PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 235
Tytuł artykułu

Francuskie podejście regulacyjne we współczesnej teorii ekonomii

Autorzy
Warianty tytułu
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Głównym celem podjętych badań jest próba syntetycznej prezentacji i analizy dorobku teoretycznego paryskiej szkoły regulacji. Tematyka związana z francuskim podejściem regulacyjnym nie znajduje odzwierciedlenia w polskiej debacie ekonomicznej. W polskim piśmiennictwie brakuje publikacji, która prezentowałaby w sposób systematyczny dokonania teoretyczne francuskiej szkoły 12 regulacji. Tymczasem propozycja regulacjonistów stanowi oryginalny wkład do krytyki (nadal) dominującej ekonomii neoklasycznej i wzbogacenie stanowisk we współczesnej heterodoksji. Celem teoriopoznawczym jest prezentacja ewolucji programu badawczego francuskiego podejścia regulacyjnego. Zaproponowana periodyzacja paryskiej szkoły ma z jednej strony dowieść ewolucji szkoły i programu badawczego, a z drugiej wskazać kierunki rozwoju, w których zmierza francuskie podejście regulacyjne. Celem utylitarnym jest próba uporządkowania terminologicznego w kontekście podejścia regulacyjnego, a w konsekwencji zaproponowanie odpowiedniej terminologii. (fragment tekstu)
Rocznik
Strony
235
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Bibliografia
 • Aglietta M. (1976), Regułation et crises du capitalisme: l'experience des Etats-Unis, Cahnann-Levy, Paris.
 • Aglietta M. (1979), R. Boyer, J. Mistral, Accumulation, inflation, crises, (notę bibliographique), "Revue economiąue", Vol. 30, No. 5, s. 905-909.
 • Aglietta M. (1997), Regulation et crises du capitalisme, Edition Odile Jacob, Paris.
 • Aglietta M. (1998a), Capitalism at the Tum of the Century: Regulation Theory and the Challenge of Social Change, "New Left Review", Vol. I, No. 232, s. 41-90.
 • Aglietta M. (1998b), Le capitalisme de demain, Fondation de Saint-Simon, Paris.
 • Aglietta M. (1999), Les transformations du capitalisme contemporain [w:] B. Chavance, E. Magnin, R. Motamed-Nejad, J. Sapir (eds.), Capitalisme et Socialisme en perspective, La Decouverte, Paris, s. 275-292.
 • Aglietta M., Brender A. (1984), Les metamorphoses de la societe salariale. La France en projet, Calmann-Levy, Paris.
 • Aglietta M., Lipietz A. (2009), A la recherche d'un modele de croissance (entretien), "Esprit. Les contrecoups de la crise", Novembre, https://esprit.presse.fr/article /aglietta-michel-et-lipietz-alain/a-la-recherche-d-un-modele-de-croissance- entretien-15484 (23.06.2018).
 • Aglietta M., Orlean A. (1982), La yiolence de la monnaie, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Aglietta M., Orlean A., Oudiz G. (1980a), Contraintes de change et regulations mac- roeconomiąues nationales, "Recherches Economiques de Louvain. Louvain Economic Review", Vol. 46, No. 3, s. 175-206.
 • Aglietta M., Orlean A., Oudiz G. (1980b), L'industrie franęaise face aux contraintes de change, "Economie et Statistique", Vol. 119, s. 35-63.
 • Aglietta M., Orlean A., eds. (1998), Le Capitalisme de demain. La monnaie souveraine, Odile Jacob, Paris.
 • Aglietta M., Reberioux A. (2004a), Derives du capitalisme financier, Albin Michel, Paris.
 • Aglietta M., Reberioux A. (2004b), Du capitalisme financier au renouveau de la social-democratie, Centre Cournot pour la Recherche en Economie, Prisme No. 5, Centre Cournot, Paris.
 • Akerlof G.A. (1970), The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, No. 3, s. 488-500.
 • Alary P. (2016), Marche versus Institution: la question? A propos de l'ouvrage Economie politique des capitalismes. Theorie de la regulation et des crises de Robert Boyer, "Revue de la Regulation. Varia" Spring, Vol. 19, https://joumals. openedition.org/regulation/11872 (11.07.2018).
 • Alaiy P., Lafaye de Micheaux E., eds. (2015), Capitalismes asiatiques et puissance chinoise. Diversite et recomposition des trajectoires nationales, Presses de Sciences Po, Paris.
 • Albert M. (1994), Kapitalizm kontra kapitalizm, Znak, Warszawa.
 • Albritton R. (1995), Regidation Theory: A Critiąue [w:] R. Albritton, T.T. Sekine (eds), A Japanese Approach to Political Economy, Palgrave Macmillan, New York, s. 201-226.
 • Alle M. (1977), L'accumulation de Capital, la repartition de la valeur ajoutee et le taux de profit dans les industries manufactnrieres belges, "Recherches Economiques de Louvain. Louvain Economic Review", Vol. 43, No. 3, s. 261-279.
 • Althusser L. (2009), W imię Marksa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 • Althusser L., Balibar E. (1975), Czytanie "Kapitału", Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 • Altvater E., Hoffmann J. (1990), The West German State Derivation Debate: The Relation between Economy and Politics as a Problem of Marxist State Theory, "Social Text", No. 24, s. 134-155.
 • Amable B. (2003), The Diversity of Modern Capitalism, Oxford University Press, Oxford.
 • Amable B. (2017), Structural Crisis and Institutional Change in Modern Capitalism. French Capitalism in Transition, Oxford University Press, Oxford.
 • Amable B., Barró R., Boyer R. (1997), Les systemes d'innovation a l'ere de la globalisation, Economica, Paris.
 • Amin A. (1994), Post-Fordism: Models, Fantasies and Phantoms of Transition |w:J A. Amin (eds.), Post-Fordism. A Reader, Blackwell Publishers LTD, Oxford, s. 1-40 (wersja zdygitalizowana 2003 r.).
 • Amsden A.H. (1989), The Next Asia's Giant: South Korea and Late Industrialization, Oxford University Press, Oxford.
 • Amsden A.H. (1994), Why Isn't the Whole World Experimenting with the East Asian Model to Develop? Review of the East Asian Miracle, "World Development", Vol. 22, No. 4, s. 627-633.
 • Andersson J.-O., Mjosct L. (1987), The Transformation of the Nordic Models, "Cooperation and Conflict", Vol. 22, No. 4, s. 227-243.
 • Andre Ch., Delorme R. (1991), Deux siecles de finances publiąues: de l'Etat circonscrit a l'Etat insere [w:] Ph. Malve, J.-M. Thiveaud (eds.), Revue d'economie financiere, Horsserie. Caisse des depóts et consignations, Le Monde editions, Paris, s. 51-64.
 • Aoki M. (1996), Towards a Comparative Institutional Analysis: Motivations and Some Tentative Theorization, "Japanese Economic Review", Vol. 47, No. 1, s. 1-19.
 • Aoki M. (2001), Toward a Comparative Institutional Analysis, Massachusetts Institule of Technology, Cambridge.
