PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 5 | 40--48
Tytuł artykułu

Opłata za usługi wodne w zakresie retencji - zagadnienia materialnoprawne

Autorzy
Warianty tytułu
Charge for Water Retention Services - Substantive Law Issues
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zasadnicza część ustawy z 20.07.2017 r. - Prawo wodne weszła w życie 1.01.2018 r. Ciągle jeszcze trwa vacatio legis pojedynczych przepisów, które będą sukcesywnie wchodzić w życie w kolejnych okresach. Ustawa ta bez wątpienia zawiera dwa zupełnie nowe rozwiązania, które dotychczas nie były znane w systemie prawa polskiego. Pierwszym z nich jest utworzenie zupełnie nowego podmiotu prawa, drugim natomiast jest wprowadzenie opłat za usługi wodne. Częściowo opłaty za usługi wodne pokrywają się z dotychczas funkcjonującymi opłatami za korzystanie ze środowiska, jednak akurat w przypadku opłat związanych z retencją o takiej kontynuacji nie można mówić. Są to zatem zupełnie nowatorskie rozwiązania, które warto poddać bliższej analizie z punktu widzenia prawa zarówno formalnego, jak i materialnego.
Celem tego opracowania jest analiza przesłanek materialnoprawnych, od których ustawodawca uzależnia te opłaty z ograniczeniem analizy tylko do opłaty retencyjnej. Artykuł będzie zawierał nie tylko analizę przyjętych przez prawodawcę rozwiązań, ale również ich ocenę z jednoczesnym sformułowaniem postulatów de lege ferenda. (abstrakt oryginalny)
EN
The main part of the Water Law of 20 July 2017 became effective on 1 January 2018. Individual provisions are still subject to a vacatio legis and will gradually become effective over time. This Act doubtless contains two completely new solutions, which had not appeared in the system of Polish law to date. The first of these is the establishment of a completely new legal entity, while the second is the introduction of charges for water services. The charges for water services partially overlap with the charges in force to date for the use of the environment, but in the case of the charges for retention, there cannot be talk of such a continuation. Therefore, they are completely innovative solutions, which is worth analysing more closely from the point of view of formal and substantive law. The objective of this article is to analyse the substantive law premises on which the lawmakers make these charges contingent with the restriction of the analysis to just the retention charge. The article contains not only an analysis of the solutions accepted by the lawmakers, but also their assessment, with the simultaneous formulation of de lege ferenda postulates. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
40--48
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Bibliografia
 • Włodyka S., Spyra M. [w:] Prawo umów handlowych - system prawa handlowego, red. S. Włodyka, Warszawa 2014, t. 5, s. 38.
 • Gliniecka M., Opłaty publiczne w Polsce. Analiza prawna i funkcjonalna, Bydgoszcz-Gdańsk 2007, s. 12.
 • Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, Warszawa 2010.
 • Morawski L., Zasady wykładni prawa, Toruń 2010.
 • Płeszka K., Wykładnia rozszerzająca, Warszawa 2010.
 • Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady - reguły - wskazówki, Warszawa 2017.
 • Filipek K., Kucharski M., Michalski P., Nowe prawo wodne - najważniejsze zmiany dla gmin i przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, Warszawa 2018.
 • Tuleja P. [w:] Konstytucja RP, t. 1, Komentarz do art. 1-86, red. M. Safjan, L. Bosek, Warszawa 2016.
 • Gutowski M., Kardas P., Wykładnia i stosowanie prawa w procesie opartym na Konstytucji, Warszawa 2017.
 • Bandarzewski K., Chmielnicki P., Dziadkiewicz B., Komentarz do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Warszawa 2007.
 • Rakoczy B., Utrzymanie czystości i porządku w gminach w prawie polskim, Warszawa 2012.
 • W. Radecki, Utrzymanie czystości i porządku w gminach. Komentarz, Warszawa 2016.
 • Uniwersalny słownik języka polskiego, red. S. Dubisz, t. 2, Warszawa 2003, s. 233.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561475

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.