PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 9--22
Tytuł artykułu

Interwencjonizm w erze globalizacji

Warianty tytułu
Interventionism in the era of globalization
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Autorzy analizują potrzebę oraz możliwości zwiększonego zaangażowania państwa w mechanizm rynkowy, czyli perspektywy interwencjonizmu w erze globalizacji. Początki interwencjonizmu sięgają czasów antycznych, a ostatni okres zwiększonego udziału państwa w procesach gospodarczych rozpoczęty w okresie Wielkiego Kryzysu, zakończył się w latach 70. XX w. O potrzebie restytucji zaangażowania państwa w rynek, zaczęto ponownie mówić i pisać w związku z pierwszym globalnym kryzysem gospodarczym XXI w. Kryzysem, który obnażył słabości koncepcji neoliberalnych, ich skuteczność w rozwiązywaniu problemów z zakresu rozwoju gospodarczego, eliminowania sytuacji kryzysowych oraz ograniczania turbulencji rynkowych. Autorzy wyróżniają takie modele współczesnego interwencjonizmu jak: model globalizacyjny, regionalny (unijny) i autorytarny, a także model skandynawski (nordycki) oraz kontynentalny (niemiecki). Analizują także najbardziej pożądany poziom interwencji (globalny versus państwowy) oraz narzędzia współczesnej interwencji (polityka fiskalna, strukturalna, polityka inwestycyjna).(abstrakt oryginalny)
EN
The authors analyze the need and possibilities of increased state involvement in the market mechanism, i.e. the perspective of interventionism in the era of globalization. The beginning of interventionism dates back to ancient times, and the last period of increased state participation in economic processes started during the Great Depression, which ended in the 1970s. The need to restore state involvement in the market was reiterated and written in connection with the first global economic crisis of the 21st century. A crisis that exposed the weaknesses of neo-liberal concepts, their effectiveness in solving problems in the field of economic development, eliminating crises and limiting market turbulences. The authors distinguish such models of contemporary interventionism as: the globalization model, regional (EU) and authoritarian model, as well as the Scandinavian (Nordic) and continental (German) models. They also analyze the most desirable level of intervention (global versus state) and the tools of contemporary intervention (fiscal policy, structural policy, investment policy).(original abstract)
Słowa kluczowe
Rocznik
Numer
Strony
9--22
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Asensio A., Hayes M. (2009), The Post Keynesian alternative to inflation targeting, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", May, Vol. 6(1), p. 76.
 • Bałtowski M. (2019), Kapitalizm państwowy. Próba konceptualizacji, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Mączyńska E. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Blecker R.A. (2016), The US economy since the crisis: slow recovery and secular stagnation, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 13(2), p. 211-212.
 • Blyth M. (2016), Policies to overcome stagnation: the crisis, and the possible futures, of all things euro, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 13(2), p. 226.
 • Boushey H. (2015), Bringing inequality back in, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 12(2), pp. 183-189.
 • Dobusch L., Kapeller J. (2009), Zur paradigmatischen Konstellation aktueller ökonomischer Theorie, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Nov, Vol. 6(2), p. 145.
 • Flaschel P. (2013), You have to regulate capitalism, otherwise the criminals will dominate it, interview, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 10(1), p. 5-6.
 • Flejterski S. (2017), Współczesne finanse z perspektywy koncepcji nowego pragmatyzmu ekonomii umiaru, w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska E., Sójka J. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 140.
 • Hein E. (2016), Secular stagnation or stagnation policy? A post-Steindlian view, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 13(2), p. 167-168.
 • Herman A. (2015), Aksjologiczne aspekty teorii i praktyki zarządzania wartością, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2.
 • Keynes J.M. (1936), The General Theory of Employment, Interest, and Money, Palgrave Macmillan, p. 246, 613.
 • Kołodko G.W. (2013), Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości, Warszawa, Prószyński i S-ka, s. 127, 143 i 391.
 • Kołodko G.W. (2017), Nowy pragmatyzm i jego znaczenie dla uczciwego gospodarowania, w: Etyka i ekonomia. W stronę nowego paradygmatu, Mączyńska E., Sójka J. (red.), Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa, s. 61.
