PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 4 | 71--88
Tytuł artykułu

Zasięg i siła oddziaływania ośrodka drugiego rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy - przypadek Legionowa

Autorzy
Warianty tytułu
Range and Strength of the Influence of the Second Order Place in Warsaw Metropolitan Area - Case of Legionowo
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł porusza problem określenia, za pomocą metody wektorowej, zasięgu oddziaływania ośrodka centralnego II rzędu w Obszarze Metropolitalnym Warszawy (OMW), jakim jest Legionowo. Tło badań stanowi teoria ośrodków centralnych sformułowana przez Waltera Christallera. Analizie poddane zostały trzy funkcje centralne pełnione przez miasto - transport, edukacja i rynek pracy. Uzyskane wyniki potwierdzają postawione w badaniu hipotezy - zaplecze ludnościowe Legionowa stanowi głównie teren powiatu legionowskiego, a obszar obsługiwany przez miasto jest z nim niejednorodnie silnie powiązany. Siła i zróżnicowanie powiązań zaplecza ludnościowego z Legionowem różni się w zależności od badanej funkcji. W świetle wyników uzyskanych metodą wektorową Legionowo może być uznane za ośrodek drugiego rzędu w OMW, jednak relatywnie słaby. (abstrakt oryginalny)
EN
The article addresses the problem of establishing the impact of Legionowo, as a second order settlement in the Warsaw Metropolitan Area (WMA), using the vector method. The background to the research is the central place theory formulated by Walter Christaller. Three central functions performed by the city, namely transport, education and the labour market were analysed. The results obtained confirm the hypothesis presented in the research - the population resources of Legionowo mainly constitute the area of the county of Legionowo and the area served by the town is non-uniformly strongly connected with it. The strength and diversification of the relationships between the population resources from Legionowo varies depending on the function studied. In the light of the results obtained with the use of the vector method, Legionowo may be considered a second order albeit relatively weak settlement within the WMA. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
71--88
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Warszawski, doktorant
Bibliografia
 • Brodzińska B., Hierarchia funkcjonalna jednostek osadniczych regionu czarnkowskiego [w:] Z. Chojnicki, Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, Poznań 1979, s. 53-64.
 • Bul R., Dojazdy do pracy w aglomeracji poznańskiej w 2011 r., "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2015/32, s. 149-172.
 • Christaller W., Die Zentralen Orte in Süddeutschland. Eine ökonomisch-geographische Untersuchung ūber die Gesetzmässigkeit der Vorbereitung und Entwicklung der Siedlungen mit städtischen Funktionen, Jena 1933.
 • Ciechowski M., Padło T., Ciążenia w zakresie szkolnictwa średniego [w:] B. Domański i A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 422-426.
 • Dej M., Micek G., Dojazdy do pracy [w:] B. Domański i A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 432-455.
 • Domański B., Noworól A., Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010.
 • Działek J., Ciechowski M., Gwosdz K., Ranga miast w świetle wyposażenia w instytucje i usługi dla firm [w:] B. Domański i A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 154-165.
 • Dzieciuchowicz J., Rozkłady przestrzenne dojazdów do pracy ludności wielkiego miasta (na przykładzie Łodzi), "Studia KPZK PAN" Warszawa 1979, t. 66.
 • Florczyk R., Potencjał usługowy miast Obszaru Metropolitalnego Warszawy w świetle teorii ośrodków centralnych, "Samorząd Terytorialny" 2018/1-2, s. 108- 121.
 • Guzik R., Indeks syntetycznej dostępności komunikacyjnej miast [w:] B. Domański i A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 389-396.
 • Gwosdz K., Hierarchia ośrodków miejskich [w:] B. Domański i A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 555-562.
 • Jałowiecki B., Metropolie, Białystok 1999.
 • Jałowiecki B., Krajewska M., Olejniczak K., Klasa metropolitalna w przestrzeni Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2003/1, s. 59-74.
 • Jasiok A., Analiza rozkładu przestrzennego dojazdów do pracy w regionie konińskim [w:] Z. Chojnicki, Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, Poznań 1979, s. 65-80.
 • Kamiński Z., Z metodyki badań nad hierarchią funkcjonalną wiejskich jednostek osadniczych, "Sprawozdanie PTPN za I półrocze" 1970/1, s. 134-137.
 • Kołoś A., Powiązania miast w systemie komunikacji publicznej [w:] B. Domański i A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 397-407.
 • Lendzion J., Znaczenie obszarów metropolitalnych i ich otoczenia oraz współczesnych procesów metropolizacyjnych w kształtowaniu polityki regionalnej Państwa, Ekspertyza przygotowana na zamówienie Departamentu Polityki Regionalnej Ministerstwa Gospodarki i Pracy (Umowa BAB. I. 374/F z 3.12.2004 r.) dla potrzeb tworzenia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego, Gdynia 2005.
 • Lisowski P., Radom - w blasku czy cieniu Warszawy, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000/4, s. 113-132.
 • Maik W., Zastosowanie metod grafowych do hierarchizacji elementów systemu osadniczego [w:] Z. Chojnicki, Struktura i funkcje układów przestrzenno-ekonomicznych, Poznań 1979, s. 37-43.
 • Markowski T., Marszał T., Metropolie, obszary metropolitalne, metropolizacja, Warszawa 2006.
 • Nowosielska E., Teoria Christallera - prawda i mity (w sprawie nieporozumień pojęciowych), "Dokumentacja Geograficzna" 1992/3.
 • Olędzki M., Dojazdy do pracy. Zagadnienia społeczno-ekonomiczne na przykładzie rejonu płockiego, Warszawa 1967.
 • Rosik M., Stępniak M., Wiśniewski R., Dojazdy do pracy do Warszawy i Białegostoku - alternatywne podejścia metodologiczne, "Studia Regionalne i Lokalne" 2010/2, s. 77-98.
 • Smętkowski M., Jałowiecki B., Gorzelak G., Obszary metropolitalne w Polsce: problemy rozwojowe i delimitacja, Warszawa 2009.
 • Sokołowski D., Hierarchia miejscowości centralnych w makroregionie dolnej Wisły, "Acta Universitatis Nicolai Copernici Geografia XXVI - nauki matematyczno-przyrodnicze" 1994/91, s. 107-124.
 • Sokołowski D., Centralność a węzłowość większych miast w Polsce, "Przegląd Geograficzny" 2005/4, s. 507-526.
 • Sokołowski D., Funkcje centralne i hierarchia funkcjonalna miast w Polsce, Toruń 2006.
 • Szczepański M., "Miasto socjalistyczne" i świat społeczny jego mieszkańców. Seria: Rozwój regionalny, rozwój lokalny, samorząd terytorialny, nr 32, Warszawa 1991.
 • Śleszyński P., Gospodarcze funkcje kontrolne w przestrzeni Polski, Warszawa 2007.
 • Śleszyński P., Warszawa i Obszar Metropolitalny Warszawy a rozwój Mazowsza, "Trendy Rozwojowe Mazowsza" 2012/8.
 • Śleszyński P., Warszawa jako ośrodek dojazdów pracowniczych, "Studia Regionalne i Lokalne" 2013/1, s. 5-25.
 • Śleszyński P., Problemy delimitacji miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce, "Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna" 2015/29, s. 37-53.
 • Trzepacz P., Guzik P., Powiązania w skali międzyregionalnej i międzynarodowej [w:] B. Domański i A. Noworól, Badanie funkcji, potencjału oraz trendów rozwojowych miast w województwie małopolskim, Kraków 2010, s. 456-472.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561399

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.