PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 44--60
Tytuł artykułu

Wybrane aspekty kompetencji prawotwórczych gmin w świetle znowelizowanej ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Autorzy
Warianty tytułu
Selected Aspects of the Law-making Powers of Municipalities in the Light of the Amended Act on Upbringing in Sobriety and the Counteracting Alcoholism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w istotny sposób zmieniła prawotwórcze kompetencje organów stanowiących gmin przewidziane na jej gruncie. Przedmiotem artykułu jest analiza wybranych aspektów tych kompetencji w kształcie nadanym im ustawa nowelizującą. Dotyczą one po pierwsze kwestii proceduralnych z wprowadzonym obowiązkiem podejmowania uchwał po zasięgnięciu opinii jednostek pomocniczych gminy na czele. Analizie poddano również techniczno-legislacyjne uwarunkowania realizacji tych kompetencji odwołujące się do konieczności zapewnienia zgodności stanowionych aktów z zasadami techniki prawodawczej. Z kolei w obszarze zagadnień temporalno-walidacyjnych dokonano oceny wpływu skutków wejścia w życie ustawy nowelizującej, przede wszystkim zaś w kontekście zawartego w niej przepisu przejściowego, na moc obowiązującą aktów prawa miejscowego wydanych i obowiązujących na podstawie zmienionych przepisów upoważniających. (abstrakt oryginalny)
EN
The amendment to the Act on Upbringing in Sobriety and the Counteracting Alcoholism materially changed the legislative powers of the governing bodies of municipalities on its basis. The article presents an analysis of selected aspects of these powers in the form awarded to them by the amending Act. They firstly apply to procedural issues with the obligation introduced of passing resolutions after obtaining an opinion of the auxiliary units of the municipality at the head. An analysis was also conducted of the technical and legislative conditions of exercising these powers, referring to the need to assure compliance of the acts passed with the principles of legislative techniques. In turn, in the area of temporal and validation issues, an assessment was made of the impact of the consequences of the amending Act entering into force, primarily in the context of the transitional regulation contained in it, on the binding force of acts of local law issued and in force on the basis of the amended authorizing regulations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
44--60
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Łódzki
Bibliografia
  • Agopszowicz A. [w:] Ustawa o samorządzie terytorialnym. Komentarz, A. Agopszowicz, Z. Gilowska, Warszawa 1997.
  • Augustyniak M., Jednostki pomocnicze gminy, Lex/el 2010.
  • Chmielnicki P. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2013.
  • Matan A., Ochrona samodzielności gminy wobec aktów współdziałania podejmowanych przez inne organy, "Casus" 2010/3.
  • Niewiadomski Z., Grzelak W., Ustawa o samorządzie terytorialnym z komentarzem, Warszawa 1994.
  • Szafrański D. [w:] Zasady techniki prawodawczej w zakresie aktów prawa miejscowego. Komentarz praktyczny z wzorami i przykładami, red. D. Szafrański, Warszawa 2014.
  • Wierczyński G., Redagowanie i ogłaszanie aktów normatywnych, Warszawa 2016.
  • Wronkowska S. [w:] Komentarz do zasad techniki prawodawczej z 20 czerwca 2002 r., S. Wronkowska, M. Zieliński, Warszawa 2012.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561391

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.