PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 6 | 15--23
Tytuł artykułu

The Role of Self-convergence Effect in Purchasing Process vs Brand Familiarity on Example of Energy Drink Category in Polish Consumers Conditions

Warianty tytułu
Relacja efektu zbieżności z "Ja" z postawami i efektywnością promowania nowego napoju energetycznego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Nakłady finansowe na marketing firm sprzedających napoje energetyczne (np. Redbull, Tiger, Black) z roku na rok rosną. Kluczowe dla producentów i specjalistów od marketingu jest określenie silnych determinant sprzedaży swoich produktów. Celem artykułu było zweryfikowanie relacji efektu zbieżności obrazu produktu z obrazem własnego "Ja" z intencją zakupu i wartościowaniem, w której postawy odgrywały rolę pośredniczącą. W badaniu wykorzystano reklamę nieznanego i popularnego napoju energetycznego oraz oceniono efekt zbieżności produktu z "Ja", trzy rodzaje postaw wobec niego, intencję zakupu oraz postrzegane wartościowanie wyrażone w pieniądzach. Analiza modelu strukturalnego SEM-PLS wykazała, że efekt zbieżności z "Ja" wpływał istotnie na poziom postaw, a te z kolei determinowały intencję zakupu i postrzeganą wartość. Wykazano, że przy znanym produkcie postawa emocjonalna zwiększała jego postrzeganą wartość, a przy nieznanym ją zmniejszała. Natomiast postawa poznawcza i behawiorala silniej zwiększała wartość przy nieznanym produkcie niż znanym. Wyniki badania rozszerzają wiedzę o efekcie zbieżności z "Ja" i postaw w kontekście promocji napojów energetycznych. Są one podstawą do strategicznego kreowania wizerunku oraz maksymalizacji zysków przy wprowadzaniu nowego produktu na rynek. (abstrakt oryginalny)
EN
The objective of the study was to verify the relation between the congruity effect between the product 'personality' image and one's self-image with the intention of purchase and valuation, in which attitudes played a mediating role. Analysis of the SEM-PLS structural model showed that the self-convergence effect influenced significantly the level of attitudes, which in turn determined the intention of purchase and willingness to pay for the product. It was shown that one's emotional attitude increased the amount of payment for a known product and decreased it for the unknown product. On the other hand, the cognitive and behavioral attitude increased the willingness to pay for the unknown product rather than the known one. The results expand the knowledge about the effect of convergence between the personality of the customer and the product image. (original abstract)
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
15--23
Opis fizyczny
Twórcy
 • SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
 • Agencja badawcza CeBRiS
 • Uniwersytet Gdański
Bibliografia
 • Ajzen, I. (1985). From intentions to actions: A theory of planned behavior. In J. Kuhl & J. Beckmann (Eds.), Action Control: From Cognition to Behavior (pp. 11-39). Berlin: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-642-69746-3_2
 • Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Orgnizational Behavior and Human Decision Processes, 50, 179-211. https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T
 • Allport, G. W. (1935). Attitudes. In C. Murchison (Ed.), A Handbook of Social Psychology (pp. 798-844). Worcester: Clark University Press.
 • Barber, N., Kuo, P., Bishop, M., & Goodman Jr, R. G. (2010). Measuring psychographics to assess purchase intention and willingness to pay. Journal of Consumer Marketing, 29(4). https://doi.org/10.1108/07363761211237353
 • Baron, R. M. & Kenny, D. A. (1986). The Moderator-Mediator Variable Distinction in Social Psychological Research: Conceptual, Strategic, and Statistical Considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173-1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
 • Bocian, K., Baryla, W., Kulesza, W. M., Schnall, S., & Wojciszke, B. (2018). The mere liking effect: Attitudinal influences on attributions of moral character. Journal of Experimental Social Psychology, 79 (November), 9-20. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2018.06.007
 • Breckler, S. (1984). Empirical validation of affect, behavior, and cognition as distinct components of attitude. Journal of Personality and Social Psychology, 47(6), 1191-1205.
 • Cosse, K. J. (1998). Willingness to Pay or Intention to Pay: The Attitude-Behavior Relationship in Contingent Valuation. Journal of Socio-Economics, 27(3), 427-444.
