PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3(29) Konsument na rynku usług sportowych i turystycznych | 34--38
Tytuł artykułu

Rola aktywności fizycznej w procesie reintegracji społecznej osób osadzonych w Zakładach Karnych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The role of physical activity in the socialreintegration of people in prison
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wychowanie społeczne obecne w aktywności fizycznej sprowadza się między innymi do wykształcenia osobowości. W opracowaniu autor zwraca uwagę na fakt, iż aktywność fizyczna staje się odpowiednim i niezwykle skutecznym narzędziem w procesie reintegracji osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Zakłady Karne posiadają prospołeczny model, dlatego też sama Służba Więzienna, jak i instytucje, organizacje rządowe oraz pozarządowe powinny dokładać wszelkich starań, aby ich działania były dostosowane do indywidualnych potrzeb osób skazanych, by pomóc osadzonemu w reintegracji społecznej. Do tego rodzaju działań zaliczane są różnego rodzaju formy pomocy penitencjarnej. Zaczynając od zajęć terapeutycznych, zajęć kulturowo-oświatowych poprzez współpracę z Kościołem, fundacjami czy stowarzyszeniami, podejmowanie zatrudnienia przez osoby osadzone w Zakładach Karnych, na różnego rodzaju zajęciach związanych z aktywnością fizyczną kończąc.(abstrakt oryginalny)
EN
Social education present in physical activity boils down, among other things, to the development of personality. The author draws attention to the fact that physical activity is becoming an appropriate and extremely effective tool in the process of reintegration of people sentenced to imprisonment. The prison has a pro-social model, which is why the Prison Service itself, as well as institutions, governmental and non-governmental organisations, should make every effort to ensure that their activities are tailored to the individual needs of the prisoners to help them with their social reintegration. This type of activities includes various forms of penitentiary assistance. Starting from therapeutic classes, cultural and educational activities through cooperation with the Church, foundations or associations, taking up employment by people imprisoned in prisons and ending with various types of activities related to physical activity. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Rzeszowski
Bibliografia
 • Broda-Wysocki P., (2012) Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, Warszawa: IPiSS.
 • Czachowski J., (2014) Sport szansą społecznego rozwoju człowieka [w:] Zeszyt naukowy, Społeczeństwo i ekonomia, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 • Dobrzeniecki J., (1998) Kultura fi zyczna i jej uwarunkowania w resocjalizacji więźniów, Gdańsk: AWF.
 • Grabowski H., (1999) Teoria fizycznej edukacji, Warszawa: WSiP.
 • Jaworska A., (2012) Leksykon resocjalizacji, Kraków: Impuls.
 • Krawczyk Z., (1990) Aksjologia ciała [w:] Krawczyk Z., Kosiewicz J., (red.) Filozofi a kultury fi zycznej. Koncepcje i problemy, Warszawa: T.I.
 • Konopczyński M., (2006) Metodyka twórczej resocjalizacji, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Makrut F., (2007) Rola sportu w procesie resocjalizacji więźniów [w.] Chojnacka-Szawałowska G., Pstwa-Wojciechowska B., (red.), Kliniczne i sądowo-penitencjarne aspekty funkcjonowanie człowieka, Kraków: Impuls.
 • Motow M., (2006) Wychowawcze aspekty kultury fi zycznej i jej wykorzystanie w resocjalizacji nieletnich, Warszawa: Lider.
 • Muszyński H., (1980) Zarys teorii wychowania, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych, Dz.U. 2013, poz. 1067.
 • Pięta J., (2004) Pedagogika czasu wolnego, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe FREL.
 • Poklek R., (2008) Aktywność fi zyczna z nasilenie syndromu agresji osób pozbawionych wolności, Kalisz: Centralny Ośrodek Służby Więziennej.
 • Rejzner A., (1981) Rekreacja psychomotoryczna w resocjalizacji nieletnich, Warszawa: UW.
 • Rejzner A., (1995) Kultura fi zyczna w polskim systemie penitencjarnym, Warszawa: UW.
 • Rejzner A., (2007) Agresja w sporcie jako przejaw zaburzonej socjalizacji [w] Dziubiński Z., (red.), Sport z agresja, Warszawa: AWF.
 • Słownik Języka Polskiego PWN htt ps://sjp.pwn.pl/szukaj/adaptacja. html [18.09.2018].
 • Urban B., Stanik J.M., (2007) Resocjalizacja, T. 1, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny wykonawczy, Dz.U. nr 90, poz. 557 ze zm. art. 135 § 1.
 • Wzorcowe reguły minimalne postępowania z więźniami, reguła 21(2), (2003) [w:] Standardy organizacji Narodów Zjednoczonych w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, Ofi cyna Wydawnicza Ministerstwa Sprawiedliwości, Warszawa. 21. Winiarski R., (1995) Psychospołeczne aspekty reakcji ruchowej [w:] Sport dla wszystkich, cz. II, Piotrowska H., (red.), Warszawa: ZW-P Arjada.
 • Wołoszyn S., (1970) Pedagogika wychowania fi zycznego i sportu, Sesja naukowa 25-lecia kultury fi zycznej, Warszawa.
 • Wroczyński R., (2009) Powszechne dzieje wychowania fizycznego i sportu, Wrocław: Wydawnictwo BK.
 • Zalewska-Meler A., (2009) Kultura fi zyczna jako środek oddziaływania penitencjarnego- założenia systemowe z założenia ich realizacji [w:] Jaworska A., (red.), Resocjalizacja. Zagadnienia prawne, społeczne i metodyczne, Kraków.
 • Zieliński J., (2013) Wybrane aspekty wychowania do aktywności fi zycznej, Rzeszów: AMELIA Aneta Siewiorek.
 • Żołędowski C., Ołdak M., (red.), (2015) Spółdzielczość socjalna, wybrane aspekty metodologiczne i porównawcze, Warszawa: IPS Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561651

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.