PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 93--104
Tytuł artykułu

Ekologiczne rolnictwo jako zrównoważony system gospodarowania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Organic Farming as a Sustainable Farming System
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W opracowaniu zaprezentowano koncepcję rolnictwa ekologicznego określanego jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Ponadto podjęto próbę identyfikacji czynników sprzyjających lub utrudniających rozwój ekorolnictwa. Przedstawiono badania, których celem jest klasyfikacja województw pod względem rozwoju rolnictwa ekologicznego. Aby zrealizować cel, zastosowano metodę badawczą, sprowadzającą wybrane cechy ilościowe do porównywalnych i umożliwiającą dokonanie klasyfikacji województw według typów o największym, średnim oraz najmniejszym stopniu rozwoju rolnictwa ekologicznego. (abstrakt oryginalny)
EN
The paper presents the concept of organic farming as a system of farming with sustainable production of plants and animals. In addition, attempts were made to identify factors conducive to or hinder the development of organic farming. Research has been carried out aimed at the classification of voivodships in terms of development of this kind of farming. In order to achieve the objective, a research method was introduced, bringing selected qualitative features to comparable ones and enabling the classification of voivodships according to the types with the highest, middle and lowest level of development of organic farming. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bibliografia
 • Baum R., Zrównoważony rozwój rolnictwa i kryteria jego oceny, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2008, No 1(7).
 • Dziedzic S., Woźniak L., Ekoinnowacje w gospodarce żywnościowej - model rozwoju dla woj. podkarpackiego, Drukarnia Braci Grodzickich, Rzeszów 2013.
 • Dziemianowicz W., Szlachta J., Peszat K., Potencjały rozwoju i specjalizacje polskich województw, Geoprofit, Warszawa 2014.
 • Golinowska M., Rozwój rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław 2013.
 • Kisiel R., Grabowska N., Rola dopłat unijnych w rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce na przykładzie województwa podlaskiego, "Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie" 2014, T.14 Z. 3(47).
 • Komorowska D., Rozwój produkcji ekologicznej i rynku żywności ekologicznej na świecie, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2014, tom XVI, zeszyt 6.
 • Komunikat Komisji Europa 2020. Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, Komisja Europejska, http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/1_PL_ACT_part1_v1.pdf, (14.07.2017).
 • Lampkin N., Foster C., Padel S., Midmore P., The Policy and Regulatory Environment for Organic Farming in Europe, Organic Farming in Europe: Economics and Policy, Vol. 1, Universität Hohenheim, Stuttgart 1999.
 • Liczba producentów ekologicznych w Polsce, wg stanu na 31 grudnia 2015 r., Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-i-analizy.html, (10.08.2017).
 • Łuczka-Bakuła W., Rozwój rolnictwa ekologicznego na tle wsparcia w ramach PROW 2004-2006 i PROW 2007-2013, "Journal of Agribusiness and Rural Development" 2013, 4(30).
 • Łuczka-Bakuła W., Rynek żywności ekologicznej. Wyznaczniki i uwarunkowania rozwoju, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 • Majewski E., Trwały rozwój i trwałe rolnictwo. Teoria a praktyka gospodarstw rolniczych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2008.
 • Molenda-Grysa I., Ekologiczne gospodarstwa rolne jako podmioty biogospodarki, "Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu" 2016, T. XVIII, z. 3.
 • Molenda-Grysa I., Kształtowanie przedsiębiorczości na rynku żywności ekologicznej w województwie świętokrzyskim, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2012, Nr 98.
 • Molenda-Grysa I., Przesłanki do produkcji żywności ekologicznej w Polsce - typologia potencjałów województw, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2016, T. 103, z. 3.
 • Nachtman G., Efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych w 2013 roku, "Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich" 2015, T. 102, z. 3.
 • Niggli U., Slabe A., Schmid O., Halberg N., Schlüter M., Forschungsvision 2025 für die ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft. Bio-Wissen für die Zukunft, Europäische Regionalgruppe der Internationalen Vereinigung Ökologischer Landbaubewegungen - IFOAM-EU-Gruppe, Internationale Gesellschaft der Forschung im Ökologischen Landbau ISOFAR, Brüssel-Bonn 2008/2009.
 • Nowogródzka T., Szarek S., Analiza krajowego rynku i rozpoznawalności produktów ekologicznych, struktury popytu, oczekiwań konsumentów i wielkości obrotów produktami ekologicznymi, [w:] Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w roku 2011, MRiRW, Warszawa-Falenty 2012.
 • Powierzchnia ekologicznych użytków rolnych w Polsce w 2015 r., Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, http://www.ijhar-s.gov.pl/index.php/raporty-ianalizy.html, (10.08.2017).
 • Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014-2020, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa 2014.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2005-2006, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2007.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2009-2010, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2011.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2011-2012, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2013.
 • Raport o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2013-2014, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2015.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2003 roku, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2004.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004, roku, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2005.
 • Rolnictwo ekologiczne w Polsce. Raport 2007-2008, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa 2009.
 • Sołtysiak U., Ekologiczna produkcja żywności w świetle wymogów Unii Europejskiej, ODiER, Poznań 1998.
 • Stolze H., Lampkin N., Policy for organic farming: Rationale and concepts, "Food Policy" 2009, (34).
 • Tyburski J., Żakowska-Biemans S., Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2007.
 • Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym. Zrównoważone systemy rolnicze i zrównoważona dieta, Kwasek M. (red.), Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa 2014.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561195

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.