj. operacyjną, finansową i fiskalną. Wykorzystano dane finansowe z jednostkowych sprawozdań finansowych przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt za lata 2011-2016. Na podstawie wyników analizy regresji wielokrotnej w przekroju czasowym nie można jednoznacznie wskazać czynników trwale oddziaływujących na rentowność kapitału własnego. Można jednak uznać, że głównymi czynnikami wpływającymi na zmiany rentowności kapitału własnego w przedsiębiorstwach produkujących pasze były: wydajność gotówkowa sprzedaży, produktywność zaangażowanego majątku i struktura finansowania. Wskazuje to, że zarządzający przedsiębiorstwami produkującymi pasze, chcąc poprawić rentowność, a tym samym zwiększyć korzyści właścicieli oraz wartość przedsiębiorstwa powinny swoje działania koncentrować na poprawie efektywności w obszarze gospodarki pieniężnej, obrotu posiadanym majątkiem oraz na zarządzaniu źródłami finansowania.(abstrakt oryginalny)
EN
Return on equity is among the basic ratio of economic benefit for enterprise owners. It must be generated as a fundamental condition for the continuous operation and development of an enterprise, regardless of the type of business. The main purpose of this paper was to identify the strength and direction of impact of selected determinants behind financial profitability of animal feed producers. The analysis was based on a six-factor cause-and-effect model linking the determinants of financial profitability to three areas of business activity: the operating, financial and fiscal area. This study relied on the financial data between the years 2011-2016 of individual financial statements of animal feed producers. Based on the results of multiple regression analysis, no factors could be identified that consistently affect the return on equity in the period considered. However, the following can be concluded to be the main factors affecting the variation in return on equity of animal feed producers: the ratio of cash from operating activities to net sales; the return on capital employed; and the financing structure. As shown by this study, in order to improve profitability ratios and, thus, to provide more value to owners and increase the value of the company, managers of establishments producing animal feed should focus their efforts on improving cash management efficiency and asset turnover as well as managing sources of funding.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
22--30
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • 1. Batóg Barbara, Jacek Batóg, Edward Urbańczyk. 2007. Stochastyczne modele identyfikacji determinant wzrostu wartości przedsiębiorstwa. [W] Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa (Stochastic models of identifying determinants of enterprise value growth. [In] Determinants and models of enterprise value), ed. Wanda Skoczylas, 178-200. Warszawa: PWN.
 • 2. Bieniasz Anna. 2015. Determinanty rentowności kapitału własnego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce (Determinants of return on equity of companies in the food industry). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 399: 67-83.
 • 3. Bieniasz Anna, Dorota Czerwińska-Kayzer, Zbigniew Gołaś. 2008. Wykorzystanie modelu Du Ponta do określenia czynników kształtujących rentowność przedsiębiorstw przemysłu przetwórczego (Applying Du Pont Model to determinate factors influencing the rentability of processing). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 64: 53-64.
 • 4. Budka Anna, Wiesław Wagner. 2007. Analysis of linear regression model atdivided system matrix. Acta Universtatis Lodziensis. Folia Oeconomica 206: 31-42.
 • 5. Czerwińska-Kayzer Dorota. 2012. Ocena rentowność kapitału zainwestowanego na przykładzie przedsiębiorstwa branży paszowej (On assessment of the invested capital profitability an example from the industrial feed sector). Roczniki Naukowe SERiA. XIV (1): 113-117.
 • 6. Czerwińska-Kayzer Dorota. 2014. Propozycja systemu wskaźników rentowności uwzględniającego płynność finansową (A proposition to linking financial liquidity with return on sales ration system). Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 343: 125-134.
 • 7. Czerwińska-Kayzer Dorota. 2018. Przepływy pieniężne w ocenie realizacji fundamentalnych celów finansowych przedsiębiorstwa (Use of cash flowes in assessing the attainment of the enterprise's fundamental financial objectives). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • 8. Czerwińska-Kayzer Dorota. Joanna Florek. 2018. Determinanty płynności finansowej przedsiębiorstw produkujących pasze dla zwierząt (Determinants of financial liquidity in feed enterprises). Roczniki Naukowe SERiA XX (6): s 41-48.
 • 9. Gołaś Zbigniew. 2010. Zróżnicowanie i determinanty rentowności sektora MSP w Unii Europejskiej (Differences and determinants of profitability of the SME sector in the European Union). Przegląd Organizacji 12: 14-18.
 • 10. Gołaś Zbigniew, Anna Bieniasz, Dorota Czerwińska-Kayzer. 2009. Rentowność kapitału własnego przedsiębiorstw przemysłu spożywczego (Return in equity of of enterprises in the food industry). Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 4 (759): 45-57.
 • 11. Preissler Peter. 2008. Betriebswirtschaftliche kennzahlen: Formeln, aussagekraft, sollwere, ermittlungsintervalle. München; Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH.
 • 12. Ramachandran Azhagaiah, Muralidharan Janakirmaman. 2009. The relationship between working capital management efficiency and EBIT. Managing Global Transitions 7 (1): 1-10.
 • 13. Shah Rachna, Hojung Shin. 2007. Relationships among information technology, inventory and profitability: an investigation of level invariance using sector level data. Journal of Operations Management 25 (4): 768-784.
 • 14. Sierpińska Maria, Tomasz Jachna. 2004. Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych. (Evaluation of the company according to global standards). Warszawa: PWN.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560515

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.