PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
26 (2019) | nr 1 (118) | 111--124
Tytuł artykułu

Skład tuszki i profil kwasów tłuszczowych mięśni piersiowych samców i samic bażanta łownego (Phasianus colchicus)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Carcass Composition and Fatty Acid Profile of Pectoral Muscle of Male and Female Pheasants (Phasianus colchicus)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W pracy dokonano oceny wybranych cech anatomiczno-morfologicznych samców i samic bażanta łownego (Phasianus colchicus) pochodzących z dzikiej populacji w rejonie Wyżyny Lubelskiej. Bażanty pozyskano w trakcie polowań w listopadzie 2017 roku w obwodach łowieckich, w których nie były prowadzone zasiedlenia tym gatunkiem. W badaniach wykorzystano 30 ptaków, z czego 10 to samice pozyskane w ośrodku hodowli zwierzyny, a 20 - samce pozyskane w obwodach łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie. Po wypatroszeniu tuszki zważono oraz wypreparowano mięsień piersiowy (m. pectoralis) ptaków. W mięśniu określono zawartość tłuszczu, profil kwasów tłuszczowych oraz wyznaczono indeks aterogenny (AI) i trombogenny (TI), jak również proporcję kwasów hipocholesterolemicznych/ hipercholesterolemicznych. Wykazano wyraźny dymorfizm płciowy pod względem masy ciała, a tym samym masy tuszki na korzyść samców. W przypadku ptaków młodych różnica ta wynosiła 274,3 g, a dorosłych - 392,2 g. Również wszystkie oceniane narządy wewnętrzne kur, klasyfikowane jako podroby, miały zdecydowanie mniejszą masę. Najmniejszą wydajnością rzeźną, wynoszącą 70,5 %, charakteryzowały się kury dorosłe, zaś największą - na poziomie 74,2 % - kury młode. Uzyskane wskaźniki wydajności rzeźnej są zbliżone do rezultatów wydajności rzeźnej bażantów z chowu fermowego, a niewielkie odstępstwa uwarunkowane były wiekiem ptaków oraz ich pochodzeniem. Profil kwasów tłuszczowych tłuszczu bażantów był bardziej zdeterminowany wiekiem ptaków niż płcią. Najbardziej korzystny skład kwasów tłuszczowych oraz wskaźniki atero- i trombogenne stwierdzono w tłuszczu mięśni piersiowych jednorocznych bażantów. (abstrakt oryginalny)
EN
In the research study, there were assessed some selected anatomical and morphological features of male and female pheasants (Phasianus colchicus) from a wildlife population in the region of the Lublin Upland. The pheasants were acquired during hunts in hunting areas in November 2017, where no reintroduction of this species was carried out. Thirty birds were utilized in the research study, of which 10 were females recruited at a game breeding centre and 20 males were acquired in hunting districts leased by hunting clubs. The carcasses were eviscerated, weighed and the breast muscle (m. pectoralis) of the birds was dissected. In the muscle, there were determined the fat content and the fatty acid profile as were the atherogenic (AI) and thrombogenic (TI) index and the ratio of hypocholesterolemic/hypercholesterolemic acids. A marked sexual dimorphism was shown in the body weight and thus in the carcass weight in favour of the males. In the case of young birds, the difference was 274.3 g and in the case of the adults - 392.2 g. Also, as for the hens, the weight of all their internal organs classified as offals was significantly lower. The adult hens were characterised by the lowest slaughter efficiency equalling 70.5 %, whereas the young hens by the highest equalling 74.2 %. The slaughterhouse performance indicators obtained were similar to those obtained for the pheasants bred in poultry farms; small deviations were conditioned by the age and origin of the birds. The profile of fatty acid in the fat of pheasants was determined more by the age of birds than by their sex. The most beneficial composition of fatty acids and the most beneficial atheroand thrombogenic indices were found in the fat in pectoral muscles of one-year-old pheasants. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
111--124
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Bibliografia
 • [1] Adamski M., Kuźniacka J.: The effect of age and sex on slaughter traits of pheasants (Phasianus colchicus L.). Anim. Sci. Pap. Rep., 2006, 24, 11-18.
