PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | T. 11, Nr 1 | 41--42
Tytuł artykułu

Argument z fetyszyzmu prawnego w dyskursie konstytucyjnym

Autorzy
Warianty tytułu
The Argument from Legal Fetishism in Constitutional Discourse
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przedmiotem analizy podjętej w tekście jest argument, jaki często bywa (i był w przeszłości) podnoszony w krytycznym dyskursie nad konstytucjonalizmem - zarzut tzw. fetyszyzmu konstytucyjnego. Argument ten ma ukazywać dlaczego dyskurs konstytucyjny utracił swój potencjał wyjaśniający i kreujący w stosunku do zachodzących procesów społecznych. Powodem jest fakt zbytniego skupiania się prawników wyłącznie na treści oraz interpretacji przepisów konstytucji, bez odwołania się do szerszego kontekstu społecznego, co skutkuje ograniczeniem dyskursu konstytucyjnego tylko do kwestii prawnych i jednoczesnym pominięciem lub bagatelizowaniem wszystkich innych aspektów konstytucjonalizmu. Ten stosunek prawników do treści konstytucji (czy szerzej - do przepisów prawa) określany jest czasami wręcz jako bałwochwalczy, stąd też odwołanie się do pojęcia fetyszyzmu w znaczeniu religijnym. Celem tekstu jest analiza struktury tego argumentu, ale także próba określenia skutków, jakie może nieść dla konstytucjonalizmu.(abstrakt oryginalny)
EN
The subject of the analysis presented in the text is an argument that tends to (and used to) be raised in the critical discourse on constitutionalism - the allegation of the so-called constitutional fetishism. The argument is to show why the constitutional discourse has lost its potential to explain and create social processes. The reason is that lawyers focus too much only on the content and interpretation of the provisions of the constitution, without considering a broader social context, which makes the constitutional discourse limited solely to legal issues with a simultaneous omission or underestimation of all other aspects of constitutionalism. This attitude of lawyers to the content of the constitution (or - in broader terms - to the provisions of law) is sometimes referred to even as idolatrous, hence the reference to the notion of fetishism in the religious sense. The aim of the text is to analyse the structure of this argument and to attempt to determine the impact it can have on constitutionalism.(original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
41--42
Opis fizyczny
Twórcy
 • Opole University
Bibliografia
 • Blichner L.Ch., Molander A., Mapping Juridification, "European Law Journal" 2008, 14.
 • Blokker P., Populist Constitutionalism, [w:] C. de la Torre (red.), Routledge Handbook of Global Populism, London 2018.
 • Brand M., Affirming and Refining European Constitutionalism: Towards the Establishment of the First Constitution for the European Union, "EUI Working Paper LAW" 2004, 2.
 • Brossess Ch., de, O kulcie fetyszów, Warszawa 1992.
 • Christodoulidis E., Law and Reflexive Politics, Dordrecht 1998.
 • Cohen F.S., Transcendental Nonsense and the Functional Approach "Columbia Law Review" 1935, 35.
 • Comaroff J.L., Comaroff J., Reflection on Anthropology of Law, Governance and Sovergenity, [w:] F. Von Benda-Beckmann, K. Von Benda-Beckmann, J. Eckert (red.), Rules of Law and Laws of Ruling. On the Governance of Law, Farnham 2009.
 • Danek A., Wstęp, [w:] W. Maliniak, Przeciw fetyszyzmowi konstytucyjnemu. Wybór pism, Kraków 2012.
 • Denza E., Two Legal Orders: Divergent or Convergent?, "International and Comparative Law Quarterly" 1999, s. 257-284.
 • Frank J., Law and the Modern Mind, New York 1930.
 • Gény F., Méthode d'interprétation et sources en droit privé positif: A Critical Essay, St. Paul 1954. Graber M.A., The Law Professor as Populist, "University of Richmond Law Review" 2000, 34(2).
 • Holmes O.W., Book Review, "American Law Review" 1880, 14.
 • Kennedy D., The role of law in economic thought: An essays on the fetishism of commodity, "The American University Law Review" 1985, 34, s. 939-1001.
 • Kielhorn M., The Constitution for Europe: The Point of No Return?, Aberdeen 2004.
 • Kochanowski J., Jurydyzacja życia, "Palestra" 2002, 7-8.
 • Kramer L., The People Themselves: Popular Constitutionalism and Judicial Review, Oxford 2004.
 • Lemaitre J., Legal Fetishism at Home and Abroad, "Unbound" 2007, 3.
 • Lemaitre J., Legal Fetishism: Law, Violence, And Social Movements In Colombia, "Revista Juridica U.P.R." 2008, 77.
 • Ławniczak A., Geneza konstytucji, Wrocław 2015.
 • Maliniak W., Fetyszyzm prawniczy w doktrynach konstytucyjnych, "Droga" 1935, 3.
 • Maliniak W., Józef Piłsudski jako polityk romantyczny. "Droga" 1935, 7-8, s. 585-602; 9, s. 728-751; 12, s. 1068-1080.
 • Maliniak W., Żywotność i aktualność romantyzmu politycznego, "Droga" 1936, 1, s. 72-88; 2-3, s. 193-212; 4, s. 318-330.
 • Müller J.W., Co to jest populizm?, Warszawa 2017.
 • Parker R.D., "Here, the People Rule": A Constitutional Populist Manifesto, "Valparaiso University Law Review" 1993, 27(3).
 • Pashukanis E., The General Theory of Law and Marxism, New Brunswick-London 2002.
 • Pound R., Mechanical Jurisprudence, "Columbia Law Review" 1908, 8.
 • Skrzypek M., Rozwój teorii fetyszu of De Brossa do Freuda, [w:] Ch. de Brossess, O kulcie fetyszów, Warszawa 1992.
 • Srokosz J., Geneza Case Method i jej wpływ na kształt amerykańskiej filozofii prawa, "Krytyka Prawa", 2018, 10(2).
 • Stallybrass P., Marx's Coat, [w:] P. Spyer (red.), Border Fetishism. Material Subjects in Unstable Spaces, New York-London 1998, s. 183-207.
 • Taggart P., Populism, Philadelphia 2000.
 • Tanchev E., Historical and Psychological Sources Shaping Constitutionalism and Constitution Performance in Post Socialist Countries, [w:] S. Frankowski, P. Stephan (red.), Legal Reform in Post-Communist Europe: The View from Within, Dordrecht-Boston-London 1995.
 • Tomlins Ch., Comaroff J., "Law As...": Theory and Practice in Legal History, "UC Irvine Law Review" 2011, 1(3).
 • Tushnet M., Taking the Constitution Away from the Courts, Princeton 1999.
 • Twining W., Globalisation and Legal Theory, Cambridge 2000.
 • Walker N., The Idea of Constitutional Pluralism, "Modern Law Review" 2002, 65, s. 317-359.
 • Ward I., Beyond Constitutionalism: The Search for a European Political Imagination, "European Law Journal" 2001, 7(1).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560613

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.