PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2018 | nr 1 (10) | 237--251
Tytuł artykułu

Job Crafting. Jak samodzielne kształtowanie zmian w sposobie pracy zwiększa dobrostan i efektywność pracowników?

Warianty tytułu
Job Crafting. How Self-Initiated Changes in Job Increases Employees Well-Being and Efficacy?
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przekształcanie pracy to zjawisko samodzielnego dopasowania pracy do własnych potrzeb i preferencji, które wynika z oddolnej inicjatywy pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie interwencji przekształcania pracy w oparciu o procedurę Michigan Job Crafting Exercise, założenia modelu zasoby - wymagania pracy Bakkera i Demerouti oraz badania własne przeprowadzone w polskich organizacjach. W artykule przedstawiamy zastosowane metody pracy oraz czynniki wpływające na skuteczność interwencji.(abstrakt oryginalny)
EN
Job crafting is a phenomenon of self-adjustment of work to your own needsand preferences, which results from the bottom-up initiative of employees. The objective of the article is to present the job crafting intervention based on the Michigan Job Crafting Exercise procedure, assumptions of the Job Demands - Resources model of Bakker and Demerouti and research carried out in Polish organizations. The article presents the applied methods of work and factors influencing the effectiveness of interventions.(original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
237--251
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Gdański
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie
Bibliografia
 • Avey, J.B., Wernsing, T.S. i Luthans, F. (2008). Can Positive Employees Help Positive Organizational Change?: Impact of Psychological Capital and Emotions on Relevant Attitudes and Behaviors. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1): 48-70, https:// doi.org/10.1177/0021886307311470.
 • Bakker, A.B. i Demerouti, E. (2007). The Job Demands-Resources model: State of the art. Journal of Managerial Psychology, 22(3): 309-328, https://doi.org/10.1108/02683940710733115.
 • Bakker, A.B. i Schaufeli, W.B. (2008). Positive organizational behavior: Engaged employees in flourishing organizations. Journal of Organizational Behavior, 29(2): 147-154, https:// doi.org/10.1002/job.515.
 • Bakker, A.B., Tims, M. i Derks, D. (2012). Proactive personality and job performance: The role of job crafting and work engagement. Human Relations, 65(10): 1359-1378, https:// doi.org/10.1177/0018726712453471.
 • Bandura, A. (1977). Self-efficacy: Toward a Unifying Theory of Behavioral Change. Psychological Review, 84(2): 191-215.
 • Berg, J.M., Wrzesniewski, A. i Dutton, J.E. (2010). Perceiving and responding to challenges in job crafting at different ranks: When proactivity requires adaptivity. Journal of Organizational Behavior, 31(2-3): 158-186, https://doi.org/10.1002/job.645.
 • Cheng, E.W.L. i Ho, D.C.K. (2001). A review of transfer of training studies in the past decade. Personnel Review, 30(1), 102-118, https://doi.org/10.1108/00483480110380163.
 • Chmiel, N., Fraccaroli, F. i Sverke, M. (2017). An introduction to work and organizational psychology: An international perspective (Third edition). Hoboken, NJ: John Wiley & Sons Inc.
 • Cullinane, S.-J., Bosak, J., Flood, P.C. i Demerouti, E. (2014). Job design under lean manufacturing and the quality of working life: A job demands and resources perspective. The International Journal of Human Resource Management, 25(21): 2996-3015, https:// doi.org/10.1080/09585192.2014.948899.
 • Danna, K. i Griffin, R.W. (2016). Health and Well-Being in the Workplace: A Review and Synthesis of the Literature. Journal of Management, 25(3): 357-384, https://doi. org/10.1177/014920639902500305.
 • Demerouti, E. (2014). Design Your Own Job Through Job Crafting. European Psychologist, 19(4): 237-247, https://doi.org/10.1027/1016-9040/a000188.
 • Demerouti, E. i Bakker, A.B. (2011). The Job Demands - Resources model: Challenges for future research. SA Journal of Industrial Psychology, 37(2), https://doi.org/10.4102/sajip. v37i2.974.
 • Demerouti, E., Bakker, A.B. i Halbesleben, J.R.B. (2015). Productive and counterproductive job crafting: A daily diary study. Journal of Occupational Health Psychology, 20(4): 457-469, https://doi.org/10.1037/a0039002.
