PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3(29) Konsument na rynku usług sportowych i turystycznych | 29--33
Tytuł artykułu

Konsumpcja alkoholu w Polsce oraz jej społeczno-ekonomiczne skutki w latach 2001-2016

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Alcohol consumption in Poland and its socioeconomic effects in 2001-2016
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Artykuł opisuje zmiany w strukturze spożycia alkoholu w Polsce zachodzące w latach 2001-2017. Zmiany te zaobserwowano na dwóch płaszczyznach: ilości oraz rodzaju konsumowanego alkoholu. Struktura spożycia alkoholu została opisana poprzez klasyfikację wyrobów alkoholowych według mocy alkoholu. Wyodrębniono trzy rodzaje: piwo, wino oraz wyroby spirytusowe. Dokonano również analizy społeczno-ekonomicznych konsekwencji wynikających z używania oraz nadużywania wyrobów alkoholowych. W ramach skutków społecznych zostały scharakteryzowane takie zagadnienia jak: pozytywny oraz negatywny wpływ alkoholu na zdrowie, uzależnienie od wyrobów alkoholowych oraz wypadkowość po alkoholu. Do ukazania skutków ekonomicznych wykorzystano dane dotyczące wpływów do budżetu państwa z tytułu akcyzy, wydatków PKB oraz strat dla rynku pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The article describes changes of the alcohol consumption structure in Poland shaping in 2001-2017. These changes were surveyed on two planes: amount and type of consumed alcohol. The alcohol consumption structure was described by the classification alcohol products according to an alcohol power. Three types have been distinguished: beer, wine and spirits. There is also made an analysis of socioeconomic consequences resulting from the use and overuse alcoholic products. Regarding social consequences there has been analysed a positive and negative impact of alcohol on health, an alcohol addiction and an accident rate. Data concerned budgetary resources due to an excise tax, GDP spendings and losses for the labor market have been used to present economic consequences. (original abstract)
Słowa kluczowe
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Barczak A., (1993) Ekonomiczne aspekty picia i nadużywania alkoholu, ain.ipin.edu.pl/archiwum/1993/13/AiN_13-1993-09.pdf [04.12.2018].
 • Bąbała O., Działo J., Deptuła W., (2011) Alkohol a zdrowie, htt p://kosmos.icm.edu.pl/PDF/2011/189.pdf [14.12.2018].
 • Borowska A., (2009) Przemiany na rynku napojów alkoholowych w Polsce w latach 1990-2007, yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.dl-catalog-ee4c1737-f7b0-4d83-a22a-02ee81f2ad2c/c/ Borowska_9_2009.pdf [12.12.2018].
 • htt p://instytuty.lazarski.pl/fi leadmin/user_upload/iooz/Publikacje/ Katalog_14_-_wersa_ostateczna__07.05.2013.pdf [15.12.2018].
 • htt p://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562,Wypadki-drogowe-raporty-roczne.html [17.12.2018].
 • www.parpa.pl/index.php/33-analizy-badania-raporty [15.12.2018].
 • http://www.zus.pl/documents/10182/39590/Absencja+chorobowa+w+2016+roku.pdf/1475e6ca-1682-42fc-ac9e-d097d32e325c [17.12.2018].
 • htt p://zppps.pl/att achments/i/fi lemanager/obiekty/fi le/obiekt_92/ PPS_raport_2014_PODGLAD_lekki_plik.pdf [14.12.2018].
 • htt ps://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2014/11/Rynek-napojow-alkoholowych-w-Polsce-2014-czesc-I.pdf [08.12.2018].
 • htt ps://businessinsider.com.pl/fi nanse/handel/import-wina-do-polski-w-2017-r/rks51xd [09.12.2018].
 • htt ps://health.usnews.com/health-news/family-health/brain-and-behavior/arti cles/2011/08/16/moderate-drinking-may-help-prevent-alzheimers-other-dementi a [15.12.2018].
 • https://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/36EA6D746CFEC2FCC1257FD2003E6CEF/$fi le/Infos_215.pdf [17.12.2018].
 • htt ps://www.browary-polskie.pl/polska-drugim-najwiekszym-platnikiem-piwnej-akcyzy-w-unii-europejskiej/ [08.12.2018].
 • htt ps://www.fi nanse.mf.gov.pl/akcyza/stawki-akcyzy [03.12.2018].
 • htt ps://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/podatki-w- -cenie-wodki,210,0,2279634.html [01.12.2018].
 • htt ps://www.mp.pl/poz/psychiatria/uzaleznienia/68124,czy-picie-alkoholu-zmniejsza-ryzyko-choroby-sercowo-naczyniowej [15.12.2018].
 • Klimkiewicz A., Serafi n P., Wojnar M., (2011) Czynniki ryzyka zachowań samobójczych u osób uzależnionych od alkoholu, htt ps://journals.viamedica.pl/psychiatria/arti cle/download/29095/23860 [15.12.2018].
 • Kłos B., (1997) Spożycie alkoholu w Polsce i w krajach europejskich, biurose.sejm.gov.pl/teksty_pdf_97/i-497.pdf [04.12.2018].
 • Ryszkowski A., Wojciechowska A., Kopański Z., Brukwicka I., Lishchynskyy Y., Mazurek M., (2015) Objawy i skutki nadużywania alkoholu, htt p://jchc.eu/numery/2015_1/201511.pdf [15.12.2018].
 • Szymczak A., Niśkiewicz I., Krela-Kaźmierczak I., Linke K., (2009) Wpływ alkoholu na wybrane schorzenia przewodu pokarmowego, www.jms. ump.edu.pl/uploads/2009/3-4/222_3-4_78_2009.pdf [14.12.2018].
 • Śmiechowicz J., (2004) Podatek akcyzowy w Polsce i jego znaczenie fi - skalne, ekonomia.wne.uw.edu.pl/ekonomia/getFile/573 [14.12.2018].
 • Typrowicz J., (2006) Napoje alkoholowe i bezalkoholowe w gastronomii hotelowej, htt p://www.zsgips.stecu.pl/serwer/typrowicz/dok3. pdf [10.12.2018].
 • Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z dnia 26 października 1982 r., Art. 46 ust. 1).
 • Wnuk M., Purandare B., Marcinkowski J. T., (2013) Struktura spożycia alkoholu w Polsce w ujęciu historycznym, htt p://www.phie.pl/pdf/ phe-2013/phe-2013-3-446.pdf [01.12.2018].
 • htt p://www.parpa.pl/download/rozdzial03.pdf [15.12.2018].
 • www.parpa.pl/index.php/badania-i-informacje-statystyczne/statystyki [08.12.2018].
 • Wyrzykowski P., (2014) Rynek napojów alkoholowych, przemyslspozywczy.eu/wp/wp-content/uploads/2014/07/Rynek-napojów-alkoholowych.-Stan-i-tendencj-rozwojowe.pdf [12.12.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561641

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.