 • Aoki M. (2007), Endogemizing Institutions andInstitutional Change, "Journal of Institutional Economics", Vol. 3, No. 1, s. 1-31.
 • Apanowicz J. (2002), Metodologia ogólna, Wydawnictwo Bernardiunum, Gdynia.
 • Apeldoom B. van (2004), Transnational Historical Materialism: The Amsterdam International Political Economy Project, "Journal of International Relations and Deve- lopment", Vol. 7, No. 2, s. 110-112.
 • Aymard M. (2010), Les Trente Glorieuses et la crise de 1973 [w:] D. Mei, H. Tertais (eds.), Temps croise, Editions de la Maison des Sciences de 1'Homme, Hors Collec- tion, Paris, s. 179-196.
 • Baldwin R., Cave M. (1999), Understanding Regulation. Theory, Strategy, and Practice, Oxford University Press, Oxford.
 • Baldwin R., Cave M., Lodge M. (2010), The Oxford Handbook of Regulation, Oxford University Press, Oxford.
 • Baldwin R., Scott C., Hood C. (1998), Introduction [w:] R. Baldwin, C. Scott, C. Hood (eds.), A Reader on Regulation, Oxford University Press, Oxford, s. 1-55.
 • Baran P., Sweezy P. (1968), Kapitał monopolistyczny. Szkice o amerykańskim systemie gospodarczym i społecznym, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Barczyk R., Kowalczyk Z. (1984), Wkład Karola Marksa do teorii cyklu koniunkturalnego, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny", R. XLVI, z. 1, s. 219-234.
 • Barrere Ch. (1985), L'objet d'une theorie de la regulation, "Economie et Societó. Cahiers de 1'ISMEA", Serie R, No. 1, s. 9-28.
 • Barsky R.B., Kilian L. (2004), Oil and the Macroeconomy sińce the 1970s, "Journal of Economie Perspectives", Vol. 18, No. 4, s. 115-134.
 • Bartyzel J. (2014), Rewolucja kulturalna Nowej Lewicy [w:] Z. Klatka o. CSsR (red.), Rewolucja genderowa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Me-dialnej, Toruń.
 • Baszkiewicz J. (2002), Francja nowożytna: szkice z historii wieków XVII-XX, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Baszkiewicz J. (2008), Historia Francji, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 • Baumol W.J. (1967), Macroeconomics of Unbalanced Growth: The Anatomy of Urban Crisis, "American Economie Review", Vol. 57, s. 415-426.
 • Becker G. (1983), Theory of Competition among Pressure Groups for Political Influence ,"Quarterly Journal of Economics", Vol. 98, No. 3, s. 371-400.
 • Beker V.A. (2010), On the Economie Crisis and the Crisis of Economics, Economics Working Paper, No. 18, Kieł Institute for the World Economy, s. 1-28, http:// www.economics-ejournal.org/economics/discussionpapers/2010-18 (5.09.2018).
 • Belanger P.R., Levesque B. (1991), La «theorie» de la regulation, du rapport salarial au rapport de consommation. Un point de vue sociologique, "Cahiers de recherche sociologique. Regulation etproblemes contemporains", No. 17, s. 17-51.
 • Benassy J.-P., Boyer R., Gelpi R.-M. (1979), Regulation des economies capitalistes et inflation, "Revue economique", Vol. 30, No. 3, s. 397-441.
 • Benassy J.-P., Boyer R., Gelpi R.-M., Mistral J., Munoz J., Ominami C. (1977), Approches de Tinflation: l'exemplefranęais, Rapport: CEPREMAP/CORDES, Mimeo, Paris.
 • Benko G. (1996), Geographie economique et theorie de la regulation, "Finisterra", Vol. XXXI, No. 62, s. 7-29.
 • Bernis G.D. de (1975), Les limites de 1'analyse en termes d'equilibre economique generał, "Revue economique", Vol. 26, No. 6, s. 884-930.
 • Bernis G.D. de (1977), Regulation ou equilibre dans 1'analyse economique [w:] A. Lichnerowicz, F. Perroux, G. Gadoffie (eds.), L'idee de regulation dans les Sciences, Maloine-Doin, Paris, s. 85-101.
 • Bernis G.D. de (1981), Theorie de la regulation et historique des crises [w:] GRREC, Crise et Regulation, D.R.U.G., Grenoble, s. 168-191.
 • Bernis G.D. de (1988), Propositions for an Analysis of the Crisis, "International Journal of Political Economy", Vol. 18, No. 2, s. 44-67.
 • Bertalanffy L. von (1984), Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Bertrand H. (1986), France: modernisation etpietinements [w:] R. Boyer (ed.), Capitalisme fin de siecle? Presses Universitaire de France, Paris, s. 67-105.
 • Bertrand H. (1995), Rapport salarial et systeme d'emploi [w:] R. Boyer, Saillard Y. (eds.), La theorie de la regulation. L'etat des savoirs, Editions La Decouverte, Paris, s. 126-134.
 • Billaudot B. (1971), DECA, "Statistiąue et etudes financieres", No. 1, s. 5-46.
 • Billaudot B. (1996), L'ordre economique de la societe moderne - un reexamen de la theorie de la regulation, Edition L'Harmattan, Paris.
 • Billaudot B. (2006a), Economie des conventions et theorie de la regulation: de la comparaison a la confrontation, "Economie et Institutions. Varia", No. 8, s. 55-93.
 • Billaudot B. (2006b), Economie des conventions et theorie de la regulation. Les enseignements d'une comparaison, "Critiąue economiąue", No. 18, s. 55-84.
 • Billaudot B. (2009), Les institutions dans la theorie de la regulation: une actualisation, "Revue de la Regulation. Institutions, regulation et developpement", No. 6, s. 1-20.
 • Bilski J. (2006), Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Black J. (2002), Critical Reflections on Regulation, "Australian Journal of Legał Philosophy", Vol. 27, s. 1-36.
 • Blanchard O.J., Gali J. (2007), The Macroeconomic Ejfects of Oil Shocks: Why Are the 2000s so Differentfrom the 197Osi "NBER Working Paper", No. 13368, s. 1-78.
 • Blaug M. (1995), Metodologia ekonomii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Blinder A. (1979), Economie Policy and the Great Stagflation, Academic Press, New York.
 • Bludnik I. (2004), Keynes a neokeynesiści, "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjolo-giczny", R. LXVI, nr 2, s. 129-143.
 • Bludnik I. (2010), Neokeynesizm. Analiza krytyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Poznań.
 • Boccara P. (1969), La crise du capitalisme monopolistę d'Etat et les luttes des travailleurs, "Economie et Politiąue" Decembre, No. 221, s. 48-65.
 • Boccara P. (1973a), Etudes sur le capitalisme monopolistę d'Etat, sa crise et son issue, Editions Sociales, Paris.
 • Boccara P. (1973b), Le «Capital» de Marx au coeur des luttes actuelles, deuxieme partie, "Economie et Politiąue" Mai, No. 226, s. 107-127.
