PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 Współpraca międzynarodowa - uwarunkowania globalne i regionalne | 33--49
Tytuł artykułu

Stanowisko Niemiec wobec poszerzenia Unii Europejskiej o państwa Bałkanów Zachodnich

Warianty tytułu
Regional Conditions of Cooperation of the European Union Member States : Germany on the European Aspirations of the Western Balkan States
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedyskutowano cztery tezy dotyczące stosunku Niemiec do Bałkanów Zachodnich:
1. Głównym motywem zaangażowania Niemiec na rzecz rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie jest dokończenie jednoczenia Europy oraz transfer dobrobytu i stabilizacji. Niemcy traktują politykę rozszerzenia jako sprawdzian wiarygodności Unii i jej zdolności do działania zewnętrznego;
2. Bez Niemiec proces rozszerzania na Bałkany Zachodnie nie byłby możliwy; Niemcy nadają mu masę krytyczną;
3. Zmienne stanowisko Niemiec w sprawie terminu przystąpienia państw Bałkanów Zachodnich do UE wynika z konieczności uwzględnienia innych priorytetów w polityce europejskiej (reforma strefy euro) oraz z niekorzystnych uwarunkowań wewnętrznych, wykazujących spory potencjał paraliżowania polityki rozszerzania UE (kryzys uchodźczy, zmiany w niemieckim systemie partyjnym);
4. Obecne zwiększające się działania UE na rzecz Bałkanów Zachodnich wynikają z przeświadczenia zarówno Komisji Europejskiej, jak i Niemiec, że są one konieczne w obliczu zwiększającego się zaangażowania Rosji i Chin. (abstrakt oryginalny)
EN
The article discusses four theses regarding the attitude of Germany to the Western Balkans:
1. The main motive for Germany's commitment to expanding the EU to Western Balkans is to complete the unification of Europe and the transfer of prosperity and stability. Germany treats enlargement policy as a test of the EU's credibility and its ability to act extensively;
2. Without Germany, the process of enlargement to Western Balkans would not be possible; Germany gives him critical mass;
3. The unstable position of Germany regarding the date of accession of the Western Balkan states to the EU results from the necessity to take into account other priorities in European policy (reform of the euro zone) and from adverse internal conditions showing a significant potential for paralyzing EU enlargement policy (refugee crisis, changes in the German party system);
4. The current increasing EU action for the Western Balkans results from the conviction - both of the European Commission and Germany - that this is necessary in the face of the growing involvement of Russia and China. (original abstract)
Twórcy
 • Instytut Zachodni w Poznaniu
Bibliografia
 • Adebahr C., Töglhofer Th., Starker Partner, strenger Kritiker. Die zwei Gesichter der deutschen Erweiterungspolitik gegenüber dem Westlichen Balkan, "DGAPanalyse" 2015, Nr. 11.
 • Akbulut H., Dzihic V., Günay C., Verliert der Westen an Einfl uss? Verschiebungen der Mächteverhältnisse auf dem Westbalkan, in der Türkei und der MENA Region, OIIP, März 2018, Arbeitspapier 100.
 • Bałkany Zachodnie w systemie bezpieczeństwa euroatlantyckiego, red. A. Głowacki, S.L. Szczesio, Łódź 2016.
 • Burkert C., Haase M., Westbalkanregelung: Ein neues Modell für die Migrationssteuerung?, WISO-Direkt 2017, Nr. 2, s. 1.
 • Calic M.-J., Welche Zukunft für den Balkan-Stabilitätspakt?, SWP-Studie, März 2003.
 • Chmielewski P., Między przeszłością a przyszłością, Łódź 2013.
 • Chojan A., Olszewski P., Rywalizacja Unii Europejskiej i Rosji na obszarze Bałkanów Zachodnich, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2017, nr 11, s. 135-147, http://doi.org/10.14746/rie.2017.11.10.
 • Geinitz Chr., Europa will den Waffensumpf im Westbalkan trockenlegen, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", 9.07.2018.
 • Ihlau O., Deutschlands Balkan-Politik. Merkels serbisches Dilemma., "Spiegel-Online", 20.12.2011, http://www.spiegel.de/politik/ausland/deutschlands-balkan-politik-merkelsserbisches-dilemma-a-804115.html, [dostęp: 16.10.2018].
 • Klemenc J., Boštjančič Pulko I., The Berlin Process as an Actor in Internal Security and Counter-Terorism: Opportunities and Pitfalls, Institute for Democracy "Societas Civilis", Skopje, July 2018, s. 5; https://idscs.org.mk/wp-content/uploads/2018/07/The-Berlin-Process-as-an-Actor.pdf [dostęp: 16.10.2018].
 • Konflikty narodowe i europejskie aspiracje państw bałkańskich, red. M. Filipowicz, Lublin 2011.
 • Mappes-Niediek N., West-Balkan im Wartesaal, "Blätter für deutsche und international Politik" 2018, Nr. 5, s 29.
 • Podgórzańska R., Perspektywy integracji państw pojugosłowiańskich z Unią Europejską, "Rocznik Integracji Europejskiej" 2010, t. 4, nr 4, s. 99-118.
 • Reljić D., Balkan-Besuch. Serbiens Angst vor Angela Merkel, "Zeit online", 22.08.2011, https://www.zeit.de/politik/ausland/2011-08/merkel-kroatien-serbien [dostęp: 17.10.2018].
 • Sommer T., Die Balkanisierung des Balkans, "Zeit online", 4.09.2018, https://www.zeit.de/politik/ausland/2018-09/europa-balkan-eu-mitgliedschaft-perspektive [dostęp: 16.10.2018].
 • Steinmeier F.-W., Kurz S., Ohne den Westbalkan wäre die EU unvollständig, Auswärtiges Amt, 27.08.2015, https://www.auswaertiges-amt.de/de/newsroom/150827-bm-am-aut/274256 [dostęp: 14.10.2018].
 • Tőglhofer T., Sehnsucht nach dem Rechtsstaat. Die Menschen im Westbalkan wollen von der EU nicht nur Wohlstand, "Internationale Politik" 2017, Nr. 6, s. 107.
 • Wanninger J., Der Westliche Balkan - Prüfstein deutscher und europäischer Außenpolitik, "Notes de l'Ifri. Notes du Cerfa", Maï 2016, n°130.
 • Wohlfeld S., Ein Funken Hoffnung. Der Westliche Balkan ist zurück auf der EU-Agenda, "Internationale Politik" 2018, nr 4.
 • Wohlfeld S., Handlungsspielräume im Westlichen Balkan jetzt nutzen, Außenpolitische Herausforderungen für die nächste Bundesregierung, "DGAPkompakt" 2017, Nr. 6, s. 13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561367

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.