PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4 Współpraca międzynarodowa - uwarunkowania globalne i regionalne | 51--68
Tytuł artykułu

Determinanty polityki zagranicznej Republiki Słowackiej

Warianty tytułu
Determinants of the Foreign Policy of the Slovak Republic
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia pojęcie determinantów polityki zagranicznej państwa oraz ukazuje ich wpływ na politykę zagraniczną Republiki Słowackiej. Autor wybrał te determinanty, które w jego ocenie miały kluczowy wpływ na kształt polityki zagranicznej Słowacji: środowisko geograficzne, czynniki historyczne, czynnik ludnościowy, służbę zagraniczną i dyplomację oraz uwarunkowania zewnętrzne. Analizie poddano okres początku istnienia Republiki Słowackiej. Krytycznej weryfikacji zostały poddane następujące hipotezy badawcze: spośród determinantów polityki zagranicznej Słowacji, decydujące znaczenie miały: czynniki historyczne, szczególnie w kontekście stosunków z Węgrami; deficyt w kadrach służby zagranicznej i dyplomacji, co miało duże znaczenie w kontekście kreowania od podstaw polityki zagranicznej; wielonarodowościowy charakter tego państwa. (abstrakt oryginalny)
EN
This article concerns the concept of determinants of the state's foreign policy and their presentation in the context of the influence on the foreign policy of the Slovak Republic. The author decided on determinants, which in his opinion had a key impact on the shape of Slovakia's foreign policy: geographical environment, historical factors, population factor, foreign service and diplomacy, as well as external conditions. The period of the beginning of the Slovak Republic's existence was analyzed. The following research hypotheses have been critically verified: among the determinants of Slovakia's foreign policy, historical factors seemed decisive, especially in the context of relations with Hungary. The second decisive determinant was the deficit in the staff of foreign service and diplomacy, which was important in the context of creating foreign policy from scratch. Finally, the third decisive factor was the multinational nature of this state. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Bruski J.J., Rusini w Polsce i na Słowacji. Meandry świadomości narodowej, [w:] Świadomość narodowa w Polsce i Słowacji w XIX i XX wieku / Národné vedomie v Pol'sku a na Slovensku v XIX a XX storočí, red. S. Bednarek, Wrocław 2003, s. 109-129.
 • Cziomer E., Polityka zagraniczna państwa, [w:] E. Cziomer, L.W. Zyblikiewicz, Zarys współczesnych stosunków międzynarodowych, Warszawa 2007, s. 123.
 • Czyż A., Kubas S., Czechy i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości, Katowice 2012.
 • Davidová E., Kvalita života a sociální determinanty zdraví u Romů v České a Slovenské republice, Praha 2011.
 • Dobek-Ostrowska B., Proces demokratyzacji Europy Środkowo-Wschodniej - przesłanki i przebieg, [w:] Demokracje Europy Środkowo-Wschodniej w perspektywie porównawczej, red. A. Antoszewski, R. Herbut, Wrocław 1998, s. 18.
 • Dobraczyński M., Stefanowicz J., Polityka zagraniczna, Warszawa 1984.
 • Duleba A., Lukáč P., Wlachovský M., Zahraničná politika Slovenskej republiky. Výhodiská, stav a perspektívy, Bratislava 1998, s. 9-10.
 • Gajdoš M., Konečný S., Rusíni a Ukrajinci na Slovensku v procesoch transformacie (1989-1995). Výber z dokumentov I, Prešov 2005.
 • Garton Ash T., Historia na gorąco. Eseje i reportaże z Europy lat 90., tłum. J. Piątkowska, Kraków 2000, s. 408-414.
 • Jakoubek M., Cikáni a etnicita, Praha 2008.
 • Kamenec I., Židovská otázka na slovensku v čase druhej svetovej vojny, [w:] Emancipácia Židov - antisemitizmus - prenasledovanie v Nemecku, Rakúsko-Uhorsku, v českych zemiach a na Slovensku, red. J.K. Hoensch, S. Biman, Ľ. Liptak, Bratislava 1999, s. 139-146.
 • Kniotek R., Tożsamość narodowa Słowaków, "Forum Europejskie" 2008, nr 15.
 • Krekovičová E., Medzi toleranciou a bariérami. Obraz Rómov a Židov v slovenskom folklóre, Bratislava 1999.
 • Kwadrans Ł., Edukacja Romów. Studium porównawcze na przykładzie Czech, Polski i Słowacji, Wrocław-Wałbrzych 2008.
 • Lacko M., Dwuramienny krzyż w cieniu swastyki. Republika Słowacka 1939-1945, Lublin 2012.
 • Łoś R., Polityka zagraniczna Słowacji, Łódź 2007, s. 15.
 • Madera A.J., Na drodze do niepodległości. Słowacki system polityczny w okresie transformacji, Rzeszów 2001, s. 15.
 • Magocsi P.R., Karpato-Rusini: obecny status i perspektywy, "Sprawy Międzynarodowe" 1992, R. 45, z. 7-12, s. 95-110.
 • Magocsi P.R., The Birth of a New Nation, or the Return of an Old Problem? The Rusyns of East-Central Europe, "Canadian Slavonic Papers" 1992, nr 3, s. 199-223.
 • Mesik J., Jacy gadżowie, tacy Romowie, "Gazeta Wyborcza", 7.10.1999, s. 16.
 • Podolák P., Národnostné menšiny v Slovenskej republike. Z hľadiska demografi ckého vývoja, Martin 1998, s. 12.
 • Pytlik B., Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-1998, [w:] Administracja publiczna. Między polityką, prawem i ekonomią. Jubileusz 10-lecia Katedry Administracji Publicznej Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH, red. J. Osiński, Warszawa 2010, s. 228.
 • Salner A., Rómske deti v slovenskom školstve, Bratislava 2004.
 • Slovenská republika (1939-1945), red. J. Bobák, Martin 2000.
 • Šutaj Š., Mosný P., Olejník M., Prezidentské dekrety Edvarda Beneša v povojnovom Slovensku, Bratislava 2002, s. 93-158.
 • Vašečka M., et al., Rómske hlasy. Rómovia a ich politická participácia v transformačnom období, Bratislava 2002.
 • Waldenberg M., Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000, s. 25.
 • Zięba R., Uwarunkowania polityki zagranicznej państwa, [w:] Wstęp do teorii polityki zagranicznej państwa, red. R. Zięba, Toruń 2004, s. 17.
 • Żarna K., Hitler - Henlein - Karmasin. Mniejszość niemiecka na Słowacji w polityce III Rzeszy, Przemyśl 2009, s. 131-135.
 • Żarna K., Między Berlinem a Budapesztem. Sytuacja polityczna Niemców karpackich w latach 1918-1939, Toruń 2011, s. 129.
 • Żarna K., Od Mečiara do Dzurindy. Główne kierunki polityki zagranicznej Republiki Słowackiej w latach 1993-2002, Rzeszów 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561373

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.