PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 45--50
Tytuł artykułu

Ocena procesu dzielenia się wiedzą z perspektywy praktyków

Warianty tytułu
The Evaluation of Knowledge-sharing Process from the Practical Perspective
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule podjęto problem dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie, a za jego cel przyjęto ocenę tego procesu. Dążąc do realizacji celu, w opracowaniu wykorzystano wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych w 55 przedsiębiorstwach różnej wielkości z województwa łódzkiego w formie wywiadów bezpośrednich z zastosowaniem techniki PAPI. Na podstawie uzyskanych wyników ustalono, że zdecydowana większość respondentów wysoko ocenia aktualne zaangażowanie przedsiębiorstwa w działania z zakresu dzielenia się wiedzą. Potwierdzeniem wysokich not są podejmowane przez większość badanych firm inicjatywy (pracownicy są informowani o różnych możliwościach udostępniania swojej wiedzy innym pracownikom i znają zalety tego typu działań; zarządzający przedsiębiorstwami inwestują w szkolenia oraz organizują spotkania mające na celu uświadamianie pracownikom istoty i znaczenia dzielenia się wiedzą). Niestety, realizacja analizowanego procesu utrudniana jest przez wiele barier, a za najczęściej występujące uznano brak czasu, brak przejrzystego systemu uznaniowego i nagradzania oraz brak technicznego wsparcia. Z kolei za czynniki najbardziej sprzyjające dzieleniu się wiedzą większość respondentów uznała zachęty finansowe w postaci wyższego wynagrodzenia i dodatkowych premii. (abstrakt autora)
EN
The article discusses the issue of knowledge sharing in companies and aims to evaluate the process. In the pursuit of that objective the study uses the results of pilot studies carried out in 55 companies of various sizes from the Lodzkie Voivodship in the form of direct interviews using the PAPI technique. Based on the obtained results, it has been established that the vast majority of respondents highly appreciate the current company involvement in knowledge-sharing activities. Initiatives undertaken by the majority of the companies surveyed (employees are informed about the different ways of sharing knowledge with their colleagues and understand its advantages, business managers invest in trainings and organize meetings to make the employees aware of knowledge-sharing idea and its importance) are the confirmation of high notes. Unfortunately, the implementation of the analysed process is hindered by many barriers, and lack of time, lack of transparent discretionary and remuneration systems as well as lack of technical support have been considered the most common. On the other hand, as the most favourable factors enhancing knowledge-sharing process, the majority of respondents recognised financial incentives in the form of higher remuneration and additional bonuses. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
45--50
Opis fizyczny
Twórcy
 • Politechnika Łódzka
Bibliografia
 • [1] Al Saifi S., Dillon S., McQueen R. (2016), The Relationship between Management Support and Knowledge Sharing: An Exploratory Study of Manufacturing Firms, "Knowledge and Process Management", Vol. 23, No. 2, pp. 124-135.
 • [2] Ardichvill A., Page V., Wentling T. (2003), Motivation and Barriers to Participation in Virtual Knowledge-sharing Communities of Practice, "Journal of Knowledge Management", Vol. 7, No. 1, pp. 64-77.
 • [3] Brzeziński M., Mietlicka D. (2011), Badanie i ocena procesu dzielenia się wiedzą jako determinanty zmian w MŚP Polski Wschodniej - studium przypadku, Zeszyty Naukowe WSEI, seria Ekonomia, Nr 3/1, s. 53-71.
 • [4] Carvalho de Almeida F., Lesca H., Canton A.W.P. (2016), Intrinsic Motivation for Knowledge Sharing - Competitive Intelligence Process in a Telecom Company, "Journal of Knowledge Management", Vol. 20, No. 6, pp. 1282-1301.
 • [5] Hislop D. (2013). Knowledge Management in Organizations, Oxford University Press, Oxford.
 • [6] Flaszewska S., Zakrzewska-Bielawska A. (2017), Struktura organizacyjna jako wsparcie dla procesu dzielenia się wiedzą w przedsiębiorstwie, "Organizacja i Kierowanie", Nr 2(176), s. 343-354.
 • [7] Fullwood R., Rowley J. (2017), An Investigation of Factors Affecting Knowledge Sharing amongst UK Academics, "Journal of Knowledge Management", Vol. 21, No. 5, pp. 1254-1271.
 • [8] Krok E. (2009), An Analysis of Employees' Inclination to Knowledge Sharing, "Polish Journal of Environmental Studies", Vol. 18, No. 3B, pp. 187-192.
 • [9] Krok E. (2009a), Personal Engagement in Knowledge Sharing, "International Journal of Management Cases", Vol. 11, No. 1, pp. 11-22.
 • [10] Krok E. (2011), Analiza skłonności pracowników do dzielenia się wiedzą na przykładzie badań wśród pracowników uczelni, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, Nr 27(643), s. 129-140.
 • [11] Kukko M. (2013), Knowledge Sharing Barriers in Organic Growth: A Case Study from a Software Company, "Journal of High Technology Management Research", Vol. 24, No. 1, pp. 18-29.
 • [12] Riege A. (2005), Three-dozen Knowledge-sharing Barriers Managers Must Consider, "Journal of Knowledge Management", Vol. 9, No. 3, pp. 18-35.
 • [13] Ryszko A. (2015), Dzielenie się wiedzą w przedsiębiorstwach - wybrane problem i uwarunkowania, "Modern Management Review", Vol. XX, Nr 22(2), s. 149-159.
 • [14] Skrzypek E. (2018), Bariery dzielenia się wiedzą w organizacji w warunkach społeczeństwa informacyjnego, "Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy", Nr 53(1), s. 34-48.
 • [15] Ujwary-Gil A. (2012), Identyfikowanie i klasyfikowanie barier zarządzania wiedzą, "Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów", Nr 115, s. 169-179.
 • [16] Zakrzewska-Bielawska A. (2018), Strategie rozwoju przedsiębiorstw. Nowe spojrzenie, PWE, Warszawa.
 • [17] Ziemba E., Eisenbardt M. (2016), Analiza wykorzystania kanałów komunikacji online w dzieleniu się wiedzą prosumentów, "Przegląd Organizacji", Nr 11, s. 42-50.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560697

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.