PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 18--26
Tytuł artykułu

Otwarte innowacje w inicjatywach klastrowych

Warianty tytułu
Open Innovation in Cluster Initiatives
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Specyfika funkcjonowania inicjatyw klastrowych czyni z nich idealne podłoże do wcielania w życie idei open innovation - ułatwiają bowiem nawiązywanie kontaktów z innymi podmiotami, stawiają na otwartość swoich członków i budowę relacji opartych na zaufaniu, stanowią platformę wymiany zasobów (w tym przede wszystkim informacji i wiedzy) oraz wspólnego kreowania rozwiązań innowacyjnych. W artykule podjęto rozważania teoretyczne dotyczące wykorzystania koncepcji innowacji otwartych w inicjatywach klastrowych. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie powiązań poziomów współpracy klastrowej z elementami konstytuującymi innowacje otwarte. Główną metodą badawczą był przegląd literatury przedmiotu oraz teoretyczna aplikacja autorskiej koncepcji trajektorii rozwoju powiązań kooperacyjnych opracowanej na podstawie badań dotyczących współpracy w inicjatywach klastrowych i roli bliskości w rozwoju tejże współpracy. Rozważania przeprowadzone przez autorów potwierdziły istotność zaufania jako kryterium dostępu do najcenniejszych informacji i wiedzy w inicjatywach klastrowych. Wskazały również, że żaden z czterech wyróżnionych poziomów współpracy klastrowej nie korespondował z innowacjami otwartymi w formie "Inside-Out" (odśrodkowej). Poziomy współpracy I i III mieściły się w obrębie ścieżki "Outside-In" (dośrodkowej), zaś poziomy II i IV korespondowały ze ścieżką "Coupled" (sprzężoną). (abstrakt autora)
EN
The specificity of cluster initiatives makes them an ideal basis for implementing the idea of open innovation - they make it easier to establish contacts with other entities, rely on the openness of their members and building relationships based on trust, provide a platform for resource exchange (primarily information and knowledge), and joint creation of innovative solutions. The article presents theoretical considerations regarding the use of the concept of open innovation in cluster initiatives. The aim of the article is to present the links between levels of cluster cooperation and elements constituting open innovation. The main research method was the review of the literature and the theoretical application of the original concept of the cooperative relationships development trajectory, developed on the basis of research on cooperation in cluster initiatives and the role of proximity in the development of this cooperation. The considerations carried out by the authors confirmed the importance of trust as a criterion for access to the most valuable information and knowledge in cluster initiatives. However, they also indicated that none of the four identified levels of cluster cooperation corresponded with open innovation in the form of "Inside-Out". The levels of cooperation I and III were within "Outside-In", while levels II and IV corresponded to the form "Coupled". (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
18--26
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Gdańska
autor
 • Collegium Civitas
Bibliografia
 • [1] Balconi M., Breschi S., Lissoni F. (2004), Networks of Inventors and the Location of Academic Research: An Exploration of Italian Patent Data, "Research Policy", Vol. 33, No. 1, pp. 127-145.
 • [2] Bogers M. (2011), The Open Innovation Paradox: Knowledge Sharing and Protection in R&D Collaborations, "European Journal of Innovation Management", Vol. 14, No. 1, pp. 93-117.
 • [3] Burt R.S. (1992), Structural Holes, Harvard University Press, Cambridge.
 • [4] Chesbrough H. (2003), The Era of Open Innovation, "MIT Sloan Management Review", Vol. 44, No. 3, pp. 35-41.
 • [5] Chesbrough H.W. (2006), Open Innovation: A New Paradigm for Understanding Industrial Innovation, [in:] W. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford University Press, Oxford, pp. 1-19.