 • de Graaf, S., Van Loo, E. J., Bijttebier, J., Vanhonacker, F., Lauwers, L., Tuyttens, F. A. M., & Verbeke, W. (2016). Determinants of consumer intention to purchase animal-friendly milk. Journal of Dairy Science, 99(10), 8304-8313. https://doi.org/10.3168/jds.2016-10886
 • Deci, E. L. & Ryan, R. M. (2000). The "What" and "Why" of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-Determination of Behavior. Psychological Inquiry, 11(4), 227-268. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1104_01
 • Diamantopoulos, A. (1996). Export performance measurement. International Marketing Review, 12(10), 444-457. https://doi.org/10.1108/02651330210430686
 • Didier, T. & Lucie, S. (2008). Measuring consumer's willingness to pay for organic and Fair Trade products. International Journal of Consumer Studies, 32(5), 479-490. https://doi.org/10.1111/j.1470-6431.2008.00714.x
 • Franke, N. & Schreier, M. (2008). Product uniqueness as a driver of customer utility in mass customization. Marketing Letters, 19(2), 93-107. https://doi.org/10.1007/s11002-007-9029-7
 • Gadioli, I. L. et al. (2013). Evaluation of Packing Attributes of Orange Juice on Consumers' Intention to Purchase by Conjoint Analysis and Consumer Attitudes Expectation. Journal of Sensory Studies, 28(1), 57-65. https://doi.org/10.1111/joss.12023
 • Grzeskowiak, S. & Sirgy, J. M. (2007). Consumer Well-Being (CWB): The Effects of Self-Image Congruence, Brand-Community Belongingness, Brand Loyalty, and Consumption Recency. Applied Research Quality Life, (2), 289-304. https://doi.org/10.1007/s11482-008-9043-9
 • Haenlein, M. & Kaplan, A. M. (2004). A Beginner's Guide to Partial Least Squares Analysis. Understanding Statistics, 3(4), 283-297. https://doi.org/10.1207/s15328031us0304_4
 • Hapsari, L. & Adiwijaya, M. (2014). The Relationship between Self-Congruity, Brand Relationship Quality, and Brand Loyalty. Asian Journal of Business Research, 4(2), 28-39. https://doi.org/10.14707/ajbr.140008
 • Hryniewicz, K. (2018). Efekt zbieżności obrazu produktu z charakterystyką konsumenta a intencją zakupu i chęcią zapłaty. Handel Wewnętrzny, 6(1), 223-234.
 • Iacobucci, D. (2010). Structural equations modeling: Fit Indices, sample size, and advanced topics. Journal of Consumer Psychology, 20(1), 90-98. https://doi.org/10.1016/j.jcps.2009.09.003
 • Jankovi, T. (2014). Impact of Congruence Between Sports Celebrity and Brand Personality on Purchase Intention: The case of Mineral Water Category in Lithuania. Organizations and Markets in Emerging Economies, 5(1), 90-104.
 • Kazén, M., Baumann, N., & Kuhl, J. (2003). Self-Infiltration vs. Self-Compatibility Checking in Dealing with Unattractive Tasks: The Moderating Influence of State vs. Action Orientation. Motivation and Emotion, 27(3), 157-197. https://doi.org/10.1023/A:1025043530799
 • Kleine, R. E., Kleine, S. S., & Kernan, J. B. (1993). Mundane Consumption and the Self-Identity Perspective. Journal of Consumer Psychology, 2(3), 209-235. https://doi.org/10.1207/s15327663jcp0203_01
 • Kock, N. (2011). Using WarpPLS in e-Collaboration Studies: Mediating Effects, Control and Second Order Variables, and Algorithm Choices. International Journal of E-Collaboration, 7(3), 1-13. https://doi.org/10.4018/jec.2011070101
 • Kozirok, W. (2017). Consumer Attitudes and Behaviour Towards Energy Drinks. Handel Wewnętrzny, 1(366), 216-229.
