PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 39--47
Tytuł artykułu

Inicjatywa lokalna jako forma realizacji zadania publicznego

Autorzy
Warianty tytułu
Local Initiative as a Form of Implementation of a Public Task
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Inicjatywa lokalna to forma współpracy mieszkańców i danej jednostki samorządu terytorialnego, polegająca na wspólnej realizacji zadania publicznego. Jej podjęcie może mieć miejsce wyłącznie na wniosek mieszkańców. W ramach inicjatywy lokalnej mieszkańcy przychodzą nie tylko z pomysłem na realizację konkretnego przedsięwzięcia, ale także deklarują współudział w jego realizacji. Współudział może polegać na wykonywaniu pracy społecznej, świadczeniach pieniężnych lub rzeczowych. Tym samym realizacja danego zadania w ramach inicjatywy lokalnej nie oznacza przeniesienia ciężaru jego realizacji na mieszkańców, lecz polega na współpracy gminy z mieszkańcami opartej na ich współuczestnictwie i zaangażowaniu własnych sił i środków. (abstrakt oryginalny)
EN
The local initiative is a form of cooperation of residents and the given territorial self-government unit involving the joint fulfilment of a public task. It may only be taken up at the request of the residents. Within the local initiative, the residents not only come with an idea to implement a given project, but also declare their joint involvement in its implementation. Joint involvement may mean working for the good of the community, the payment of money or the donation of items. Similarly, the performance of a given task within a local initiative does not mean the transfer of the burden of its implementation onto the residents, but involves the cooperation of the municipality with the residents, based on their joint participation and commitment of their own means and efforts. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
39--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
Bibliografia
 • Augustyniak M., Prawa i obowiązki radnego jednostki samorządu terytorialnego. Praktyczna wykładnia przepisów prawnych, wzory uchwał i schematy działań, Warszawa 2014.
 • Blicharz J., Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Ustawa o spółdzielniach socjalnych. Komentarz, Warszawa 2012.
 • Chlipała M., Regulacje prawne dotyczące inicjatywy lokalnej jako formy realizacji zadań publicznych [w:] Wpływ przemian cywilizacyjnych na prawo administracyjne i administrację publiczną, red. P.J. Suwaj, J. Zimmermann, Warszawa 2013.
 • Kluczyńska J., Guć M., Gosk I., Siernicka A., Prawne uwarunkowania współpracy samorządów i organizacji pozarządowych, Warszawa 2009.
 • Koniuszewska E., Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego realizatorem współpracy z organizacjami pozarządowymi [w:] Pozycja ustrojowa organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, red. K. Małysa-Sulińska, M. Stec, Warszawa 2014.
 • Kosowski J., Współpraca jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, Warszawa 2012.
 • Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Wrocław 1975.
 • Ofiarska M., Formy publicznoprawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, Warszawa 2008.
 • Płażek S., Organizacje pozarządowe a samorząd terytorialny [w:] Partycypacja obywateli i podmiotów obywatelskich w podejmowaniu rozstrzygnięć publicznych na poziomie lokalnym, red. M. Stec, M. Mączyński, Warszawa 2012.
 • Rzeczkowska K., Nowa forma współpracy społeczeństwa z samorządem terytorialnym - kilka uwag o realizacji inicjatywy lokalnej [w:] Organizacje pozarządowe a samorząd - 25 lat doświadczeń, red. U. Szymańska, P. Majer, M. Falej, Olsztyn 2016.
 • Serowaniec M., Inicjatywa lokalna jako instrument partycypacji obywateli w podejmowaniu rozstrzygnięć na poziomie lokalnym [w:] Konstytucyjne podstawy budowania i rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce i na Ukrainie - dobre praktyki, red. W. Skrzydło, W. Szapował, K. Eckhardt, P. Steciuk, Rzeszów-Przemyśl 2013, t. 1.
 • Stec P., Umowy w administracji. Studium cywilnoprawne, Warszawa 2013.
 • Szalewska M., Inicjatywa lokalna jako partycypacyjna forma realizacji zadań publicznych [w:] Partycypacja społeczna w samorządzie terytorialnym, red. B. Dolnicki, Warszawa 2014.
 • Sześciło D., Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne?, Warszawa 2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561681

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.