PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (27) | 63--74
Tytuł artykułu

Podobieństwa w zarządzaniu humanistycznym w polskich i ukraińskich przedsiębiorstwach

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Similarities between Human Resource Management in Polish and Ukrainian Enterprises
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Współczesny menedżer musi posiadać umiejętności, które umożliwią rozwiązywanie problemów i podejmowanie wyzwań, jakie stawia zarządzanie organizacją, szczególnie w zakresie zarządzania humanistycznego. W każdym systemie organizacyjnym występują indywidualne różnice (zwłaszcza w ujęciu działań globalnych) i tworzenie jednego ogólnego modelu biznesowego w zarządzaniu humanistycznym nie jest możliwe. Zarządzanie wiedzą zapewnia wzrost potencjału konkurencyjnego oraz umożliwia działania innowacyjne przedsiębiorstw. Jednym z podstawowych elementów zarządzania wiedzą jest stworzenie warunków do jej rozprzestrzeniania się i zapewnienie dostępu do wiedzy oraz umożliwienie przepływu wewnątrz i na zewnątrz organizacji. Cel artykułu stanowi identyfikacja barier w zarządzaniu wiedzą w przedsiębiorstwie oraz identyfikacja znaczenia zarządzania humanistycznego. Przedstawiono wyniki studiów literaturowych oraz badania własne typu case study firm polskich i ukraińskich. W badaniach zastosowano metodę studium przypadku. (abstrakt oryginalny)
EN
A modern manager must possess multiple skills, which can allow him/her to solve problems and challenges occurring in the management of an organisation, especially in regards to human resource management. There are individual differences in every organisational system (particularly with regards to global activities), and it is impossible to create a single general business model of human resource management. Knowledge management increases the competitiveness potential and the innovative activity of enterprises. A fundamental part of knowledge management is to spread knowledge and make it accessible and useable within or between chosen organisations. The main focus of this article is on recognising barriers to knowledge management in enterprises, and on identifying the significance of human resource management. The results of literature-based research and of the author's own case studies of several Polish and Ukrainian enterprises are presented. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
63--74
Opis fizyczny
Twórcy
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
 • Kyiv National Economic University
Bibliografia
 • Chow H.K.H. i in. (2005), Design of a knowledge - based logistics strategy system, "Expert System with Applications", no. 29, s. 273, www.sciencedirect.com/ science/article/pii/S0957417405000540 [dostęp: 1.09.2017].
 • Dereń A.M. (2017), Protection of intellectual property as an intangible regulatory asset of an organisation, "International Journal of Contemporary Management", vol. 16, no. 3, s. 107-123.
 • Duczkowska-Piasecka M., Poniatowska-Jaksch M., Duczkowska-Małysz M. (red.) (2013), Model biznesu. Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa.
 • Gierszewska G. (2011), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.
 • Grudzewski W.M. i in. (2010), W kierunku zarządzania drugiej generacji - model diamentu czterech paradygmatów współczesnego przedsiębiorstwa, "e-mentor", nr 1 (33), s. 54-59, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1. element.ekon-element-000171278105 [dostęp: 10.11.2018].
 • Janczewska D. (2018), Rola zarządzania wiedzą w usługowych procesach transportowych MŚP w ujęciu modeli biznesowych, "Zarządzanie Innowacyjne w Gospodarce i Biznesie", nr 1 (26), s. 181-193.
 • Pocztowski A. (red.) (2007), Funkcja personalna. Diagnoza i kierunki zmian, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Sokołowska A. (2005), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w małym przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Sopińska A., Jakubowska W. (2013), Zasoby a konkurencyjność i wyniki przedsiębiorstwa - przegląd wybranych badań, [w:] R. Bartkowiak, P. Wachowiak (red.), Wiedza i bogactwo narodów. Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa, s. 109-121.
 • Stewart T.A. (1997), Intellectual Capital: The New Wealth of Organisations, Nicholas Brealey, London.
 • Sułkowski Ł. (2002), Kulturowa zmienność organizacji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 • Toffler A. (1980), The Third Wave, By Alvin Toffler, William Morrow and Company, Inc. New York, https://archive.org/stream/TheThirdWave-Toffler/The- Third-Wave_-_Toffler_djvu.txt [dostęp: 20.11.2018].
 • Walczak W. (2010), Analiza czynników wpływających na konkurencyjność przedsiębiorstw, "e-mentor", nr 5/37, s. 5-12, http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/ index/numer/37/id/784 [dostęp: 2.11.2018].
 • Zioło Z. (2013), Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w warunkach kryzysu gospodarczego, "Przedsiębiorczość i Edukacja", nr 9, s. 10-33.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561179

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.