 • Boccara P. (2010), La crise systemique: une crise de civilisation. Ses perspectives et des propositions pour avancer vers une nouvelle civilisation, Notę de la Fondation Gabriel Peri, Pantin.
 • Boccara P. (2015), Theories de la regulation et suraccumulation-devalorisation du Capital, "Economie et Politiąue" Mars-Avril, No. 728-729, s. 12-18.
 • Bochenek M. (2016), Historia rozwoju ekonomii, T. 5: Od keynesizmu do syntezy ne klasycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 • Boehm F. (2007), Regulatory Capture Revisited - Lessons from Economics of Corruption, Working Paper, No. 22, The Internet Center for Corruption Research, Passau.
 • Bonanno A. (2017), The Legitimation Crisis of Neoliberalism. The State, Will-Formation, and Resistance. The Legitimation Crisis of Neoliberalism, Palgrave Macmillan, New York.
 • Bonefeld W. (1999), Globalization and the State: A Notę on Joachim Hirsch, "Studies in Political Economy" Spring, No. 58, s. 161-175.
 • Borkowska B. (2013), Regulacje - wartości - ramy instytucjonalne, "Ekonomia. Economics", vol. 4, No 25, s. 197-209.
 • Bosserelle E. (2008), Guerres, transformations du capitalism et croissance economiąue, "L'Homme et la Societe", Vol. 4, No. 170-177, s. 219-250.
 • Boughton J.M. (2003), Why White, Not Keynes? Invention the Post-War International Monetary System, IMF Working Paper, No. 223, Washington, DC.
 • Boullć J., Boyer R., Mazier J., Olive G. (1974), Le modele STAR, "Economie et Previ- sion", No. 15, s. 3-68.
 • Boyer R. (1976), L'inflation en France: 1968-1975, "Statistiąues et etudes financieres", No. 24, s. 33-60.
 • Boyer R. (1978), Les salaires en longue periode, "Economie et Statistiąue", No. 103, s. 27-57.
 • Boyer R. (1979), La crise actuelle. Une misę en perspective historiąue. Quelques reflexions a partire d'une analyse du capitalisme franęais en longue periode, "Critiąues de 1'Economie Politiąue", Nouvelle serie, No. 7/8, s. 3-113.
 • Boyer R. (1980), Rapport salarial et analyses en terme de regulation: une misę en rapport avec les theories de la segmentation du mar che du travail, Working Pa- pers, Couverture Orange, No. 8017, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R. (1981), Les modeles macroeconomiques globaux et comptabilite national: un brefhistorique, Working Papers, Couverture Orange, No. 8108, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R. (1985a), La flexibilite des marches du travaiL. et/ou recherche d'un nouveau rapport salarial? Working Papers, Couverture Orange, No. 8822, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R. (1985b), Les approches en terme de la regulation: presentation et problemes de methode, Working Papers, Couverture Orange, No. 8523, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R. (1986), La theorie de la regulation. Une analyse critiąue, La Decouverte, Paris.
 • Boyer R. (1988), Technical Change and the Theory of «Regulation» [w:] G. Dosi, C. Freeman, R. Nelson, G. Silverberg L. Soete, Technical Change and Economic Theory, Pinter Publisher, London, s. 67-94.
 • Boyer R. (1989), Les theories de la regulation. Paris, Barcelon, New York.... Reflexions autour du colloque International sur les theories de la regulation, "Revue de syn- these" IVe, No. 2, s. 277-291.
 • Boyer R. (1990), The Regulation School: A Critical Introduction, Columbia University Press, New York.
 • Boyer R. (1991), Capital Labor Relation and Wagę Formation: Continuities and Changes of National Trajectories Among OECD Countries [w:] T. Mizoguchi (ed.), Making Economies morę Efflcient and morę Eąuitable..., Oxford University Press Kinokuniya Company, Tokyo, s. 297-340.
 • Boyer R. (1992), Labor Institutions and Economic Growth, Working Papers, No. 9218, Couverture Orange, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R. (1995a), Aux origines de la theorie de la regulation [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 21-30.
 • Boyer R. (1995b), Du fordisme canoniąue a une variete de modes du developpement [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 369-377.
 • Boyer R. (1995c), Une contribution au renouveau d'une economie institutionnaliste: la theorie de la regulation dans les annees 1990 [w:] J. Bidet, J. Texier (eds.), Theorie de la regulation - Theorie des conventions, "Actuel MARX", No. 17, Presses Universitaires de France, Paris, s. 19-38.
 • Boyer R. (1995d), Vers une theorie originale des institutons economiques [w:] R. Boyer. Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 531-538.
 • Boyer R. (1995e), Vingt ans de recherches sur le rapport salarial: un bilan succinct [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 106-114.
 • Boyer R. (1997), The Fariety and Unequal Performance of Really Existing Markets: Farewell to Doctor Pangloss [w:] R.J. Hollingsworth, R. Boyer (eds.), Contemporary Capitalism: The Embeddedness of Institutions, Cambridge University Press, Cambridge, s. 55-93.
 • Boyer R. (1998), La politique a l'ere de la mondialisation et de la finance: le point sur quelques recherches regulationnistes, Working Papers, No. 9820, Couverture Orange, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R. (1999), Le Hen salaire-emploidans la theorie de la regulation. Autant de relations que de configurations institutionnelles, "Cahiers d'economie politiąue. Qu'a-t-on appris sur la relation salaire-emploidepuis Keynes?", No. 34, s. 101-161.
 • Boyer R. (2000), Is a Finance-Led Growth Regime a Viable Alternative to Fordism? A Preliminary Analysis, "Economy and Society", Vol. 29, No. 1, s. 111-145.
 • Boyer R. (200la), De la premiere a la seconde pax americana [w:] R. Boyer, P.-F. Souyri (eds.), Mondialistation et regulation. Europę et Japon face a la singularite americaine, La Decouverte, Paris, s. 31-43.
 • Boyer R. (200 lb), L'apresconsensus de Washington: institutionaliste et systemique, "L'Annee de la Regulation. Economie, Institutions, Pouvoirs", No. 5, Presses de Science Po, Paris.
 • Boyer R. (200 lc), The Regulation Approach as a Theory of Capitalism: A New Derivation [w:] A. Labrousse, J.-D. Weisz (eds.), Institutional Economics in France and Germany. German Ordoliberalism versus the French Regulation School, Springer, Berlin, s. 49-92.
 • Boyer R. (2002a), La croissance, debut de siecle. De 1'octet au gene, Albin Michel, Paris.
 • Boyer R. (2002b), Variete du capitalisme et theorie de la regulation, "L'Annee de la Regulation", No. 6, s. 125-195.
 • Boyer R. (2003a), Les analyses historiques comparatives du changement institutionnel: quels enseignements pour la theorie de la regulation? "L'Annee de la Regulation", No. 7, s. 167-203.
 • Boyer R. (2003b), Les institutions dans la theorie de la regulation, "Cahiers d'economie politiąue", No. 44, 79-101.
 • Boyer R. (2004a), Theorie de la regulation. 1: Les fondamenteaux, La Decouverte, Paris.
 • Boyer R. (2004b), Une theorie du capitalisme est-ellepossible? Odile Jacob, Paris.
