PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 1 | 92--100
Tytuł artykułu

Assessment of the Comparative Advantage in Polish Foreign Trade in Food and Non-Food Products on the World and European Union Market

Warianty tytułu
Ocena przewag komparatywnych w handlu zagranicznym polskimi produktami żywnościowymi i nieżywnościowymi na rynku unijnym i światowym
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Postępujące procesy globalizacji, integracji i liberalizacji gospodarek sprawiają, że konkurencyjność podmiotów gospodarczych coraz częściej analizowana jest w kontekście ich powiązań z rynkiem międzynarodowym. Jednym ze sposobów oceny konkurencyjności podmiotów jest analiza przewag komparatywnych (względnych) w handlu produktami danego sektora gospodarki. Celem artykułu jest ocena przewag komparatywnych w polskim handlu zagranicznym produktami żywnościowymi i nieżywnościowymi, zarówno w wymianie handlowej Polski ogółem, jak i z samymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W badaniach wykorzystano wskaźnik relatywnej przewagi handlowej RTA. Źródłem danych była baza danych handlowych WITS-Comtrade. Z badań wynika, że w latach 2004-2017 nastąpił dynamiczny rozwój polskiego handlu zagranicznego produktami żywnościowymi, w tym zwłaszcza wymiany z UE, skutkujący wysoką nadwyżką handlową. Wymiana handlowa produktami nieżywnościowymi rozwijała się wolniej, a saldo obrotów było ujemne. Jak wykazano, Polska posiadała przewagi komparatywne i była konkurencyjna na rynku światowym (również na rynku UE) w handlu tymi produktami, ale nie miała takich przewag w łącznym handlu produktami nieżywnościowymi. Otrzymane wyniki wskazują na międzynarodową konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego i duże jego znaczenie dla krajowego bilansu handlowego i płatniczego.(abstrakt oryginalny)
EN
The progressive processes of globalisation, integration and liberalisation of economies are the reason for which the competitiveness of economic entities is increasingly analysed in the context of their links with the international market. One of the ways to assess competitiveness is to analyse the comparative (relative) advantage in trade in products of a given economic sector. The objective of the article is to assess the comparative advantage in Polish foreign trade in food and non-food products, both in total Polish trade and with European Union Member States. The studies used the RTA relative trade advantage index. The data source was the WITS-Comtrade commercial database. The studies show that, in the years 2004-2017, there was a rapid development of Polish foreign trade in food products, in particular with the EU, resulting in a high trade surplus. Trade in non-food products grew more slowly, and the trade balance was negative. It is shown that Poland had a comparative advantage and was competitive on the world market (also on the EU market) in trade in these products, but did not have such an advantage in total trade in non-food products. The results obtained indicate international competitiveness of the Polish food sector and its large importance for national trade and payment balance.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
92--100
Opis fizyczny
Twórcy
 • Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute (IAFE-NRI) in Warsaw, Poland
Bibliografia
 • 1. Balassa Béla. 1965. Trade Liberalization and Revealed Comparative Advantage. The Manchester School 33: 99-123.
 • 2. Guzek Marian. 2004. Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i praktyki handlowej (International Economic Relations. Outline of commercial theory and practice). Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
 • 3. Latruffe Laure. 2010. Competitiveness, Productivity and efficiency in the agricultural and agri-food sectors. OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers 30. OECD Publishing, doi: 10.1787/5km91nkdt6d6-en.
 • 4. Laursen Keld. 1998. Revealed comparative advantage and the alternatives as measures of international specialisation. DRUID Working Paper 98-30. Danish Research Unit for Industrial Dynamics, Copenhagen Business School.
 • 5. Misala Józef. 2010. Istota i znaczenie wykorzystywania przewag komparatywnych w rozwoju gospodarczymoraz metody ich analizy. [W] Teoria i polityka wzrostu gospodarczego - osiągnięcia i doświadczenia (The nature and importance of using comparative advantages in economic development and methods of analysis. [In] Theory and policy of economic growth - achievements and experiences), ed. Józef Misala, 13-36. Warszawa: Wydawnictwo Fachowe CeDeWu.pl.
 • 6. Misala Józef. 2011. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej (International competitiveness of the national economy). Warszawa: PWE.
 • 7. Szczepaniak Iwona. 2017. Przewagi komparatywne w polskim handlu produktami rolno-spożywczymi. [W] Konkurencyjność polskich producentów żywności i jej determinanty (3), (Comparative advantages in Polish trade in agri-food products. [In] Competitiveness of Polish food producers and its determinants (3)), ed. Iwona Szczepaniak, Monografie Programu Wieloletniego 2015-2019, no. 67, 45-80. Warszawa: IERiGŻ-PIB. DOI: https://doi.org/10.30858/pw/9788376587097.2.
 • 8. Szczepaniak Iwona. 2018. Przewagi komparatywne w handlu zagranicznym Polski na przykładzie produktów rolno-spożywczych i pozostałych (Comparative Advantages in Polish Foreign Trade on the Example of Agri-Food and Other Products). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego 18 (1): 263-274. DOI: https://doi.org/10.22630/PRS.2018.18.1.24.
 • 9. Vollrath Thomas L. 1991. A theoretical evaluation of alternative trade intensity measures of revealed comparative advantage. Weltwirtschaftliches Archiv 127(2): 265-280, DOI: https://doi.org/10.1007/BF02707986.
 • 10. Wijnands Jo H.M., David Verhoog. 2016. Competitiveness of the EU food industry. Ex-post assessment of trade performance embedded in international economic theory. Wageningen: LEI Wageningen UR.
 • 11. WITS-Comtrade. 2018. The world integrated trade solution. Comtrade database, https://wits.worldbank.org, access: 22.10.2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561517

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.