 • [6] Chesbrough H., Bogers M. (2014), Explicating Open Innovation: Clarifying an Emerging Paradigm for Understanding Innovation, [in:] H. Chesbrough, W. Vanhaverbeke, J. West (eds.), New Frontiers in Open Innovation, Oxford University Press, Oxford, pp. 3-28.
 • [7] Cumming B.S. (1998), Innovation Overview and Future Challenges, "European Journal of Innovation Management", Vol. 1, No. 1, pp. 21-29.
 • [8] Hamel G., Prahalad C.K. (1993), Strategy as Stretch and Leverage, "Harvard Business Review", Vol. 71, No. 2, pp. 75-84.
 • [9] Kozarkiewicz A. (2010), Współczesne trendy w innowacyjności: w kierunku otwartych innowacji, "Przegląd Organizacji", Nr 5, s. 20-23.
 • [10] Lis A.M. (2018), Współpraca w inicjatywach klastrowych. Rola bliskości w rozwoju powiązań kooperacyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk.
 • [11] Lis A.M., Lis A. (2014), Zarządzanie kapitałami w kłastrach. Kapitał społeczny, kulturowy, ekonomiczny i symboliczny w strukturach klastrowych, Difin SA, Warszawa.
 • [12] Lockett A., Thompson S., Morgenstern U. (2009), The Development of the Resource-based View of the Firm: A Critical Appraisal, "International Journal of Management Reviews", Vol. 11, No. 1, pp. 9-28.
 • [13] Lundvall B.A. (1992), National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning, Frances Pinter, London.
 • [14] Marques J.P. (2014), Closed versus Open Innovation: Evolution or Combination? "International Journal of Business and Management", Vol. 9, No. 3, pp. 196-203.
 • [15] Pfeffer J., Salancik G. (2003), The External Control of Organizations. A Resource Dependence Perspective, Stanford Business Books, Stanford.
 • [16] Porter M.E. (1998), Clusters and the New Economics of Competition, "Harvard Business Review", Vol. 76, No. 6, pp. 77-90.
 • [17] Porter M.E. (2000), Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy, "Economic Development Quarterly", Vol. 14, No. 1, pp. 15-34.
 • [18] Porter M.E. (2001), Porter o konkurencji, PWE, Warszawa.
 • [19] Romanowska M. (2015), Innowacyjne przedsiębiorstwo w nieinnowacyjnej gospodarce, "Przegląd Organizacji", Nr 8, s. 4-8.
 • [20] Schumpeter J.A. (1911), The Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge.
 • [21] Schumpeter J.A. (1934), The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, Interest and the Business Cycle, "Harvard Economic Studies", Vol. 46, Harvard College, Cambridge.
 • [22] Schumpeter J.A. (1939), Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process, McGraw-Hill Book Company, New York, Toronto, London.
 • [23] Schumpeter J.A. (1942), Capitalism, Socialism, and Democracy, Harper &Brothers, New York, London.
 • [24] Smolska M. (2014), Klaster jako generator kapitału relacyjnego i jego rola w rozwoju regionu zachodniopomorskiego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 37(2), s. 323-333.
 • [25] Sölvell O., Lindqvist G., Ketels C. (2003), The Cluster Initiative Greenbook, Ivory Tower, Stockholm.
 • [26] Sölvell О., Lindqvist G., Ketels C. (2006), Zielona Księga Inicjatyw Klastrowych. Inicjatywy klastrowe w gospodarkach rozwijających się i w fazie transformacji, PARP, Warszawa.
 • [27] Toffler A. (1990), Powershifi. Knowledge, Wealth, and Violence at the Edge of the 21st Century, Bantam Books, New York, Toronto, London, Sydney, Auckland.
 • [28] West J., Bogers M. (2014), Leveraging External Sources of Innovation: A Review of Research on Open Innovation, "Journal of Product Innovation Management", Vol. 31, No. 4, pp. 814-831.
 • [29] Zagóra-Jonszta U. (2015), Teoria rozwoju gospodarczego i "twórczej destrukcji" Schumpetera oraz jej aktualność, "Optimum. Studia Ekonomiczne", Nr 3(75), s. 20-31.
 • [30] Zakrzewska-Bielawska A. (2016), Potencjał relacyjny a innowacyjność przedsiębiorstwa - w kierunku open innovation, "Management Forum", Nr 4(1), s. 3-10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560595

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.