PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 81--90
Tytuł artykułu

Wzrost wartości nominalnej obligacji podporządkowanej - zasadność i konsekwencje

Autorzy
Warianty tytułu
Increase in the nominal value of subordinated bonds - validity and implications
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Rok 2018 obfitował w wiele zmian na rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Jedną z tych zmian było podwyższenie wartości nominalnej pojedynczej obligacji podporządkowanej wyemitowanej przez instytucję finansową do 400 000 zł. Celem artykułu jest analiza zasadności i konsekwencji takiego rozwiązania. Autor postawił hipotezę, że podwyższenie wartości nominalnej tych instrumentów będzie miało negatywny wpływ na rozwój rynku obligacji bankowych w Polsce.(abstrakt oryginalny)
EN
In 2018, there were many changes in corporate bond market in Poland. One of them was an increase in the nominal value of subordinated bonds issued by some financial institutions to 400 000 PLN. The main aim of the article is to analyze the sense and consequences of the increase in the nominal value of subordinated bond. The author put forward a thesis, which assumes that increase nominal value of these instruments will have a negative impact on the bank bonds market development in Poland.(original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
81--90
Opis fizyczny
Twórcy
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Bibliografia
 • Capiga M. (2011), Finanse banków, Warszawa, Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.
 • Dadush U., Dasgupta D., Ratha D. (2000), The Role of Short-Term Debt in Recent Crises, "Finance and Development", Vol. 37 (4).
 • Dąbrowski T.J. (2017), Finansjeryzacja jako systemowy czynnik erozji reputacji banków, w: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na przedsiębiorstwa, Fierla A. (red.), Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Flannery M.J. (2001), The Face of "Market Discipline", "Journal of Financial Services Research", Vol. 20, No. 2/3.
 • Friedman M. (2018), Kapitalizm i wolność, Warszawa, Wydawnictwo Helion.
 • GPW (2018), Zagregowane wyniki badania dot. udziału inwestorów w obrotach instrumentami finansowymi, https://www.gpw.pl/pub/GPW/analizy/Udzial_inwestorow_1H2018.pdf, dostęp: 28.01.2019.
 • Hayek F.A. von (2009), Droga do zniewolenia, Wydanie 4, Kraków, Wydawnictwo Arcana.
 • Iwanicz-Drozdowska M., Jaworski W.L., Zawadzka Z. (2010), Bankowość - zagadnienia podstawowe, Warszawa, Wydawnictwo Poltext.
 • Jackiewicz K. (2004), Dyscyplina rynkowa w bankowości - rodzaje i możliwości zastosowania, Warszawa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 • Keynes J.M. (2012), Ogólna teoria zatrudnienia, procentu i pieniądza, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kornas J. [2016] Kapitały Tier I oraz Tier II jako składniki funduszy własnych banków po wejściu w życie rozporządzenia CRR i implementacji do prawa polskiego dyrektywy CRD IV, w: Zmiany na rynku finansowym w dobie kryzysu. Wybrane zagadnienia prawne, Lemonnier M., Kisiel S., Mariański M.(red.), Olsztyn, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.
 • Lu W., Whidbee D.A. (2016), US bank failure and bailout during the financial crisis: Examining the determinants of regulatory intervention decisions, "Journal of Financial Economic Policy", Vol. 8 (3).
 • Ogólnopolskie Badanie Inwestorów (2018), Warszawa, 6 grudnia 2018 r., https://comparic.pl/wpcontent/ uploads/2018/12/OBI2018.pdf, dostęp: 27.01.2019.
 • Papież P. (2015), Obligacje bankowe jako narzędzie wydłużania średniego terminu wymagalności pasywów banków w Polsce, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H - Oeconomia.
 • Rogowski W., Gemra K. (2018), Wpływ przypadku firmy GetBack na polski rynek finansowy, Warszawa, "Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie", Nr 49(4).
 • Rozporządzenie UE (2016), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz.U. L 176).
 • Sironi A. (2001), An Analysis of European Banks' SND Issues and its Implications for the Design of a Mandatory Subordinated Debt Policy, "Journal of Financial Services Research", Vol. 20, No. 2-3.
 • Ustawa (2016), Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji ( Dz.U. 2016 poz. 996).
 • Ustawa (2015), Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz.U. 2015 poz. 238).
 • Ustawa (1997), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Prawo bankowe (Dz.U. 1997 Nr 140 poz. 939).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561639

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.