 • Fletcher, L. i Robinson, D. (2016). What's the point? The importance of meaningful work. Institute for Employment Work.
 • Gegenfurtner, A., Veermans, K., Festner, D. i Gruber, H. (2009). Integrative Literature Review: Motivation to Transfer Training: An Integrative Literature Review. Human Resource Development Review, 8(3): 403-423, https://doi.org/10.1177/1534484309335970.
 • Hackman, J.R. i Oldham, G.R. (1976). Motivation through the design of work: test of a theory. Organizational Behavior and Human Performance, 16(2): 250-279, 10.1016/0030-5073(76)90016-7.
 • Harju, L.K., Hakanen, J.J. i Schaufeli, W.B. (2016). Can job crafting reduce job boredom and increase work engagement?: A three-year cross-lagged panel study. Journal of Vocational Behavior, 95-96: 11-20, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2016.07.001.
 • Hollenbeck, J.R., Ilgen, D.R. i Crampon, S.M. (1992). Lower back disability in occupational settings: A review of the literature from A Human Resource Management view. Personnel Psychology, 45(2): 247-278, https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1992.tb00850.x.
 • Jessica van Wingerden, Job Crafting In Organizations, What Can It Mean For Your Workplace?, https://doi.org/10.13140/RG.2.2.36255.36006.
 • Kaczmarek, Ł. (2016). Pozytywne interwencje psychologiczne: Dobrostan a zachowania intencjonalne. Poznań: Zysk i S-ka.
 • Kraiger, K., Salas, E. i Cannon-Bowers, J.A. (2016). Measuring Knowledge Organization as a Method for Assessing Learning during Training. Human Factors: The Journal of the Human Factors and Ergonomics Society, 37(4): 804-816, https://doi.org/ 10.1518/ 001872095778995535.
 • Kristof, A.L.M.Y. (1996). Person-Organization fit.: An integrative review of its conceptualizations, measurement, and implications. Personnel Psychology, 49(1): 1-49, https:// doi.org/10.1111/j.1744-6570.1996.tb01790.x.
 • Kristof-Brown, A.L.M.Y., Zimmerman, R.D. i Johnson, E.C. (2005). Consequences of individuals' fit at work: A meta-analysis of person-job, person-organization, person- -group, and person-supervisor fit. Personnel Psychology, 58(2): 281-342, https://doi. org/10.1111/j.1744-6570.2005.00672.x.
 • Lamontagne, A.D., Keegel, T., Louie, A.M., Ostry, A. i Landsbergis, P.A. (2007). A systematic review of the job-stress intervention evaluation literature, 1990-2005. International journal of occupational and environmental health, 13(3): 268-280, https://doi. org/10.1179/oeh.2007.13.3.268.
 • Le Blanc, P.M., Hox, J.J., Schaufeli, W.B., Taris, T.W. i Peeters, M.C.W. (2007). Take care! The evaluation of a team-based burnout intervention program for oncology care providers. The Journal of Applied Psychology, 92(1): 213-227, https://doi.org/10.1037/0021- 9010.92.1.213.
 • Loukidou, L., Loan-Clarke, J. i Daniels, K. (2009). Boredom in the workplace: More than monotonous tasks. International Journal of Management Reviews, 11(4): 381-405, https://doi.org/10.1111/j.1468-2370.2009.00267.x.
 • Nielsen, K. (2013). Review Article: How can we make organizational interventions work? Employees and line managers as actively crafting interventions. Human Relations, 66(8): 1029-1050.
 • Niessen, C., Weseler, D. i Kostova, P. (2016). When and why do individuals craft their jobs?: The role of individual motivation and work characteristics for job crafting. Human Relations, 69(6), 1287-1313, https://doi.org/10.1177/0018726715610642.
 • Petrou, P., Demerouti, E., Peeters, M.C.W., Schaufeli, W.B. i Hetland, J. (2012). Crafting a job on a daily basis: Contextual correlates and the link to work engagement. Journal of Organizational Behavior, 33(8): 1120-1141, https://doi.org/10.1002/job.1783.
 • Petrou, P., Demerouti, E. i Schaufeli, W.B. (2015). Job crafting in changing organizations: Antecedents and implications for exhaustion and performance. Journal of Occupational Health Psychology, 20(4): 470-480, https://doi.org/10.1037/a0039003.
