PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 17--24
Tytuł artykułu

Wysłuchanie publiczne w procesie stanowienia prawa

Warianty tytułu
Public Listening in the Law-making Process
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł podejmuje problematykę wysłuchania publicznego w procesie stanowienia prawa. Rozważania rozpoczęto od omówienia zasady decentralizacji administracji publicznej. Dalej określono, czym jest partycypacja społeczna i jaka jest jej istota. Natomiast w ostatniej części artykułu omówiono genezę, pojęcie, istotę, a także szczegółowy tryb i zasady przeprowadzania wysłuchania publicznego w organach prawodawczych - Sejmie i Senacie. (abstrakt oryginalny)
EN
The article constitutes a discussion of the issue of public listening in the law-making process. The considerations started from the discussion of the principle of decentralizing public administration. It then defines what social participation is and what its role is. However, the last part of the article discusses the genesis, notion, essence and specific role and principles of public listening in the law-making authorities - the Sejm and the Senate. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
17--24
Opis fizyczny
Twórcy
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, doktorantka
Bibliografia
 • Bożek M., Instytucje lokalnej demokracji bezpośredniej w ustawach samorządowych [w:] Instytucje demokracji bezpośredniej na tle rozwiązań konstytucyjnych i ustawowych. Stan obecny oraz postulaty de lege ferenda, red. M. Bożek, P. Śwital, K. Walczuk, Radom 2012.
 • Dobrowolski P., Gorywoda Ł., Publiczne wysłuchanie. Kontrola stanowienia prawa przez obywateli. Raport Instytutu Sobieskiego, Warszawa 2004.
 • Dolnicki B., Samorząd terytorialny, Warszawa 2016.
 • Gross A., Wysłuchanie publiczne jako szczególna forma aktywności obywatelskiej w kontekście procesów partycypacyjnych, "Przegląd Prawa Publicznego" 2017/11.
 • Gulińska E., Składanek B., Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie terytorialnym, "Studia Ekonomiczne, Prawne i Administracyjne" 2017/1.
 • Haczkowska M., Partycypacja społeczna w procesie stanowienia prawa [w:] Partycypacja społeczna i ekonomiczna w administracji, red. P. Zamelskiego, Opole 2015.
 • Hordeńska K., Instytucja wysłuchania publicznego w Polsce [w:] Konstytucja - ustrój polityczny - system organów państwowych: prace ofiarowane profesorowi Marianowi Grzybowskiemu, red. S. Bożyk, A. Jamróz, Białystok 2010.
 • Kosikowski C., Ustawa podatkowa. Geneza, ewolucja i stan prawny; tworzenie; kontrola; wykładnia; wykonywanie, Warszawa 2006.
 • Kuczma P., Wysłuchanie publiczne jako metoda artykulacji interesów [w:] Prawna działalność instytucji społeczeństwa obywatelskiego, red. J. Blicharz, J. Boć, Warszawa 2009.
 • Machocka M., Partycypacja społeczna a obowiązek utrzymywania przez radnego więzi z mieszkańcami [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym - aspekty prawne, ekonomiczne, społeczne, red. K. Głąbicka, P. Śwital, Radom 2016.
 • Marchaj R., Samorządowe konsultacje społeczne, Warszawa 2016.
 • Marchaj R., Wysłuchanie publiczne jako forma udziału wspólnoty lokalnej w procesie stanowienia prawa na szczeblu samorządowym [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Marszał K., Wpływ czynników zewnętrznych na samorząd terytorialny - analiza instrumentów ograniczających samodzielność jednostek samorządowych [w:] Samorząd terytorialny w Polsce a sądowa kontrola administracji, red. B. Dolnicki, J.P. Tarno, Warszawa 2012.
 • Romaniuk P., Istota partycypacji obywatelskiej w samorządzie terytorialnym elementem zarządzania i budowy zaufania do instytucji publicznych [w:] Sprawiedliwość i zaufanie do władz publicznych w prawie administracyjnym, red. M. Kasiński, M. Stahl, K. Wlaźlak, Warszawa 2015.
 • Rosanvallon P., Le Bon Gouvernement, Paris 2015.
 • Spurek S., Działalność lobbingowa w procesie stanowienia prawa. Komentarz, Warszawa 2015.
 • Sura R., Partycypacja społeczna fundamentem dobrej administracji (wybrane aspekty prawno-aksjologiczne), "Samorząd Terytorialny"2015/10.
 • Śwital P., Prawne formy udziału obywateli w życiu publicznym - wybrane aspekty [w:] Prawa człowieka we współczesnym świecie. Zagadnienia wybrane, red. P. Śwital, W. Wojtyła, Radom 2018.
 • Tracz-Dral T., Instytucja wysłuchania publicznego. Opracowania tematyczne OT - 590, Warszawa 2010.
 • Uziębło P.J., Instytucja wysłuchania publicznego w sprawie projektów ustaw w Polsce (wybrane zagadnienia), "Gdańskie Studia Prawnicze"2014/1.
 • Wiener C., Le citoyen et son administration, Paris 2002.
 • Wojtuń M., W stronę demokracji administracyjnej - partycypacja w postępowaniu administracyjnym we Francji [w:] Partycypacja w postępowaniu administracyjnym. W kierunku uspołecznienia interesu prawnego, red. Z. Kmieciak, Warszawa 2017.
 • Wytrążek W., Decentralizacja administracji publicznej, "Roczniki Nauk Prawnych" 2004/3, t. XIV.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561307

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.