 • Kuhl, J. (2000). A Functional-Design Approach to Motivation and Self-Regulation: The Dynamics of Personality Systems Interactions. In M. Boekaerts, P. R. Pintrich, & M. Zeidner (Eds.), Handbook of Self-Regulation (pp. 111-169). Academic Press. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/B978-0-12-109890-2.X5027-6
 • Kuhl, J. (2001). A Functional Approach to Motivation. In A. Efklides, J. Kuhl, & R. M. Sorrentino (Eds.), Trends and Prospects in Motivation Research (pp. 239-268). Dordrecht: Springer. https://doi.org/10.1007/0-306-47676-2_14
 • Lipovetsky, S., Magnan, S., & Polzi, A. Z. (2011). Pricing Models in Marketing Research. Intelligent Information Management, 3(5), 167-174. https://doi.org/10.4236/iim.2011.35020
 • Liu, F., Li, J., Mizerski, D., & Soh, H. (2012). Self-congruity, brand attitude, and brand loyalty: A study on luxury brands. European Journal of Marketing, 46(7/8), 922-937. https://doi.org/10.1108/03090561211230098
 • Miller, K. M., Hofstetter, R., Krohmer, H., & Zhang, Z. J. (2011). How Should Consumers ' Willingness to Pay Be Measured ? An Empirical Comparison of State-of-the-Art Approaches. Journal of Marketing Research, 48(1), pp. 172-184. https://doi.org/10.1509/jmkr.48.1.172
 • Mombeini, H., Sha'abani, R., & Ghorbani, R. (2015). Survey the Effective Factor on Attitude & Purchase Intention of Organic Skin and Hair Care Products. International Journal of Scientific Management & Development, 3(1), 819-826. Retrieved from http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bsh&AN=100765025&site=ehost-live
 • Nitzl, C. (2016). The use of partial least squares structural equation modelling (PLS-SEM) in management accounting research: Directions for future theory development. Journal of Accounting Literature, 37, 19-35. https://doi.org/10.1016/j.acclit.2016.09.003
 • Quester, P. G., Karunaratna, A., & Goh, L. K. (2000). Self-congruity and product evaluation: A cross-cultural study. Journal of Consumer Marketing, 17(6), 525-535. https://doi.org/10.1108/07363760010349939
 • Quirin, M., Bode, R. C., & Kuhl, J. (2011). Recovering from negative events by boosting implicit positive affect. Cognition and Emotion, 25(3), 559-570. https://doi.org/10.1080/02699931.2010.536418
 • Rodríguez-Entrena, M., Schuberth, F., & Gelhard, C. (2016). Assessing statistical differences between parameters estimates in Partial Least Squares path modeling. Quality and Quantity, (August), 1-13. https://doi.org/10.1007/s11135-016-0400-8
 • Ryan, R. M., Huta, V., & Deci, E. L. (2008). Living well: A self-determination theory perspective on eudaimonia. Journal of Happiness Studies, 9(1), 139-170. https://doi.org/10.1007/s10902-006-9023-4
 • Shahbazi, M. & Ghorbani, H. (2016). Investigating the Impact of Corporate Social Responsibility on Self-Congruity and Purchase Intention: A Case Study of Automobile Industry in Isfahan City. International Journal of Scientific Management and Development, 4(11), 408-414.
 • Sirgy, J. M. (1985). Using self-congruity and ideal congruity to predict purchase motivation. Journal of Business Research, 13(3), 195-206. https://doi.org/10.1016/0148-2963(85)90026-8
 • Usakli, A. & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114-127. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2010.06.006
 • Warshaw, P. R. (1980). Predicting Purchase and Other Behaviors from General and Contextually Specific Intentions. Journal of Marketing Research, 17(1), 26-33. https://doi.org/10.2307/3151113
 • Wu, S. I. & Jang, J. Y. (2014). The impact of ISO certification on consumers' purchase intention. Total Quality Management and Business Excellence, 25(3-4), 412-426. https://doi.org/10.1080/14783363.2013.776770
 • Yu, C.-C., Lin, P.-J., & Chen, C.-S. (2013). How Brand Image, Country of Origin, and Self-Congruity Influence Internet Users' Purchase Intention. Social Behavior & Personality, 41(4), 599-611. https://doi.org/10.2224/sbp.2013.41.4.599
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171560895

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.