 • Koźmiński A.K. (2019), Nowy pragmatyzm kontra nowy nacjonalizm. Szanse i zagrożenia dla Świata i Polski, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Mączyńska E. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krugman P. (2009), How Did Economists Get It So Wrong?, "The New York Times Magazine", Sept. 2.
 • Lavoie M., Seccareccia M. (2013), Special Issue: Post-Keynesian and Institutional political economy, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 10(1), p. 9.
 • Lohr S. (2008), Intervention Is Bold, but Has a Basis in History, "The New York Times", Oct. 13.
 • Mazzucato M. (2016), Przedsiębiorcze państwo. Obalić mit o relacji sektora publicznego i prywatnego, wyd. II, Poznań, Wydawnictwo Ekonomiczne Heterodox, s. 87.
 • McKean R.N. (1965), The Unseen Hand in Government, "The American Economic Review", June, Vol. 55(3), 496, 505.
 • Miszewski M. (2019), Instytucjonalne uwarunkowania urzeczywistnienia wizji gospodarki globalnej, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 279.
 • Nell E.J. (2016), A great deal of neoclassical theory is set in cloud-cuckoo-land, interview, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention ",Vol. 13(1), p. 4.
 • OECD (2016), Stronger growth remains elusive: Urgent policy response is needed, The OECD Interim Economic Outlook, 18 February 2016.
 • OECD (2018), Growth has peaked amidst escalating risks, The OECD Economic Outlook, 21 November 2018, s. 19.
 • Onaran Ö. (2016), Secular stagnation and progressive economic policy alternatives, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 13(2), p. 235, 238, 262.
 • Ostry J.D. (2015), Inequality and the duration of growth, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 12(2), p. 147-157, 223.
 • Palley T.I. (2016), We need to confront more forcefully the neoclassical position and show the absolute impossibility of the world it describes!, interview, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 13(3), p. 262.
 • Piketty P. (2015), Kapitał w XXI wieku, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 644-645.
 • Podedworna-Tarnawska D., Sokół H. (2018), Dylematy finansjeryzacji. Dłużne papiery wartościowe w finansowaniu przedsiębiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 14.
 • Podkaminer L. (2019), Globalna stagnacja: co ją powoduje i jak ją przezwyciężyć, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 288-301.
 • Postuła M. (2017), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości?, wyd. II, Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 432 i dalsze.
 • Postuła M. (2019), Globalne finanse publiczne - archaizm, fakt, marzenie, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, Mączyńska E. (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 309.
 • Scholte J.A. (2006), Globalizacja. Krytyczne wprowadzenie, wyd. II, Sosnowiec, Oficyna Wydawnicza Humanitas, s. 447.
 • Slattery D., Nellis J., Josifidis K., Losonc A. (2013), Neoclassical economics: science or neoliberal ideology?, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 10(3), p. 322.
 • Sobiecki R. (2015), Interwencjonizm w rolnictwie: dlaczego jest konieczny? "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", nr 2, s. 38-39.
 • Steindl J. (1952), Maturity and Stagnation in American Capitalism, Oxford, Basil Blackwell. Nota: austriacki ekonomista (1912-1993). W swoich pracach inspirował się dorobkiem M. Kaleckiego (1899-1970).
 • Stiglitz J. (2005), Globalizacja, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 198 i dalsze.
 • Stiglitz J. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości? Warszawa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, s. 432 i dalsze.
 • Szymański W. (2007), Czy globalizacja musi być irracjonalna? Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH, s. 220, 223-225.
 • Treeck van T. (2015), Inequality, the crisis, and stagnation, "European Journal of Economics and Economic Policies: Intervention", Vol. 12(2), p. 158-169.
 • Williams E.W., Coase R.H. (1964), Discussion, "The American Economic Review", Vol. 54(3), p. 195.
 • Wojtyna A. (1992), Rola państwa we współczesnej ekonomii, "Ekonomista", nr 3, s. 353, 355.
 • Żyżyński J. (2019), Umiejętność odchodzenia od stereotypów szansą ekonomii, w: Ekonomia i polityka. Wokół teorii Grzegorza W. Kołodko, E. Mączyńska (red.), Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 200.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561359

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.