PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 71--79
Tytuł artykułu

Metoda oceny stopnia dojrzałości jednostki osadniczej do przeprowadzenia procesu rewitalizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Evaluation Method of Settlement Unit Maturity Degree for Revitalization Implementation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem głównym opracowania jest ukazanie metody oceny stopnia dojrzałości jednostki osadniczej do przeprowadzenia procesu rewitalizacji, uwzględniającego zasady ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju i prowadzonego w świetle przepisów ustawy o rewitalizacji3. W ramach celów szczegółowych zdefiniowano pojęcie ładu przestrzennego, istotę rewitalizacji, przedstawiono uzyskane wyniki przeprowadzonego dla celów niniejszego opracowania badania ankietowego, dające podstawę do stworzenia wskaźników oceny. Następnie scharakteryzowano miernik i zasady prowadzenia oceny, które oparto na idei metody oceny punktowej, stanowiącej jedną z grup metod skalowania. Prezentowaną metodę poddano weryfikacji na wybranym obiekcie badawczym. (abstrakt oryginalny)
EN
The main aim of the study is to present evaluation method of settlement unit maturity degree for revitalization implementation including principles of spatial order, sustainable development with accordance to the Act on revitalization. Within the detailed aims of the study the notion of spatial order and revitalization has been defined. The questionnaire results obtained for the purpose of the study were used for evaluation indicators creation. The meter and evaluation principles were then characterized, based on the idea of point scoring method, which is one of the groups of scaling methods. The presented method was verified on a selected research area. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Bibliografia
 • Babicz-Zielińska E., Rybowska A., Obniska W., Sensoryczna ocena jakości żywności, Wydawnictwo Akademii Morskiej, Gdynia 2008.
 • Bałtuć A., Kształtowanie ładu przestrzennego. Człowiek i Środowisko, 5, 1981.
 • Bański J., Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Warszawa 2008.
 • Berentowicz I., Giżycko z dziejów miasta i okolic, Wydawnictwo Pojezierze, Olsztyn 1993.
 • Hopfer A., Ład przestrzenny ekorozwoju obszarów wiejskich, Postępy nauk rolniczych, PAN 3/93, Fundacja "Myśl", Warszawa 1993.
 • Jackiewicz-Garniec M., Garniec M., Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich, Wydanie III poszerzone i uzupełnione, Studio ARTA, Olsztyn 2001.
 • Jędryka T., Kozłowski T., Materiały do ćwiczeń z analizy sensorycznej, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.
 • Kołodziejski J., Kształtowanie polityki przestrzennej państwa w procesie transformacji systemowej, Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Centralny Urząd Planowania, t. l Hipoteza, Warszawa 1995.
 • Pankau J., Lokalizacja jako narządzie kształtowania ładu przestrzennego. Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej, 530, Architektura, XXX. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 1996.
 • Szolginia W., Ład przestrzenny w zespole mieszkaniowym, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa 1987.
 • Troeppen M., Historia Mazur, Wydawnictwo Wspólnota Kulturowa "Borussia", Olsztyn 1995.
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, Dz.U. 2017 poz.1023.
 • Włodarczyk J.A., Oblicza architektury, Dział Wydawnictw i Poligrafii Politechniki Białostockiej, Białystok 2000.
 • Zawadzki S.M., Ład przestrzenny [w:] Kształtowanie ładu przestrzennego polskich metropolii w procesie transformacji ustrojowej, Kołodziejski J., Parteka T. (red.), III RR Biuletyn KPZK PAN, 193, 2001.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561163

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.