PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 14 (2) | 179--194
Tytuł artykułu

The Food Expenditure in Poland and other European Union Countries : a Comparative Analysis

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Wydatki na żywność w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej : analiza komparatywna
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest przedstawienie wyników i wniosków z przeprowadzonej analizy porównawczej Polski i pozostałych krajów Unii Europejskiej w zakresie poziomu wydatków na żywność, udziału wydatków na żywność w strukturze wydatków ogółem oraz kierunków zmian w latach 2006-2016 w tych obszarach. Badania na potrzeby wykonanej analizy przeprowadzono metodą desk research z wykorzystaniem metod wnioskowania logicznego, na podstawie danych Eurostatu oraz krytycznej literatury przedmiotu. W celu głębszego przeanalizowania otrzymanych wyników badań przeprowadzono cluster analysis, wykorzystując jedną z metod hierarchicznych - metodę Warda. Uzyskane wyniki analiz pozwoliły na wyciągnięcie wniosku, że dysproporcje w zakresie konsumpcji żywności w sektorze gospodarstw domowych między poszczególnymi krajami należy uznać za wciąż duże - mimo że zróżnicowanie to w badanym okresie wyraźnie się zmniejszyło. Słabiej rozwiniętym krajom z Europy Środkowo-Wschodniej wciąż jeszcze daleko do realizacji usługowego modelu konsumpcji, pozwalającego na pełniejsze zaspokajanie potrzeb wyższego rzędu. (abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper is to present the results and conclusions of a comparative analysis of Poland and other European Union countries regarding the level of food expenditure, the share of food expenditure in the structure of total expenditure and the direction of changes in these areas that took place in the years 2006-2016. The conducted analysis employed the desk research method using logical inference methods, based on Eurostat data and academic literature. For a more detailed analysis of the research findings, a cluster analysis was carried out using one of the hierarchical methods - the Ward's method. The obtained results of the analyses permitted the conclusion that disproportionate food consumption in the household sector between individual countries should still be considered as large - although the differentiation clearly decreased in the analysed period. The less developed countries from Central and Eastern Europe are still far from adopting the service consumption model that would allow for a more complete satisfaction of higher-ranking needs. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
179--194
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Economics in Katowice, Poland
Bibliografia
 • Addessi, W. (2018). Population age structure and consumption expenditure composition: Evidence from European countries. Economics Letters, 168(C), 18-20. https://doi/org/10.1016/j.econlet.2018.03.033.
 • Andreoni, V., & Galmarini, S. (2016). Mapping socioeconomic well-being across EU regions. International Journal of Social Economics, 43(3), 226-243. https://doi/org/10.1108/IJSE-09-2014-0178.
 • Barcaccia, B., Esposito, G., Matarese, M., Bertolaso, M., Elvira, M., & De Marinis, M.G. (2013). Defining Quality of Life: A Wild-Goose Chase? Europe's Journal of Psychology, 5(1), 185-203. https://doi/org/10.5964/ejop.v9i1.484.
 • Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce - uwarunkowania, perspektywy. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 • Dobosz, M. (2001). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT.
 • Godziszewski, B., Kruszka, M., & Puziak, M. (2013). Income distribution and regional convergence in Poland and the European Union. Olsztyn Economic Journal, 8(1), 45-60.
 • Ghinararu, C. (2017). The people are always right. A conceptual political economy essay into why countries in Central and Eastern Europe persistently remain at the periphery of socio-economic developments. Olsztyn Economic Journal, 12(4), 427-450.
 • Healy, A.E. (2014). Convergence or difference? Western European household food expenditure. British Food Journal, 116(5), 792-804.
 • Kearney, J. (2010). Food consumption trends and drivers. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B, Biological Sciences, 365(1554), 2793-2807. https://doi/org/10.1098/ rstb.2010.0149.
 • Kuśmierczyk, K., & Piskiewicz, K. (2012). Konsumpcja w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej. Konsumpcja i Rozwój, 2, 78-93.
 • Maciejewski, G. (2013). Makrotrendy w konsumpcji a zachowania konsumentów. Handel Wewnętrzny, styczeń-luty, p. 53-60.
 • Maciejewski, G. (2018a). Ekonomiczna dostępność żywności w państwach Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, 18(4), 345-358. https://doi/org/:10.22630/PRS.2018.18.4.124.
 • Maciejewski, G. (2018b). Food consumption in the Visegrad Group Countries - towards a healthy diet model. Studia Ekonomiczne, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 361, 20- 32.
 • Migdał-Najman, K., & Najman, K. (2013). Analiza porównawcza wybranych metod analizy skupień w grupowaniu jednostek o złożonej strukturze grupowej. Zarządzanie i Finanse, 3, 179-194.
 • Necula, R.A., & Mann, S. (2018). Democratisation or individualisation? On the distribution of food consumption. British Food Journal, 120(5), 942-951. https://doi/org/10.1108/BFJ-05-2017-0312.
 • Ozimek, I., & Żakowska-Biemans, S. (2011). Determinants of Polish consumers' food choices and their implication for the national food industry. British Food Journal, 113(1), 138-154. https:// doi/org/10.1108/00070701111097394.
 • Systemy ważenia w badaniach cen towarów i usług konsumpcyjnych. (2013). Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from http://stat.gov.pl/gfx/portalinformacyjny/userfiles/_public/ wyniki_wstepne/coicop_12_2013.pdf (23.11.2018).
 • Walesiak, M. (2004). Metody klasyfikacji. In E. Gatnar & M. Walesiak (Eds.). Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Walesiak, M. (2009). Analiza skupień. In E. Gatnar & M. Walesiak (Eds.). Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem programu R. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
 • Zlatevska, N., & Spence, M.T. (2016). Parsing out the effects of personal consumption norms and industry influences on food consumption volume. European Journal of Marketing, 50(3/4), 377- 396. doi: https://doi/org/10.1108/EJM-09-2014-0574.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561315

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.