 • Petrou, P., Demerouti, E. i Schaufeli, W.B. (2016). Crafting the Change: The Role of Employee Job Crafting Behaviors for Successful Organizational Change. Journal of Management, 44(5): 1766-1792, https://doi.org/10.1177/0149206315624961.
 • Richardson, K.M. i Rothstein, H.R. (2008). Effects of occupational stress management intervention programs: A meta-analysis. Journal of Occupational Health Psychology, 13(1): 69-93, https://doi.org/10.1037/1076-8998.13.1.69.
 • Roczniewska, M.A. i Puchalska-Kamińska, M. (2017). Are managers also 'crafting leaders'?: The link between organizational rank, autonomy, and job crafting. Polish Psychological Bulletin, 48(2), https://doi.org/10.1515/ppb-2017-0023.
 • Roczniewska M., Rogala, A., Puchalska-Kamińska, M., Retowski S. i Cieślak, R. (2018). Skala przekonań o własnej skuteczności (Job Crafting Self Efficacy Scale). Nieopublikowany manuskrypt.
 • Rudolph, C.W., Katz, I.M., Lavigne, K.N. i Zacher, H. (2017). Job crafting: A meta-analysis of relationships with individual differences, job characteristics, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 102, 112-138, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2017.05.008.
 • Schaufeli, W.B., Bakker, A.B., Hoogduin, K., Schaap, C. i Kladler, A. (2001). On the clinical validity of the maslach burnout inventory and the burnout measure. Psychology & Health, 16(5), 565-582, https://doi.org/10.1080/08870440108405527.
 • Tims, M. i Bakker, A.B. (2010). Job crafting: Towards a new model of individual job redesign. Journal of Industrial Psychology, 36(2), https://doi.org/10.4102/sajip.v36i2.841.
 • Tims, M., Bakker, A.B., Derks, D. i van Rhenen, W. (2013). Job Crafting at the Team and Individual Level. Group & Organization Management, 38(4): 427-454, https://doi. org/10.1177/1059601113492421.
 • Tims, M., Bakker, A.B. i Derks, D. (2013). The impact of job crafting on job demands, job resources, and well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 18(2): 230-240, https://doi.org/10.1037/a0032141.
 • Tims, M., Bakker, A.B. i Derks, D. (2014). Daily job crafting and the self-efficacy - performance relationship. Journal of Managerial Psychology, 29(5): 490-507, https://doi. org/10.1108/JMP-05-2012-0148.
 • Tims, M., Derks, D. i Bakker, A.B. (2016). Job crafting and its relationships with person - job fit and meaningfulness: A three-wave study. Journal of Vocational Behavior, 92: 44-53, https://doi.org/10.1016/j.jvb.2015.11.007
 • van den Heuvel, M., Demerouti, E. i Peeters, M.C.W. (2015). The job crafting intervention: Effects on job resources, self-efficacy, and affective well-being. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 88(3): 511-532, https://doi.org/10.1111/joop.12128.
 • van Wingerden, J. i Bakker, A.B. (2016). Job demands-resources interventions. Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.
 • van Wingerden, J., Bakker, A.B. i Derks, D. (2016). A test of a job demands-resources intervention. Journal of Managerial Psychology, 31(3): 686-701.
 • van Wingerden, J., Bakker, A.B. i Derks, D. (2017). Fostering employee well-being via a job crafting intervention. Journal of Vocational Behavior, 100: 164-174, https://doi.org/ 10.1016/j.jvb.2017.03.008.
 • Wright, T.A. i Cropanzano, R. (2000). Psychological well-being and job satisfaction as predictors of job performance. Journal of Occupational Health Psychology, 5(1): 84-94, https://doi.org/10.1037/1076-8998.5.1.84.
 • Wrzesniewski, A. i Dutton, J.E. (2001). Crafting a Job: Revisioning Employees as Active Crafters of Their Work. The Academy of Management Review, 26(2), 179, https://doi. org/10.2307/259118.
 • Wrzesniewski, A., LoBuglio, N., Dutton, J.E. i Berg, J.M. (2013). Job crafting and cultivating positive meaning and identity in work. W: A.B. Bakker (red.), Advances in positive organizational psychology: Vol. 1. Advances in positive organizational psychology. Bingley, United Kingdom: Emerald Group Publishing, http://dx.doi.org/10.1108/S2046- -410X(2013)0000001015
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560717

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.