 • Boyer R. (2005), La theorie de la regulation, Entretien mene par N. El Aouffi, "Critique economique", No. 15, s. 166-185.
 • Boyer R. (2007a), Capitalism Striks Back Why and What Conseąuences for Social Science? "Revue de la Regulation. Capitalism, Institutions, Pouvoirs", No. 1, s. 1-25.
 • Boyer R. (2007b), Peut-on mettre en evidence des lois en economie? Un eclairage regulationniste, Working Papers, No. 44, Paris Schoole of Economics.
 • Boyer R. (2009), Feu le regime d'accumulation tire par la finance. La crise des subprimesen perspective historique, "Revue de la Regulation. Crise du capitalisme fman- cier" Spring, No. 5, https://joumals.openedition.org/regulation/7367 (6.08.2018).
 • Boyer R. (201 la), Les financiers detruiront-ils le capitalism? Economica, Paris.
 • Boyer R. (201 lb), Post-keynesiens et regulationnistes: Une alternative a la crise de Teconomie standard, "Revue de la Regulation. Capitalism, institutions, pouvoirs. Dossier: Post-keynesianisme et theorie de la regulation: des perspectives communes" Autumn, No. 10, https://jouinals.openedition.org/regulation/9377 (3.09.2018).
 • Boyer R. (2012), Diversite et evolution des capitalismes en Ameriąue latine. De la regulation economique au politiąue, "Revue de la Regulation. Les capitalismes en Amerique latine. De l'economique au politique" Spring, No. 11, https://journals. openedition.org/regulation/9720 (12.09.2018).
 • Boyer R. (2015a), Diversite des capitalismes asiatiques, basculement des relations internationales [w:] P. Alary, E. Lafaye de Micheaux (eds.), Capitalismes asiatiques et puissance chinoise. Diversite et recomposition des trajectoires nationales, Presses de Sciences Po, Paris, s. 53-92.
 • Boyer R. (2015b), Economie politique des capitalismes. Theorie de la regulation et des crisies, La Decouverte, Paris.
 • Boyer R. (2015c), Present and Future of Globalization: Seven Features Derived from Regulation Theory, "Revue de la Regulation". Colloque International Recherche et Regulation, 10-12 juin, Paris.
 • Boyer R. (2017a), Les theories economiques contemporaines a l'epreuve de la trajectoire chinoise, "Revue de la Regulation. Lectures institutionnalistes de la Chine" Spring, Vol. 21, https://journals.openedition.org/regulation/12319 (12.09.2018).
 • Boyer R. (2017b), Orthodoxie, heterodoxies et capitalismes contemporains, "Revue de la Regulation. Financiarisation et classes sociales" Automn, No. 22, https://journals. openedition.org/regulation/12626 (23.07.2018).
 • Boyer R. (2018a), Conclusion. L 'histoire continue [w:] R. Boyer (ed.), La Theorie de la Regulation au fil du temps. Suivre l'evolution d'un paradigme au gre des transformations des capitalismes contemporains, Editions des maisons des Sciences de 1'homme associees, Collection interdisciplinaire EMSHA, La Plaine-Saint-Denis, s. 443-450.
 • Boyer R. (2018b), Introduction generale. Reflechir sur un itineraire de recherche [w:] R. Boyer (ed.), La Theorie de la Regulation aufil du temps. Suivre l'evolution d'un paradigme au gre des transformations des capitalismes contemporains, Editions des maisons des Sciences de 1'homme associees, Collection interdisciplinaire EMSHA, La Plaine-Saint-Denis, s. 13-15.
 • Boyer R., Didier M. (1998), Innovation et croissance, Les Rapports du Conseil d'Analyse Economique 10, La Documentation Franҁ
 • aise, Paris.
 • Boyer R., Durand J.-P. (1997), After Fordism, MacMillan Press, London.
 • Boyer R., Freyssenet M. (2000), Les modeles productifs, Rcperes, La Decouverte, Paris.
 • Boyer R., Juillard M. (1995), Les Etat-Unis: adieu au fordisme! [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 378-388.
 • Boyer R., Mistral J. (1978a), Accumulation, inflation, crises, Presses Universitaires de France, Paris.
 • Boyer R., Mistral J. (1978b), Indexation de fait et inflation: Texemple francais 1968- 1975, Working Papers, Couverture Orange, No. 7807, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R., Orlean A. (1991), Les transformations des comentions salariales entre theorie et histoire: d'Henry Ford au fordism, "Revue economique", Vol. 42, No. 2, s. 233-272.
 • Boyer R., Saillard Y. (1995a), La theorie de la regulation. L'etat des savoirs, La Decouverte, Paris.
 • Boyer R., Saillard Y. (1995b), La theorie de la regulation a 20 ans: pietinement ou affirmation d'un programmde de recherche [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des sayoirs, La Decouverte, Paris, s. 69-81.
 • Boyer R., Saillard Y. (1995c), Un precis de la regulation [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 58-68.
 • Boyer R., Uemura H., Isogai A., eds. (2015), Diversite des capitalismes asiatiques. Diyersite et transformations, Presses Universitaires de Rennes, Collection Economie et Societe, Rennes.
 • Boyer R., Uemura H., Yamada T., Song T., eds. (2018), Evolving Diyersity and Interdependence of Capitalisms. Transformations ofRegional Integration in EU and Asia, Springer Japan, Tokyo.
 • Boyer R., Yamada T. (2000), An Epochal Change... but Uncertain Futures: The Japanese Capitalism in Crisis. A "Regulationist" Interpretation, Working Papers, Couverture Orange, No. 2000-05, CEPREMAP, Paris.
 • Boyer R., ed. (1986a), Capitalismefin de siecle? Presses Universitaire de France, Paris.
 • Boyer R., ed. (1986b), La flexibilite du travail en Europę, La Decouverte, Paris.
 • Boylan T., O'Gorman P. (2004), Beyond Rhetoric and Realism in Economics: Towards a Reformulation ofMethodology, Routledge, London.
 • Braudel F. (1949), La Mediterranee et le monde mediterraneen a l'epoque de Philippe II, Armand Colin, Paris.
 • Braudel F. (1958), Histoire et Sciences sociales: la longue duree, "Economie, societes, civilistation" 13e annće, No. 4, s. 725-763.
 • Braudel F. (1971), Historia i trwanie, Czytelnik, Warszawa.
 • Braudel F. (2013), Dynamika kapitalizmu, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa.
 • Brenner R., Glick M. (1991), The Regulation Approach: Theory and H istoty, "New Left Review", Vol. 188, s. 45-119.
 • Brzechczyn K. (2010), Polityka jako proces rewolucyjnej zmiany społecznej. Od Marksa do współczesnych teorii rewolucji w socjologii historyczno-porównawczej [w:] W. Wesołowski (red.), Koncepcje polityki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa, s. 273-317.
 • Brzoza-Brzezina M., Kłos B., Kot A., Łyziak T. (2002), Hipoteza neutralności pieniądza, Materiały i Studia, nr 142, NBP, Warszawa.
