PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 2 (27) | 89--104
Tytuł artykułu

Profilaktyka a bezpieczeństwo szkolne. Zarys problematyki

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Prevention and School Safety. Outline of Problematics
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Obecne uznanie koncepcji i przedmiotu profilaktyki bezpieczeństwa szkolnego oraz prewencji szkolnej jest niewątpliwie następstwem modelu paradygmatu zarządzania szkołą, w którym często nie uwzględnia się koncepcji korzystania z wiedzy w tej dziedzinie. Dlatego zaleca się przyjęcie takiej formuły, że bezpieczeństwo w szkole jest koniecznością opartą na wiedzy profilaktycznej jako części sprawdzonych teorii i poglądów, koncepcji i strategii oraz sygnałów ostrzegawczych o aktualnym stanie szkoły. Zatem z punktu widzenia każdej koncepcji systemu bezpieczeństwa szkolnego należy w nich określać realne środki wychowawcze i prawne minimalizowania występujących zagrożeń, trudności także w ochronie egzystencjalnej uczestników środowiska szkolnego, słuszność i trafność przyjmowanych zasad polityki oświatowej i przygotowanie zawodowe kadry nauczycielskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The current recognition of the concept and subject of crime and substance abuse prevention in schools is undoubtedly a consequence of the school management paradigm, in which the concept of using knowledge in this field is often not taken into account. Therefore, it is recommended to adopt such a formula that safety at school is a necessity based on prophylactic knowledge as part of proven theories and views, concepts and strategies and warning signals about the current state of the school. Therefore, from the point of view of each concept of the school security system, one should define real educational and legal measures to minimise the occurring threats, difficulties in existential protection of participants in the school environment, the correctness of adopted educational policy principles and professional preparation of teaching staff. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
89--104
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie
Bibliografia
 • Borucka A. (2014), ABC szkolnej profilaktyki zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, "Świat Problemów", nr 22.
 • Bruno F. (1996), Zapobieganie, [w:] Kompendium wiedzy o profilaktyce, Nauka o profilaktyce, Wydawnictwo Biuro ds. Narkomanii, t. 1, Warszawa.
 • Czarnecka A. (2015), Redefinicja społecznej funkcji profilaktyki, "Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja", nr 25.
 • Deptuła M. (2006), Diagnostyka i profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.
 • Doroszewski W. (1965), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Doroszewski W. (1968), Słownik języka polskiego, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Dziewiecki M. (1995), Profilaktyka integralna w szkole, "Świat Problemów", nr 1. Encyklopedia PWN (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Kraków.
 • Galarowicz J. (1992), Na ścieżkach prawdy: wprowadzenie do filozofii, Wydawnictwo Naukowe PAT, Kraków.
 • Jundziłł E. (2003), Potrzeby psychiczne dzieci i młodzieży. Diagnoza - zaspokojenie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Kalinowski M. (1986), Z praktyki i teorii pracy profilaktycznej w środowisku wychowawczym, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa.
 • Kania S. (2014a), Działalność szkoły wyższej jako element oddziaływań w profilaktyce w obszarze mezoprofilaktyki, [w:] M. Duczmal (red.), Wyzwania wobec szkolnictwa wyższego w zmieniającej się Europie, Wydawnictwo Instytutu Śląskiego, Opole.
 • Kania S. (2014b), Innowacje pedagogiczne - potrzeba profilaktyki społecznej w szkole wyższej [w:] W. Duczmal, J. Żurawska (red.), Nietechnologiczne innowacje w teorii i praktyce, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, Opole.
 • Kloska G. (1982), Pojęcie, teoria i badania wartości w naukach społecznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Konopczyński M.J. (2014), Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę działań kreujących, Oficyna Wydawnicza "Impuls", Kraków-Warszawa.
 • Kuberska-Gaca K., Gaca A. (1986), Profilaktyka niedostosowania społecznego w szkole, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Lewicka-Zelent A. (2014), Klimat szkoły w kontekście poczucia bezpieczeństwa uczniów, [w:] L. Buller (red.), Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa.
 • Lipkowski O. (1980), Resocjalizacja, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 • Łobocki M. (2004), w Wybrane problemy wychowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.
 • Macander D. (2015), Profilaktyki uzależnień w szkole, e-poradnik, Wydawnictwo Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa.
 • Mellibruda J. i in. (1997), Profilaktyka problemowa, "Remedium", nr 5.
 • Michałowski S. (1993), Pedagogika wartości, Wydawnictwo Debit, Bielsko-Biała.
 • Nowotniak J. (2014), Szkoła jako "miejsce" w kontekście odpowiedzialności nauczycieli za przestrzeń edukacyjną, [w:] G. Mazurkiewicz (red.), Edukacja jako odpowiedź: odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • O'Moore M., Minton S.J. (2016), Przemoc w szkole, Program zapobiegania i zwalczania przemocy dla dyrektorów szkół, nauczycieli i rodziców, tytuł oryginalny: Dealing with Bullying in Schools. A Training Manual for Teachers, Parents and Other Professionals, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa.
 • Ostaszewski K. (2003), Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Ostaszewski K. (2005), Nowe definicje poziomów profilaktyki, "Remedium", nr 7-8.
 • Ostaszewski K. (2006), Profilaktyka pozytywna, "Świat Problemów", nr 3.
 • Ostaszewski K. (2016), Kształtowanie kultury szkoły sprzyjającej zdrowi i bezpieczeństwu, [w:] Standardy profilaktyki, Wydawnictwo Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
 • Przewłocka J. (2015), Klimat szkoły i jego znaczenie dla funkcjonowania uczniów w szkole. Raport o stanie badań, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 • Pszczółkowski T. (1982), Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa.
 • Pytka L. (1979), Diagnoza nieprzystosowania społecznego, "Problemy Opiekuńczo- -Wychowawcze", nr 9.
 • Regulska R. (2014), Zagrożone poczucie bezpieczeństwa uczniów a zjawisko fobii szkolnej, [w:] L. Buller (red.), Socjotechniczne aspekty bezpieczeństwa w szkole, Wydawnictwo Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Warszawa.
 • Słownik języka polskiego (2007), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (1977), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Słownik wyrazów obcych (1980), Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 • Szumiec M. (2013), Samopoczucie i bezpieczeństwo uczniów w szkole - efekt wdrażania programów naprawczych, "Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitate et Educatione Civili III".
 • Szymańska J., Zamecka J. (2002), Przegląd koncepcji i poglądów na temat profilaktyki, [w:] G. Świątkiewicz (red.), Profilaktyka w środowisku lokalnym, Wydawnictwo Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Warszawa.
 • Śliwa S. (2015), Profilaktyka pedagogiczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji, Opole.
 • Szpringer M. (2001), Szkolna profilaktyka zachowań patologicznych dzieci i młodzieży, Wydawnictwo "Jedność", Kielce.
 • Winiarski J. (2014), Zdrowie i bezpieczeństwo uczniów, "Wychowawca", nr 2.
 • Wojnarowska B. (2008), Edukacja zdrowotna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Ziarko J. (2010), Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach w rozwiązywaniu jednostkowych i grupowych problemów bezpieczeństwa, [w:] M. Włodarczyk, A. Marjańska (red.), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe - uwarunkowania XXI wieku. Współczesne aspekty zarządzania bezpieczeństwem, Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.
 • Ziarko J. (2011), Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • Zięba B.A. (2013), Wychowanie do wartości jako jedno z działań w obszarze profilaktyki społecznej, [w:] M. Lukac (ed.), Edukácia človeka - problemy a výzvy pre 21. Storočie, Prešov.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561451

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.