PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | vol. 2, t. 341 | 23--42
Tytuł artykułu

Eco-efficiency as Part of Sustainable Farm Development

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ekoefektywność jako element zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W artykule wskazano na możliwości wykorzystania metodologii cyklu życia produktów (ang. Life Cycle Assessment LCA) i rachunku kosztów cyklu życia produktów (ang. Life Cycle Costing LCC) do analizy ekoefektywności w rolnictwie. Przy zastosowaniu metody opisowo analitycznej przedstawiono zagadnienie identyfikacji i oceny kosztów cyklu życia produktów - założenia metodologii określenia kosztów w kategoriach oddziaływań charakteryzujących emisyjność procesów produkcyjnych. Szczegółowo zanalizowano zagadnienie eko-kosztów, które nie są ujęte w tradycyjnych rachunkach przedsiębiorstw. Określenie ekoefektywności systemów produkcji w rolnictwie wpisuje się w koncepcję zrównoważonego rozwoju rolnictwa i stanowi ważny element spełniania przez podmioty w rolnictwie zasad CSR. Artykuł ma charakter koncepcyjny i stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań oraz badań empirycznych.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper shows the possible use of Life Cycle Assessment (LCA) and Life Cycle Costing (LCC) methodologies in analyzing the eco-efficiency of agriculture. To use the descriptive and analytic method, the problem of product life-cycle costs identification and assessment was presented (assumptions for the methodology of costing in terms of carbon footprint of production processes). A detailed analysis was performed of eco-costs which are not addressed in traditional enterprise accounts. Determining the eco-efficiency of agricultural production systems is consistent with the sustainable agricultural development concept and is a crucial aspect of CSR compliance in the agricultural sector. This is a conceptual paper and a starting point for further discussion and empirical studies.(original abstract)
Rocznik
Strony
23--42
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Institute for Agricultural and Forest Environment of Polish Academy of Sciences in Poznań
Bibliografia
 • Asiedu Y., Gu P. (1998), Product life cycle cost analysis: state of the art review, "International Journal of Production Research", vol. 36, no. 4, pp. 883-908.
 • Baum R. (2011), Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne), "Rozprawy Naukowe", no. 434, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Baum R. (2018), Ekoefektywne tworzenie wartości produktu jako przejaw CSR, "Marketing i Rynek", no. 11, pp. 15-28, https://www.pwe.com.pl/files/1276809751/file/CSR_MiR_11_2018_nowy.pdf [accessed: 6.05.2018].
 • Baum R., Śleszyński J. (2008), Teoretyczne aspekty trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych, "Ekonomia i Środowisko", no. 1(33), pp. 8-24.
 • Bąk M. (2012), Środki trwałe i ich zużycie w cyklu życia produktu, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 255, pp. 13-27.
 • Bieńkowski J., Jankowiak J. (2006), Sustainable farming in the Wielkopolska Region - economic and environmental perspective, [in:] Z. W. Kundzewicz, F. F. Hattermann (eds.), Natural Systems and Global Change, Research Centre for Agricultural and Forest Environment of the Polish Academy of Sciences, Potsdam Institute for Climate Impact Research, Poznań-Potsdam, pp. 130-141.
 • Biernacki M. (2003), Foreign travel tour as a particular example of a product life cycle, Turiba Biznesa Augstskola, Riga.
 • Biernacki M. (2005), Rachunek kosztów cyklu życia produktu (LCC) w aspekcie zarządzania kosztami w małych i średnich przedsiębiorstwach, "Проблемитеоріїтаметодологіїбухгалтер ськогообліку, контролюіаналізу. Міжнароднийзбірникнауковихпраць", Випуск 3 (УДК 657), pp. 36-43.
 • Bivona G. (2007), Rolnictwo i środowisko w politykach Unii Europejskiej, "Przegląd Prawa Rolnego", no. 2, pp. 45-58.
 • Burchart-Korol D., Kruczek M., Czaplicka-Kolarz K. (2013a), Koncepcja ekoefektywności w zrównoważonym zarządzaniu produkcją, "Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie", vol. 63 (1888), pp. 59-71.