 • Burguiere A. (1979), Histoire d'une histoire: la naissance des Annales, "Annales. Economie, societes, civilistation" 34e annee, No. 4, s. 1347-1359.
 • Canguilhem G. (1985), Regulation (epistemologie), Encyclopaedia Universalis, Vol. 15, s. 797-799, https://www.universalis.fr/encyclopedie/regulation-epistemologie/
 • Cartelier L. (1977), A propos du "Schema Theoriąue d'Accumulation et de Repartition (S.T.A.R.)", "Cahiers d'Economie Politiąue", No. 4, s. 169-184.
 • Chanteau J.-P. (2017), Theorie de la regulation, regulations, «regulationnistes»: elements de methodes et conditions d'ime communaute epistemique, "Cahiers d'Economie Politique", No. 72, s. 69-113.
 • Chanteau J.-P., Grouiez P., Labrousse A., Lamarche T., Michel S., Nieddu M., Vercueil J. (2016), Trois ąuestions a la theorie de la regulation par ceux qui ne Font pasfondee, "Revue de la Regulation. Varia" Spring, No. 19, https://joumals. openedition.org/regulation/11918 (23.09.2018).
 • Chavance B., Labrousse A. (2001), Regulation Theory and Post-Socialits Transformation [w:] A. Labrousse, J.-D. Weisz (eds.), Institutional Economics in France and Germany. German Ordoliberalism versus the French Regulation School, Springer, Berlin, s. 305-333.
 • Chesnais F. (2001), La theorie du regime d'accumulation financiarise: contenu, portee et interrogations, Forum de la Regulation, Paris, 11-12 octobre, https://recherche regulation.files.wordpress.com/2012/12/03_chesnais.pdf (15.07.2018).
 • Chiasson-LeBel T. (2006), Regulation et/ou internationalisation, difflcile conciliationl "Revue Interventions economique. Sociologie economique: Quoi de neuf?", No. 33, s. 1-24.
 • Chmielewski P. (2011), Homo agens. Instytucjonalizm w naukach społecznych, Poltext, Warszawa.
 • Clark C.A. (1940), The conditions of economicprogress, Macmillan, London.
 • Ciarkę S. (1991), The State Debate [w:] S. Clark (ed.), The State Debate. Capital and Class, Palgrave and MacMillan, Hampshire, s. 1-69.
 • Clevenot M. (2008), Les difficultes a nommer le nouveau regime de croissance, "Revue de la Regulation. Normes et institutions de la finance" Autumn, No. 3/4, https://journals.openedition.org/regulation/7606 (20.08.2018).
 • Clevenot M. (2011), Post-keynesianisme et theorie de la regulation: des perspectives communes, "Revue de la Regulation" Autumn, No 10, https://journals.openedition. org/regulation/9379 (13.05.2018).
 • Clio J. (1995), Regulation et histoire: je faime, moi non plus [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), Theorie de la regulation. L 'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 49-57.
 • Cohen D. (1998), Kłopoty dobrobytu, Znak, Kraków.
 • Colander D. (2000), The Death of Neoclassical Economics, "Journal of the History of Economic Thought", Vol. 22, No. 2, s. 127-143.
 • Colander D., Fӧllmer H., Haas A., Goldberg M., Juselius K., Kirman A., Lux T., Sloth B. (2009), The Financial Crisis and the Systematic Failure of Academic Economics, Working Papers, No. 1489, Kieł Institute for the World Economy, Cambridge University Press, Cambridge.
 • Colander D., Holt R., Rosser Jr. J.B. (2004), The Changing Face of Mainstream Economics, "Review of Political Economy", Vol. 16, No. 4, s. 485-499.
 • Commons J.R. (1931), Institutional Economics, "American Economic Review", Vol. 21, s. 648-657.
 • Coriat B. (1994), La theorie de la regulation. Origines, specificite et perspectives, Futur Anterieur. Ecole de la regulation et critiąue de la raison economiąue, L'Harmattan, Paris, s. 101-152.
 • Courbis R. (1972), The FIFI Model Used in the Preparation of the French Plan, "Economics of Planning", Vol. 12, No. 1-2, s. 37-78.
 • Cox R.W. (1981), Social For ces, States and World Orders: Beyond International Relations Theory, "Millennium - Journal of International Studies", Vol. 10, No. 2, s. 126-155.
 • Cóme T., Diemer A. (1995), Conventions et institutions, Document de travail CERAS, No. 04, Universite de Reims Champagne-Ardenne.
 • Czech S., Zachorowska-Mazurkiewicz A. (2018), Instytucje w społeczeństwie i gospodarce [w:] A. Ząbkowicz, M. Miszewski, P. Chmielnicki, S. Czech (red.), Zrozumieć kapitalizm. Podejście ewolucyjno-instytucjonalne, Oficyna Wydawnicza "Humanitas", Sosnowiec, s. 37-56.
 • Ćwiklicki M. (2011), Współczesne oblicza tayloryzmu [w:] J. Czekaj i M. Lisiński (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków, s. 135-157.
 • Dąbrowski M. (2007), Zarys ewolucji koncepcji kursu walutowego równowagi, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie", nr 758, s. 5-22.
 • Danowska-Prokop B. (2014), Wartość w ujęciu socjalizmu utopijnego i naukowego Karola Marksa [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Podstawowe kategorie ekonomiczne w ujęciu wybranych kierunków myśli ekonomicznej. Kategoria wartości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice, s. 95-113.
 • Dard O. (2001), Marche, acteurs et regles du jeu. L'Etat et 1'economie en France auXXe siecle, "Revue Projet", Vol. 2, No. 266, s. 55-62.
 • Davis J.B. (2006), The Tum in Economics: Neoclassical Dominance to Mainstream Płuralism? "Journal of Institutional Economics", Vol. 2, No. 1, s. 1-20.
 • Davis J.B. (2008), Tum in Recent Economics and Return of Orthodoxy, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 32, s. 349-366.
 • Delaunay J.-C. (1986), Questions posees a la theorie dite de «la regulation monopolisto), "Cahiers de 1'ISMEA, Serie R, Nations et Systemes Productifs", No. 2, s. 209-231.
 • Delorme R., Andre Ch. (1983), L'Etat et 1'economie. Un essai d'explication de l'evolution des depensespubliąues en France 1870-1980, Editions du Seuil, Paris.
 • Dembiński P.H. (2011), Finanse po zawale. Od euforii finansowej do gospodarczego ładu, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • Deąuech D. (2007), Neoclassical, Mainstream, Orthodox, and Heterodox Economics, "Journal of Post Keynesian Economics" Winter, Vol. 30, No. 2, s. 279-302.
 • Deąuech D. (2012), Post Keynesianism, Heterodoxy and Mainstream Economics, "Journal of Post Keynesian Economics", Vol. 24, No. 2, s. 353-368.
 • Dosse F. (1987), L'histoire en miette. Des «Annales» a la «nouvelle historie)), La Decouverte, Paris.
 • Dow S. (1997), Mainstream Economic Methodology, "Cambridge Journal of Economics", Vol. 21, No. 1, s. 73-93.