 • [2] Attia Y.A., Al-Harthi M.A., Korish M.A., Shiboob M.M.: Fatty acid and cholesterol profiles, hypocholesterolemic, atherogenic, and thrombogenic indices of broiler meat in the retail market. Lipids Health Dis., 2017, 16, 40-47.
 • [3] Beeger S., Wójcik M., Flis M., Marecki M., Pyrkosz R., Dziedzic R.: Cechy anatomomorfologiczne bażantów z hodowli fermowej i wolno żyjących. Med. Weter., 2017, 73 (6), 370-374.
 • [4] Biesiada-Drzazga B., Socha S., Janocha A., Banaszkiewicz T., Koncerewicz A.: Ocena wartości rzeźnej i jakości mięsa bażantów łownych (Phasianus colchicus). Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2011, 1 (74), 79-86.
 • [5] Bogosavljevic-Boskovic S., Kurcubic V., Petrovic D.M., Radovic V.: The effect of sex and rearing system on carcass composition and cut yields of broiler chickens. Czech J. Anim. Sci., 2006, 51 (1), 31-38.
 • [6] Bresiński W., Kamieniarz R., Panek M.: Gospodarowanie podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Poradnik zagospodarowania łowisk polnych i gospodarowania podstawowymi gatunkami zwierzyny drobnej. Wyd. Łowiec Polski, Warszawa 2003, ss. 120-135.
 • [7] Chwastowska-Siwiecka I., Kaliniewicz J., Kondratowicz J., Skiepko J.: Wpływ czasu zamrażalniczego przechowywania i metody rozmrażania na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego mięsa króliczego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2014, 4 (95), 122-135.
 • [8] Deng Y., Padilla-Zakour O., Zhao Y., Tao S.: Influences of high hydrostatic pressure, microwave heating, and boiling on chemical compositions, antinutritional factors, fatty acids, in vitro protein digestibility, and microstructure of buckwheat. Food Bioprocess Technol., 2015, 8 (11), 2235-2245.
 • [9] Dziedzic R.: Introdukcje wybranych gatunków zwierzyny drobnej. W: Nauka łowiectwu. Cz. 1. Kryzys zwierzyny drobnej i sposoby przeciwdziałania. Wyd. Samorząd Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2007, ss. 48-50.
 • [10] Dzięciołowski R., Kowalina E., Plata Z., Sikorski J.: Bażant - hodowla i użytkowanie. PWRiL, Warszawa 1971, ss. 5-126.
 • [11] Dzięciołowski R.: Idea zrównoważonego łowiectwa na świecie. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. - SGGW, Anim. Sci., 2011, 50, 3-10.
 • [12] Fernández M., Ordóñez J.A., Cambero I., Santos C., Pin C., Hoz L.: Fatty acid compositions of selected varieties of Spanish dry ham related to their nutritional implications. Food Chem., 2007, 101, 107-112.
 • [13] Flis M.: Efektywność wsiedleń bażantów z hodowli wolierowych na Wyżynie Lubelskiej. Przegl. Hod., 2012, 10-12, 23-25.
 • [14] Flis M., Magdziak K., Rataj B.: Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania spożycia dziczyzny. Przegl. Leś., 2017, 8 (314/XXVII), 12-14.
 • [15] Folch J., Less M., Stanley G.H.: A simple method for the isolation and purification of total lipids from animal tissues. J. Biol. Chem., 1957, 226, 497-509.
 • [16] Glutz V., Blotzheim U.N., Bauer K., Bezzel E.: Handbuch der Vögel Mitteleuropas 5. Akademische Verlagsgesellschaft, Frankfurt am Main 1973, pp. 322-372.
 • [17] Higman B.W.: Historia żywności. Wyd. Aletheia, Warszawa 2012.
 • [18] Hofbauer P., Smulders F.J.M., Vodnansky M., Paulsen P., El-Ghareeb W.R.: A note on mest quality traits of pheasants (Phasianus colchicus). Europ. J. Wildl. Res., 2010, 56 (5), 809-813.
