PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2019 | nr 6 | 7--20
Tytuł artykułu

Współczesne uwarunkowania podnoszenia jakości użycia wojsk lądowych w operacji obronnej

Warianty tytułu
Contemporary Conditions for Improving the Quality of the Use of Land Forces in Defensive Operations
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wysokie wymogi stawiane przed wojskami lądowymi przyczyniają się do prowadzenia nieustannych analiz i ocen wyposażenia, organizacji i funkcjonowania wojsk lądowych jako podstawowej bazy do tworzenia potencjału obronnego państwa. Wojska lądowe nieustannie zmieniają się. Jest to normalne zjawisko wynikające z dążenia do poprawy jakości i efektywności działań w ramach aktywnego kształtowania obronności państwa polskiego. Ten ewolucyjny proces w dobie dynamicznie zmieniających się warunków i pojawiania nowych wyzwań oraz przeobrażania zagrożeń jest nieodzowny, bowiem w XXI wieku sprostać wszelkim zagrożeniom oraz być w gotowości do wsparcia państwa mogą tylko nowoczesne siły zbrojne.
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie współczesnych zagrożeń militarnych oraz uwarunkowań użycia wojsk lądowych w operacji obronnej RP. Tak określony cel oraz przedmiot badań stanowił podstawę do sformułowania głównego problemu badawczego zawartego w pytaniu: Jak we współczesnych uwarunkowaniach należy planować użycie wojsk lądowych w operacji obronnej?
W artykule przedstawiono wyniki badań teoretycznych (analiza, synteza, uogólnienie, porównanie, wnioskowanie, dedukcja i analogia) i empirycznych (obserwacja1, sondaż diagnostyczny) dotyczące miejsca i roli wojsk lądowych w operacji obronnej, zagrożeń militarnych dla wojsk lądowych oraz sposoby obliczania potencjału bojowego i wizje przyszłościowe struktur, wyposażenia i działania wojsk lądowych. (abstrakt oryginalny)
EN
High demands placed on land forces contribute to ongoing analyzes and assessments of equipment, organization and operation of land forces as the basic base for creating the defense potential of the state. Land forces are constantly changing. This is a normal phenomenon resulting from the striving to improve the quality and effectiveness of activities as part of the active development of the defense of the Polish state. This evolutionary process in the era of dynamically changing conditions and the emergence of new challenges and transformation of threats is indispensable, because in the 21st century, all threats can be met and only modern armed forces can be ready to support the state.
The purpose of this article is to present contemporary military threats and conditions for the use of land forces in the defense operation of the Republic of Poland. Such a specific goal and subject of research formed the basis for formulating the main research problem included in the question: How should the use of land forces in a defense operation be planned in modern conditions?
The article presents the results of theoretical research (analysis, synthesis, generalization, comparison, inference, deduction and analogy) and empirical (observation, diagnostic opinion) concerning the place and role of land forces in defense operations, military threats to land forces, ways calculating combat potential and future visions of structures, equipment and operations of land forces. (original abstract)
Słowa kluczowe
Czasopismo
Rocznik
Numer
Strony
7--20
Opis fizyczny
Twórcy