 • Dunford M. (1990), Theories of regulation, "Environment and Planning. D: Society and Space", Vol. 8, s. 297-321.
 • Eichengreen B. (2007), Global Imbalances and the Lessons of Bretton Woods, First Massachusetts Institute of Technology, Cambridge Massachusetts.
 • El Aoufi N. (2009), Theorie de la regulation: la perspective oubliee du developpement, "Revue de la Regulation. Institutions, regulation et developpement", No. 6, https ://journals.openedition.org/regulation/7641 (19.06.2018).
 • Favereau O. (1995), Convention et regulation [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des sayoirs, La Dćcouverte, Paris, s. 511-520.
 • Fiedor B. (2006), Normatywne a ekonomiczne ujęcie regulacji publicznej w gospodarce rynkowej z uwagami dotyczącymi sektora elektroenergetycznego [w:] U. Zagóra-Jonszta (red.), Dokonania współczesnej myśli ekonomicznej. Ekonomia instytucjonalna - teoria i praktyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice, s. 217-236.
 • Fiedor B. (2010), Kryzys gospodarczy a kryzys ekonomii jako nauki, "Ekonomista", nr 4, s. 453-466.
 • Fiedor B. (2011), Market Failures and State Failures. Market Regulation vs. Public Regulation, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Economics", T. 15, nr 208, s. 11-25.
 • Fisher A.G. (1935), The clash ofprogress and security, Macmillan, London.
 • Fisher A.G. (1939), Production Primary, Secondary and Tertiary, "Economic Record", Vol. XV, No. 28, s. 24-38.
 • Foldvary F.E. (1996), Comparative Economic Theory [w:] F.E. Foldvary (ed.), Beyond Neoclassical Economics: Heterodox Approaches to Economic Theory, Edward Elgar, Cheltenham, s. 1-21.
 • Fourastie J. (1978), La realite economiąue. Pers la revision des idees dominantes en France, Robetr Laffont, Paris.
 • Fourastie J. (1979), Les Trente Glorieuses ou la revohrtion imisible de 1946 d 1975, Fayard, Paris.
 • Fourastie J., Courtheoux J.-P. (1963), La planiflcation economiąue en France, Presses Univeritaires de France, Paris.
 • Friedman M. (1956), The Quantity Theory of Money - a Restatement [w:] M. Friedman (ed.), Studies in the Quantity Theory of Money, University of Chicago Press, Chicago, s. 3-21.
 • Fuchs V.R. (1968), The Setwice Economy, University Press, New York.
 • Gajst N. (2010), La Escuela Francesa de la regulación: una rewisión critica. Revista cientifica, "Visión de Futuro", Vol. 13, No. 1, s. 1-19.
 • Galbraith J.K. (2018), Backwater Economics and New Pragmatism: Crises and Evolution of Economics, TIGER Working Paper Series, No. 138, Transformation, Inte- gration and Globalization Economic Research, Warsaw.
 • Gaulle J. de (1994), L'avenir du Plan et la place de la planiflcation dans la societe franęaise, La documentation franęaise, Paris.
 • Gillman J.M. (1981), Zniżkowa tendencja stopy zysku. Odkryte przez Marksa prawo i jego znaczenie dla kapitalizmu dwudziestego wieku, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Giza W. (2013), Zawodność rynku. Powstanie i rozwój idei, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Kraków.
 • Glaeser E.L., Shleifer A. (2001), The Rise of the Regulatory State, "Harvard Institute of Economic Research Working Papers", No. 1934, s. 1-39.
 • Glyn A., Hughes A., Lipietz A., Sing A. (1988), The Rise and Fali of the Golden Age of Capitalism, WIDER Working Paper, No. 43, World Institute for Development Economics Research, United Nation University.
 • Godłów-Legiędź J. (2009), Instytucje i koszty transakcji jako podstawowe pojęcia nowej ekonomii instytucjonalnej [w:] J. Godłów-Legiędź (red.), Instytucje i transformacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 11-32.
 • Godłów-Legiędź J. (2010a), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi"! Academia Oeconomica, C.H. Beck, Warszawa.
 • Godłów-Legiędź J. (2010b), Zawodność tynku, państwa i ekonomii z perspektywy kryzysu finansowego, "Ekonomia i Prawo", T. 6: Zawodności rynku, zawodności państwa, etyka zawodowa", Cz. 2, s. 167-181.
 • Godłów-Legiędź J. (2011), Funkcje państwa i tynku z perspektywy kryzysu finansowego, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica", nr 248, s. 9-22.
 • Gordon D.M., Weisskopf T.E., Bowles S. (1986), Power and Proflts: The Social Structure of Accumulation and the Profitability ofthe Postwar U.S. Economy, "Review of Radical Political Economics", Vol. 18, No. 1-2, s. 132-167.
 • Gordon D.M., Weisskopf T.E., Bowles S. (1987), Power, Accumulation, and Crisis: The Rise and Demise of the Postwar SSA [w:] R. Cherry, C. D'Onofio, C. Kurdas, T.R. Michl, F. Moseley, M.I. Naples (eds.), The Imperilled Economy, Book 1: Macro-Economics from a left Perspective, Union of Radical Political Economics, New York, s. 43-58.
 • Gorynia M. (1995), Teoria i polityka regulacji mezosystemów gospodarczych a transformacja postsocjalistycznej gospodarki polskiej, Zeszyty Naukowe - Seria II, Prace habilitacyjne, z. 141, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Gorynia M., Janowska B. (2008), Klastry a międzynarodowa konkurencyjność i internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa.
 • Gorynia M., Kowalski T. (2013), Nauki ekonomiczne i ich klasyfikacja a wyzwania współczesnej gospodarki, "Ekonomista", nr 4, s. 457-474.
 • Grabski A.F. (2011), Dzieje historiografii, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 • Graczyk A. (2018), Rozwój zrównoważony w gospodarce tynkowej, "Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace", nr 1, s. 13-25.
 • Graf W.D., ed. (1992), The Internationalization of the German Political Economy: Evolution of a Hegemonie Project, The MacMillan Press, London.
 • Gramsci A. (1961a), Pisma wybrane, T. I, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Gramsci A. (196 lb), Pisma wybrane, T. II, Książka i Wiedza, Warszawa.
 • Guttmann R. (2015), The Heterodox Nation of Structural Crisis, "Review of Keynesian Economics", Vol. 3, No. 2, s. 194-212.
 • Hall P.A., Soskice D., eds. (2001), Parieties of Capitalism: The Institutional Foundations of Comparatiwe Advantage, Oxford University Press, Oxford.
 • Hamilton J.D. (2003), Whatls an OilShock, "Journal of Econometrics", Vol. 113, No. 2, s. 363-398.
 • Hancke B., ed. (2007), Debating Yarieties of Capitalism: A Reader, Oxford University Press, Oxford.
 • Hancke B., Rhodes M., Thatcher M., eds. (2008), Beyond Varieties of Capitalism. Conflict, Contradictions, and Complementarities in the European Economy, Oxford University Press, Oxford.