 • [19] Kasprzyk A.: Mięso w diecie człowieka - historia, teraźniejszość i przyszłość. W: Produkcja zwierzęca w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Mat. LXXVIII Zjazdu Nauk. Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Kraków 2013, ss. 133-145.
 • [20] Klebaniuk R., Patkowski K., Kowalczuk-Vasilev E.: Wpływ przechowywania mięsa jagnięcego na jego jakość fizyko-chemiczną. Bromat. Chem. Toksykol., 2011, XLIV (1), 76-81.
 • [21] Kokoszyński D., Bernacki Z., Cisowska A.: Growth and development of young game pheasant (Phasianus colchicus). Archiv Tierzucht., 2011, 54, 83-92.
 • [22] Kokoszyński D., Bernacki Z., Duszyński L.: Body conformation, carcass composition and physicochemical and sensory properties of meat from pheasants of different origin. Czech J. Anim. Sci., 2012, 57 (3), 115-124.
 • [23] Kokoszyński, D., Bernacki Z., Pieczewski W.: Carcass composition and quality of meat from game pheasants (P. colchicus) depending on age and sex. Europ. Poult. Sci., 2014, 78. DOI: 10.1399/eps.2014.16.
 • [24] Konarzewski M.: Na początku był głód. Ewolucja ludzkiej diety. PIW, Warszawa 2005.
 • [25] Konarzewski M.: Od paleolitu do syntetycznego hamburgera: ewolucyjna historia zwyczajów żywieniowych człowieka. W: Ewolucja na talerzu, czyli wczoraj, dziś i jutro żywienia człowieka. Red. J. Gawęcki. Wyd. UP, Poznań 2015, ss. 9-23.
 • [26] Kotowicz M., Lachowicz K., Lisiecki S., Szczygielski M., Zych A.: Characteristics of common pheasant (Phasianus colchicus) meat. Arch. Geflűgelk., 2012, 4 (76), 270-276.
 • [27] Kuźniacka J., Adamski M., Bernacki Z.: Effect of age and sex of pheasants (Phasianus colchicus L.) on selected physical properties and chemical composition of meat. Ann. Anim. Sci., 2007, 1 (7), 45- 53.
 • [28] Litwińczuk A., Dziedzic R., Litwińczuk Z., Grodzicki T., Kędzierska-Matysek M.: Comparison of nutritional value of meat of wild and farm pheasants. Fleischwirtschaft Inter., 2007, 2 (22), 50-52.
 • [29] Łukasiewicz M., Michalczuk M., Głogowski R., Balcerak M., Popczyk B.: Carcass efficiency and fatty acid content of farmer pheasant (Phasianus colchicus) meat. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Anim. Sci., 2011, 49, 199-203.
 • [30] Mazaraki M.: Łowiectwo w Polsce. Krajowa Agencja Wydawnicza, Kraków 1993, ss. 151-166.
 • [31] Mieczkowska A., Kokoszyński D., Wasilewski R., Bernacki Z.: Skład tuszki i jakość mięsa bażantów zwyczajnych (Phasianus colchicus colchicus) w zależności od płci ptaków. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2015, 3 (100), 95-106.
 • [32] Mróz E.: Bażanty. Oficyna Wyd. "HOZA", Warszawa 2003, ss. 5-128.
 • [33] Ulbricht T.L.V., Southgate D.A.T.: Coronary disease seven dietary factors. Lancet, 1991, 338, 985- 992.
 • [34] Wood J.D., Richardson R.I., Nute G.R., Fisher A.V., Campo M.M., Kasapidou E., Sheard P.R., Enser M.: Effects of fatty acids on meat quality: A review. Meat Sci., 2004, 66 (1), 21-32.
 • [35] Żmijewski T., Cierach M., Kwiatkowska A.: Wartość użytkowa tusz zwierząt łownych. Rocz. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz., 2007, SLV (2), 17-23.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561631

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.