PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 | 7--29
Tytuł artykułu

Jawność i przejrzystość postępowania o udzielanie zamówienia publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Openness and Transparency of Public Procurement Proceedings
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W wyniku ostatnich nowelizacji prawa zamówień publicznych, a także wprowadzenia rozporządzenia europejskiego nr 2016/679 o ochronie danych osobowych, wzrosło znaczenie praktyczne zasad jawności i przejrzystości procedur zamawiania dostaw, usług lub robót budowlanych na zaspokojenie potrzeb publicznych. Unowocześnione regulacje dookreślają oraz modyfikują dotychczasowy zakres pojęciowy tych zasad oraz związane z nimi standardy proceduralne. Nie wynikają one jednak wprost z definicji legalnych, lecz z całokształtu regulacji. Ujęcie takie nastręcza jednak licznych trudności interpretacyjnych, zwłaszcza w sferze wymagań proceduralnych podyktowanych nowymi rozwiązaniami normatywnymi. Celem niniejszego opracowania jest usunięcie zaistniałych wątpliwości, poprzez objaśnienie trudniejszych kwestii, z zastosowaniem wykładni funkcjonalnej nowych przepisów. (abstrakt oryginalny)
EN
As a result of the latest amendments to the public procurement law, as well as the introduction of European regulation no. 2016/679 on personal data protection, the practical significance of the principles of openness and transparency of the procedures on ordering supplies, services and works for satisfying public needs has increased. The modernized regulations specify and modify the scope of the notion of these rules and their related procedural standards. However, they do not arise directly from the legal definitions, but from the overall regulations. Even so, such an approach creates numerous difficulties in interpretation, especially with regard to procedural requirements dictated by new normative solutions. The objective of this article is to eliminate doubts that have arisen by clarifying the more difficult matters, using the functional interpretation of the new regulations. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
7--29
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Babiarz S., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2011.
 • Dzierżanowski W., Jerzykowski J., Stachowiak M., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Granecki P., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Górzyńska T., Geneza i rozwój prawa do informacji, "Miscellanea Iuridica" 2004/4.
 • Górzyńska T., Zasada jawności w administracji, "Państwo i Prawo" 1988/6.
 • Górzyńska T., Kilka słów o prawie do informacji i zasadzie jawności [w:] Państwo prawa. Administracja, sądownictwo. Prace dedykowane prof. dr. hab. Januszowi Łętowskiemu, red. A. Łopatka, A. Wróbel, S. Kiewlicz, Warszawa 1999.
 • Kamińska I., Rozbicka-Ostrowska M., Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Chmaj M. [w:] M. Bidziński, M. Chmaj, P. Szustakiewicz, Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa 2018.
 • Chojna-Duch E., Polskie prawo finansowe. Finanse publiczne, Warszawa 2011.
 • Kisiel E., Konicz D., Ordysińska M.T., Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce, Wrocław 2018.
 • Lipiec-Warzecha L., Ustawa o finansach publicznych, Komentarz, Warszawa 2011.
 • Litwiński P., Barta P, Kawecki M., Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Machnikowski P. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, red. E. Gniewek, P. Machnikowski, Warszawa 2014.
 • Michalak P., Deliktowa i kontraktowa ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa - zagadnienia materialnoprawne, "Prawo Spółek" 2003/12.
 • Olejniczak A. [w:] Kodeks cywilny. Komentarz, t. 1, Art. 1-449 11 , red. M. Gutowski, Warszawa 2016.
 • Pieróg J., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Warszawa 2017.
 • Ruśkowski E. [w:] Nowa ustawa o finansach publicznych, Komentarz praktyczny, red. E. Ruśkowski, J.M. Salachna, Gdańsk 2010.
 • Sołtysińska A., Talago-Sławoj H., Zasady jawności i przejrzystości w procesie udzielania zamówień publicznych - zagadnienia wybrane, "Prawo Zamówień Publicznych" 2019/1.
 • Sołtysiński S.[w:] Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2006.
 • Szostak R., Zasady prawa zamówień publicznych, "Prawo Zamówień Publicznych" 2014/3.
 • Szostak R., Przetargowy wybór oferty najkorzystniejszej na tle europejskich tendencji rozwojowych [w:] Ekonomiczne i prawne zagadnienia zamówień publicznych, Polska na tle Unii Europejskiej, red. A. Borowicz, M. Królikowska-Olczak, J. Sadowy, W. Starzyńska, Warszawa 2010.
 • Szostak R. [w:] Informatyzacja procedur udzielania zamówień publicznych, red. R. Szostak, Warszawa 2018.
 • Traple E., Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, "Monitor Prawniczy" 2003/1 (dodatek).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561421

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.