 • Harada Y., Tohyama H. (2011), Asian Capitalisms: Institutional Configurations and Firm Heterogeneity [w:] R. Boyer, H. Uemura, A. Isokai (eds.), Diversity and Transformations of Asian Capitalisms, Routledge, London, s. 243-263.
 • Harsgor M. (1978), Total History: The Annales School, "Journal of Contemporary History", Vol. 13, No. 1, s. 1-13.
 • HeilbronerR.L., Milberg W.S. (2012), The Making of Economic Society, Pearson Education, New Jersey.
 • Hertog J. den (1999), General Theories ofRegulation [w:] B. Bouckaert, G. De Geest, Encyclopedia of Law and Economics, Vol. III: The Regulation of Contracts, Edward Elgar Publishing, Northampton, s. 223-270.
 • Hertog J. den (2010), Review of Economic Theories of Regulation, Discussion Paper Series, No. 10-18, Tjalling C. Koopmans Research Institute, Utrecht.
 • Hirsch J. (1978), The State Apparatus and Social Reproduction [w:J J. Holloway, S. Picciotto (eds.), State and Capital. A Marxist Debate, Edward Arnold, London, s. 57-107.
 • Hirsch J. (1983), The Fordist Security State and New Social Movements, "Kapitalistate. Working Papers on the Capitalist State", No. 10/11: The State & State Theory in Western Europę, s. 75-88.
 • Hirsch J. (1995), Nation State, International Regulation and the Question ofDemocracy, "Review of International Political Economy", Vol. 2, No. 2, s. 267-284.
 • Hirsch J. (1997), Globalization of Capital, Nation-States and Democracy, "Studies in Political Economy", No. 54, s. 39-58.
 • Hockuba Z., Brzeziński M. (2005), Oskara Langego syntezy teorii ekonomicznych [w:J Z. Sadowski (red.), Oskar Lange a współczesność, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Hodgson G.M. (1996), Economics andInstitutions, Polity Press, Cambridge.
 • Hodgson G.M. (2006), What Are Institutions? "Journal of Economic Issues", Vol. 40, No. 1, s.1-25.
 • Hollingsworth J.R. (2000), Doing Institutional Analysis: Implications for the Study of Innovations, "Review of International Political Economy" Winter, Vol. 7, No. 4, s. 595-644.
 • Holloway J., Picciotto S. (1978), Towar ds a Materialist Theory ofthe State [w:] J. Holloway, S. Picciotto (eds.), State and Capital. A Marxist Debate, Edward Arnold, London, s. 1-31.
 • Husson M. (200la), L'eco!e de la regulation, de Marx a la Fondation Saint-Simon: un aller sans retour? [w:] J. Bidet, E. Kouvelakis (eds.), Dictionnaire Marx Contem- porain, Presses Universitaires de France, Paris, s. 171-182.
 • Husson M. (2001b), Le PCF et l'economie, "Critique communiste" Automne-Hiver, No. 163, http://hussonet.free.fr/ecopc.pdf (12.03.2018).
 • Husson M. (2002), La Voie etroite de 1'economie marxiste en France, Projet d'article pour "Historical materialism", s. 1 -22, http://hussonet.free.fr/marxfr.pdf (24.01.2018).
 • INSEE (1974), Fresąue historiąue du systeme productif franęais, Des Collections de L'I.N.S.E.E., No. 141, Serie E, No. 27, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96143 77c/f3.image (23.02.2018).
 • Jacobs S.H. (2000), The Golden Age of Regulation', http://regulatoryreform.com/wp- content/uploads/2014/11 /thegoldcnageofregu lationscottjacobs.pd f (15.01. 2018).
 • James T.S. (2009), Whatever Happened to Regulation Theory? The Regulation Approach andLocal Government Revisited, "Policy Studies", Vol. 30, No. 2, s. 181-201.
 • Jessop B. (1990), Regulation Theories in Retrospect and Prospect, "Economy and Society", Vol. 19, No, 2, s. 153-216.
 • Jessop B. (1992), Fordism and Post-Fordism: A Critical Reformulation [w:] A.J. Scott, M.J. Storper (eds.), Pathways to Regionalism and Industrial Development, Ro- utledge, London, s. 43-65.
 • Jessop B. (1994), Post-Fordism and the State [w:] A. Amin (ed.), Post-Fordism. A Reader, 9, Blackwell Publishers, Oxford, s. 251-257 (wersja zdygitalizowana 2003 r.).
 • Jessop B. (1997), Twenty Years of the (Parisian) Regulation Approach: The Paradox of Success and Failure at Home and Abroad, "New Political Economy", Vol. 2, No. 3, s. 503-526.
 • Jessop B. (2013), Revisiting the Regulation Approach: Critical Reflections on the Contradictions, Dilemmas, Fixes and Crisis Dynamics of Growth Regimes, "Capital & Class", Vol. 37, No. 1, s. 5-24.
 • Jessop B., Sum N.L. (2006), Beyond the Regulation Approach. Putting Capitalist Economies in their Place, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.
 • Jessop B., SumN.-L, (2016), Beyond the 'Approach in Terms of Regulation '? "Revue de la Regulation" Spring, No. 19, https://journals.openedition.org/regulation/11927 (13.08.2018).
 • Johnson Ch. (1982), MIT1 and the Japanese Miracle: The Growth of Industry Policy, 1925-1975, Stanford University Press, Stanford.
 • Jordana J., Levi-Faur D. (2004), The Politics of Regulation in the Age of Governance [w:] J. Jordana, D. Levi-Faur (eds.), The Politics of Regulation: Institutions and Regulatory Reforms for the Age of Governance, Edward Elgar, Cheltenham, s. 1-28.
 • Joskow P.L., Noll R.G. (1981), Regulation in Theory and Practice: An Overview [w:] G. Fromm (ed.), Studies in Public Regulation, National Bureau of Economic Research, The MIT Press, Boston, s. 1-78.
 • Juillard M. (1995), Regime d'accumulation [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 224-235.
 • Kahn A.E. (1991), The Economic of Regulation. Principles and Institutions, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge.
 • Kaldor N. (1972), The Irrelevance of Eąuilibrium Economics, "The Economic Journal", Vol. 82, No. 328, s. 1237-1255.
 • Kamiński A.Z. (1984), Monopol i konkurencja: socjologiczna analiza instytucji polityczno-gospodarczych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kennedy P. (1987), The Rise and Fali of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000, Random House, New York.
 • Keynes J.M. (1942), Theorie generale de 1'emploi, de 1'interet et de la monnaie, Editions Payot, Paris.
 • Kingston C., Caballero G. (2009), Comparing Theories of Institutional Change, "Journal of Institutional Economics", Vol. 5, No. 2, s. 151-180.
 • Klimczak B. (2006), Wybrane problemu i zastosowanie ekonomii instytucjonalnej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław.
 • Knapińska M. (2014), Prekariat jako zjawisko występujące na współczesnym rynku pracy w Polsce i Unii Europejskiej, "Studia Oeconomica Posnaniensia", vol. 2, no 7(268), s. 94-112.