 • Burchart-Korol D., Kruczek M., Czaplicka-Kolarz K. (2013b), Wykorzystanie ekoefektywności w ocenie poziomu ekoinnowacyjności, [in:] R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole, pp. 286-297.
 • Charmondusit K., Keartpakpraek K. (2011), Eco-efficiency Evaluation of the Petroleum and Petrochemical Group in the Map Ta Phut Industrial Estate, Thailand, "Journal of Cleaner Production", vol. 19, no. 2-3, pp. 241-252.
 • Czaplicka-Kolarz K., Burchart-Korol D., Krawczyk P. (2010), Metodyka analizy ekoefektywności, "Journal of Ecology and Health", vol. 14, no. 6(84), pp. 267-271.
 • Dziaduch I. (2010), Modele szacowania kosztu cyklu życia: przegląd literatury, "Logistyka" no. 2, https://docplayer.pl/35676269-Modele-szacowania-kosztu-cyklu-sycia-przeglad-literatury.html [accessed: 30.04.2018].
 • Ekins P. (2005), Eco-efficiency: motives, drivers and economic implications, "Journal of Industrial Economy", vol. 9, no. 4, pp. 12-14.
 • Encyklopedia Zarządzania, https://mfiles.pl/pl/index.php/Wartość_dodana_(Rachunkowość) [accessed: 6.05.2018].
 • Fabrycky W. J., Blanchard B. S. (1991), Life Cycle Cost and Economic Analysis, Prentice Hall Press, International Series in Industrial and Systems Engineering, Englewood Cliffs.
 • Gale B. T. (1994), Managing Customer value, Free Press, New York.
 • Grubert E. (2017), The Need for a Preference-Based Multicriteria Prioritization Framework in Life Cycle Sustainability Assessment: Need for a Preference-Based Multicriteria Prioritization Framework in LCSA, "Journal of Industrial Economy", vol. 21, no. 6, pp. 1522-1535.
 • Guinee J. B., Heijungs R., Huppes G., Zamagni A., Masoni P., Buonamici R., Ekvall T., Rydberg T. (2011), Life Cycle Assessment: Past, Present and Future, "Environmental Science & Technology", no. 45, pp. 90-96.
 • Hendriks Ch.F., Vogtländer J. G., Janssen G. M.T. (2006), The Eco-costs/Value Ratio, a tool to determine the long-term strategy of de-linking economy and environmental ecology, "International Journal of Ecodynamics", vol. 1, no. 2, pp. 136-148.
 • http://www.ecocostsvalue.com/ [accessed: 5.05.2018].
 • http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1033194,dzien-dlugu-ekologicznego-od-stycznia-zuzylismy-zasoby-ziemi-na-caly-rok.html [accessed: 4.05.2018].
 • Huisman J., Stevels A. L.N., Stobbe I. (2004), Eco-efficiency considerations on the end-of-life of consumer electronic products, "IEEE Transactions On Electronics Packaging Manufacturing", vol. 27, no. 1, pp. 9-25.
 • Huisman J., Stevels A. L.N., Stobbe I. (2004), Eco-efficiency considerations on the end-of-life of consumer electronic products, "IEEE Transactions On Electronics Packaging Manufacturing", vol. 27, no. 1, pp. 9-25.
 • Huppes G., Ishikawa M. (2005), Eco-efficiency and Its Terminology, "Journal of Industrial Ecology", no. 4, pp. 43-46.
 • Jankowiak J., Bieńkowski J. (2010), Syntetyczna ocena stanu zrównoważenia produkcyjnego, środowiskowego i ekonomicznego rolnictwa w skali gospodarstwa i regionu, [in:] J. Wilkin (ed.), Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa, pp. 93-112.
 • Jørgensen A., Herrmann I. T., Bjørn A. (2013), Analysis of the link between a definition of sustainability and the life cycle methodologies, "The International Journal of Life Cycle Assessment", vol. 18, no. 8, pp. 1440-1449.
 • Landreth H., Colander D. C. (2005), Historia myśli ekonomicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, pp. 120-178, 246-247.