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
Bibliografia
 • Elak Leszek, Marek Kubiński. 2015. Specyfika struktur wojsk lądowych. Bellona (1): 146-160.
 • Elak Leszek. Wojciech Więcek (red. nauk.). 2014. Działania zaczepne w aspekcie obronności państwa. Warszawa: wyd AON.
 • Encyklopedia geograficzna świata. 1997. Kraków: T. X. Polska.
 • Galewski Zdzisław.1986. Czynniki powodzenia we współczesnej walce. Warszawa: Wydaw. Ministerstwa Obrony Narodowej.
 • Huzarski Michał, Jarosław Wołejszo. 2014. Leksykon obronności Polska i Europa, 69-72. Warszawa: wyd. Bellona.
 • Jakubczak Ryszard, Jarosław Wołejszo. 2013. Obronność. Teoria i praktyka, 257-261. Warszawa: wyd. Bellona.
 • Komunikat Miesięczny. 1992. 1-30.06.1992, s. 36.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483, Art. 26).
 • Kowalski Sławomir. 2017. Wpływ struktury stanowiska dowodzenia brygady zmechanizowanej na wewnętrzne i zewnętrzne więzi informacyjne (rozprawa doktorska). Warszawa: wyd. ASzWoj.
 • "Nowa Technika Wojskowa". 1997 (5): 64. Warszawa: Wyd. Magnum X.
 • "Nowa Technika Wojskowa". 1997 (2): 20. Warszawa: Wyd. Magnum X.
 • Nożko K. 1993. Maksymy, sentencje i myśli refleksyjne, 20. Warszawa.
 • Picq Ardant. 1927. Studium o walce. Warszawa: Wojskowy Instytut Naukowo-Wydawniczy.
 • Posobiec Jan. 2013. Kontrola w dowodzeniu, 217. Warszawa: wyd. Menedżerskie PTM.
 • Skrzyp Julian, Stanisław Stańczuk. 1992. Charakterystyka i ocena wojskowo-geograficzna obszaru RP. Warszawa: AON.
 • Skrzyp Julian. 1993. Wojskowo-geograficzna charakterystyka Polski płn.-zach. (pomorski rejon operacyjny). Warszawa: AON.
 • Skrzyp Julian. 1993. Wojskowo-geograficzna charakterystyka Polski płn.-wsch. (mazurski rejon operacyjny). Warszawa: AON.
 • Skrzypczak Z. 1988. Działania powietrzno-lądowe. Myśl Wojskowa (4): 25-26.
 • "Sygnały". 1987. 5/129/87, s. 17.
 • "Sygnały". 1987. 11/135/87, s. 9.
 • Ścibiorek Zbigniew, Jarosław Wołejszo. 2002. Przyszłość polskiej husarii pancernej. W Historia polskiej husarii pancernej przyszłość, 133-143. Pruszków: wyd. ULMAK.
 • Toffler A. H. 1997. Wojna i antywojna, 99. Warszawa: Wyd. Muza.
 • Tomaszewski Adam. 1996. Wojska Lądowe w strategicznej operacji obronnej, 24. Toruń: Wyd. Adam Marszałek.
 • Uniwersalna metodyka oceny wartości bojowej uzbrojenia oraz potencjału bojowego związków taktycznych i operacyjnych sił zbrojnych. 1993. Warszawa: MON.
 • Warunki terenowe i klimatyczne Polski (grunty). 1981. Warszawa: SG WP.
 • Warunki terenowe i klimatyczne Polski (przeszkody terenowe). 1982. Warszawa: SG WP.
 • Warunki terenowe i klimatyczne Polski (ukształtowanie terenu). 1982. Warszawa: SG WP.
 • Wojska Lądowe. Informator. 2013. Warszawa: DWLąd.
 • Wołejszo Jarosław (red. nauk). 2013. System dowodzenia. Warszawa: wyd. AON Warszawa.
 • Wołejszo Jarosław, Janusz Kręcikij (red. nauk.). 2013. Podstawy dowodzenia w aspekcie działań sieciocentrycznych. Warszawa: wyd. AON.
 • Wołejszo Jarosław. 2000. Sposoby obliczania potencjału bojowego pododdziału, oddziału i związku taktycznego. Warszawa: wyd. AON.
 • Wołejszo Jarosław. 2009. Wspólny obraz sytuacji operacyjnej a środowisko sieciocentryczne. Warszawa: wyd. AON ZN.
 • https://pl.wikipedia.org/wiki/9K720_Iskander [dostęp: 27.09.2018].
 • https://pl.sputniknews.com/swiat/201709206310753-sputnik-rosja-systemy-artyleryjskie/ [dostęp: 27.09.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561139

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.