 • Kojima K. (2000), The "Flying Geese " Model of Asian Economic Development: Origin, Theoretical Extensions, and Regional Policy Implications, "Journal of Asian Eco-nomics", Vol. 11, No. 4, s. 375-401.
 • Kołakowski L. (1976), Główne nurty marksizmu: Powstanie - rozwój - rozkład, T. I, Instytut Literacki, Paryż.
 • Kołakowski L. (1978), Główne nurty marksizmu: Powstanie - rozwój - rozkład, T. III, Instytut Literacki, Paryż.
 • Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 • Kondratieff N.D., Stolper W.F. (1935), The Long Waves in Economic Life, "The Review of Economics and Statistics" November, Vol. 17, No. 6, s. 105-115.
 • Koop Ch., Lodge M. (2017), What is Regulation? An Interdisciplinary Concept Analysis, "Regulation & Governance", Vol. 11, No. 1, s. 95-108.
 • Kornai J. (1973), Anti-equilibrium. Teoria systemów gospodarczych. Kierunki badań, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Kotz D. (1994), The Regulation Theoty and the Social Structure of Accumulation Approach [w:] D. Kotz, T. McDonough, M. Reich (eds.), Social Structures of Accumulation: The Political Economy of Growth and Crisis, Cambridge University Press, Cambridge, s. 85-98.
 • Kotz D. (2006), Institutional Structure or Social Structure of Accumulation [w:] T. McDonough, M. Reich, D.M. Kotz, M.A. Gonzalez-Perez (eds.), Growth and Crises. Social Structure of Accumulation Theory and Analysis, National University oflreland, Galway, s. 50-71.
 • Kotz D. (2016), Social Structures of Accumulation Theory, Marxist Theoty, and System Transformation, "Review of Radical Political Economics", Vol. 49, No. 4, s. 534-542.
 • Kowalczyk S. (1995), Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego, TUM Wydawnictwo Wrocławskiej Księgami Archidiecezjalnej, Wrocław.
 • Kozłowski G.S. (2010), Różnorodność i bieguny współczesnego kapitalizmu, "Annales. Universitatis Maria Curie-Skłodowska", Vol. XLIV, Sectio H, s. 65-80.
 • Koźmiński A.K. (1976), Analiza systemowa organizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Lakatos I. (1978), The Methodology of Scientific Research Programmes, "Philosophical Papers", Vol. 1, J. Worrall, G. Curri (eds.), Cambridge University Press, Cambridge.
 • Lamarche T. (2012), Des limites de la regulation... qui peuyent en cacher d'autres, "Revue de la Regulation. Varia" Autumn, No. 12, https://journals.openedition.org /regulation/10006 (15.05.2018).
 • Lamoureux J. (1996), Naissance et transformation des institutions: apports de la theorie de la regulation, de la theorie des conventions et de J.R. Commons, "Cahiers du CRISES. Collection Etudes theoriques", No. 9608, s. 1-49.
 • Lange O. (1965), Wstęp do cybernetyki ekonomicznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Lawson T. (2013), What Is This 'School' Called Neoclassical Economics? "Cambridge Journal of Economics", Vol. 37, No. 5, s. 947-983.
 • Layne Ch. (2018), The US-Chinese Power Shift and the End of the Pax Americana, "International Affairs", Vol. 94, No. 1, s. 89-111.
 • Lee F.S. (2009), A History of Heterodox Economics: Challenging the Mainstream in the Twentieth Century, Routledge, London.
 • Leroy C. (1995), Les salaires en longue periode [w:] R. Boyer, Y. Saillard (eds.), La theorie de la regulation. L 'etat des savoirs, La Decouverte, Paris, s. 115-125.
 • Levi-Faur D. (2010), Regulation & Regulatory Governance, "Jerusalem Papers in Regulation & Governance" February, Working Paper, No. 1, s. 1-40.
 • Levi-Faur D. (2011), Regulation and Regulatory Governance [w:] D. Levi-Faur (ed.), Handbook on the Politics of Regulation, Edward Elgar, Cheltenham, Northampton, s. 3-21.
 • Levy J.D. (2008), From the Dirigiste State to the Social Anaesthesia State: French Economic Policy in the Longue Duree, "Modern & Gontem porary France", No. 16(4), s. 417-435.
 • Lichniak I. (2010), Ku gospodarce usług [w:] 1. Lichniak (red.), Serwicyzacja polskiej gospodarki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, s. 11-24.
 • Lipietz A. (1979), Cris et inflation: pourquoi? T. 1: L'accumulation intensive, F. Maspero, Paris.
 • Lipietz A. (1985), Mirages et miracles: problemes de Tindustrialisation dans le tiers monde, La Decouverte, Paris.
 • Lipietz A. (1987a), La regulation: les mots et les choses, "Revue economique", Vol. 38, No. 5, s. 1049-1059.
 • Lipietz A. (1987b), Rebel Sons: The Regulation School, "French Politics and Society", Harvard Univeristy, Vol. 5, No. 4, s. 1-9.
 • Lipietz A. (1987c), Regulation monopolistę et politique keynesienne face a double crise de fordisme [w:] M. Zerbato (ed.), Keynesianisme et sortie de crise. Keynes contrę le liberalisme? Dunod, Paris, s. 95-112.
 • Lipietz A. (1988), Accumulation, Crises, and Ways Out, "International Journal of Political Economy", Vol. 18, No. 2, s. 10-43.
 • Lipietz A. (1990), Le national et le regional: quelle autonomie face a la crise capitaliste mondiale? [w:] G.B. Benko (ed.), La dynamiąue spatiale de 1'economie contempo- raine, Editions de 1'Espace Europeen, La Garenne-Colombes.
 • Lipietz A. (1991), Les rapports capital-travail a 1'aube duXXIe siecle [w:] J.-M. Chaumont, P. Van Parijs (eds.), Les limites de 1'ineluctable. Penser la liberte au seuil du troisieme millenaire, De Boeck-Wesmael, Bruxelles, s. 61-103.
 • Lipietz A. (1994), De l'approche de la regulation d 1'ecologie politique: une misę en perspective historiąue [w:] F. Seba'1, C. Vercellone (eds.), Ecole de la regulation et critiąue de la raison economique, Futur Anterieur, L'Harmattan, Paris, s. 71-99.
 • Lipietz, A. (2001), The Fortunes and Misfortunes of Post-Fordism [w:] R. Albritton, M. Itoh, R. Westra, A. Zuege (eds.), Phases of Capitalist Development. Booms, Crisis and Globalization, Palgrave, Houndmills, s. 17-35.
 • Lippit V.D. (2006), Social Structure of Accumulation Theory [w:] T. McDonough, M. Reich, D.M. Kotz, M.A. Gonzalez-Perez (eds.), Growth and Crises. Social Structure of Accumulation Theory and Analysis, National University of Ireland, Galway, s. 75-105.
 • Littre E. (1889), Dictionnaire de la langue franҁaise, T. IV, Librairie Hachette et C'e, Paris, https://archive.Org/stream/1889dictionnaire041ittuoft
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560739

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.