 • Klinowski M. (2008), Analiza cyklu życia projektu w ocenie jego efektywności, "Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", no. 14, pp. 161-166.
 • McGregor M. J., Van Berkel R., Narayanaswamy V., Altham J. (2003), A Role of Eco-Efficiency in Farm Management? Case Study of Life Cycle Assessment of Australian Grains, "Farming at the Edge", 14th International Farm Management Congress, Perth, https://ageconsearch.umn.edu/record/24377/files/cp03mc03.pdf [accessed: 4.05.2018]
 • Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. (2004), Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa.
 • Nowak W. A. (2000), Kalkulacje cyklu życia produktu, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", no. 37, pp. 156-166.
 • Okano K. (2001), Life cycle costing - An approach to life cycle cost management: A consideration from historical development, "Asia Pacifìc Management Review", no. 6(3), pp. 317-341.
 • PN-EN 60300-3-3 Zarządzanie niezawodnością. Przewodnik zastosowań. Szacowanie kosztu cyklu życia (2006), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
 • Porter M. E. (1985), Competitive advantage, Free Press, New York.
 • Rudenauer I., Gensch C. O., Grieshammer R., Bunke D. (2005), Integrated Environmental and Economic Assessment of Products and Processes. A Method for Eco-efficiency Analysis, "Journal of Industrial Ecology", vol. 9, no. 4, pp. 105-116.
 • Salmi O. (2007), Eco-efficiency and industrial symbiosis e a counterfactual analysis of a mining community, "Journal of Cleaner Production", no. 15, pp. 1696-1705.
 • Siekierski J., Rutkowska M. (2008), Zrównoważony rozwój jako koncepcja w naukach ekonomicznych, "Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania" Uniwersytet Szczeciński, no. 8, pp. 359-368.
 • Sobańska I. (ed.) (2003), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C. H. Beck, Warszawa.
 • Sobańska I., Michalak J. (1999), Metoda cyklu życia produktu a strategiczna rachunkowość zarządcza, "Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej SKwP", no. 52, pp. 47-56.
 • Van Caneghem J., Block C., Cramm P., Mortier R., Vandecasteele C. (2010), Improving eco-efficiency in the steel industry: The Arcelor Mittal Gent case, "Journal of Cleaner Production", no. 18, pp. 807-814.
 • Vogtländer J. G., Bijma A. (2000), The "virtual pollution costs '99", a single LCA-based indicator for emissions, "International Journal of Life Cycle Assessment", vol. 5, issue 2, pp. 113-124.
 • Vogtländer J. G., Brezet H. C., Hendriks Ch.F. (2001), The Virtual Eco-costs '99, a single LCA-based indicator for sustainability and the Eco-costs/Value Ratio (EVR)model for economic allocation, "International Journal of Life Cycle Assessment", vol. 6, issue 3, pp. 157-166.
 • Vogtländer J. G., Hendriks Ch.F., Brezet H. C. (2001), Allocation in recycle systems: an integrated model for the analyses of environmental impact and economic value, "International Journal of Life Cycle Assessment", vol. 6, issue 6, pp. 344-355.
 • Vogtländer J. G., Mestre A. C. (2009), The Eco-Costs/Value Ratio for quantitative, LCA based, assessment of sustainability, II International Conference on Sustainability Measurement and Modelling ICSMM 09, CIMNE, Barcelona, https://www.researchgate.net/publication/258238187 [accessed: 5.05.2018].
 • Wang Y., Liu J., Hansson L., Zhang K., Wang R. (2011), Implementing stricter environmental regulation to enhance eco-efficiency and sustainability: a case study of Shandong Province's pulp and paper industry, China, "Journal of Cleaner Production", no. 19, pp. 303-310.
 • www.wbcsd.org [accessed: 29.04.2018].
 • Zhao W., Huppes G., Voet E. (2011), Eco-efficiency for greenhouse gas emissions mitigation of municipal solid waste management: A case study of Tianjin, "China Waste Management", no. 31, pp. 1407-1415.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561596

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.