PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3(29) Konsument na rynku usług sportowych i turystycznych | 58--61
Tytuł artykułu

Analiza transportu lotniczego w Polsce w kontekście turystyki

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The analysis of air transport in Poland in the context of tourism
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W środowisku gospodarczym transport odpowiada za obrót towarów, kształtuje gospodarkę przestrzenną oraz wpływa na dynamikę produkcji w gospodarce. Jako czynnik produkcji tworzy dochód narodowy, wpływając na wzrost gospodarczy kraju oraz regionów. Każda działalność gospodarcza człowieka zależna jest od działalności transportowej. Transport odgrywa tak dużą rolę w kształtowaniu rynku, że można go uznać za czynnik sprawczy wielu zjawisk i procesów zachodzących na świecie. Cechuje go złożoność oraz powiązania techniczno-organizacyjne podczas przemieszczania ładunków i osób. W klasyfikacji transportu można wyróżnić transport lotniczy, morski, wodny śródlądowy, kolejowy oraz samochodowy. Najsprawniej rozwijającym się jest transport lotniczy, rozwijając się wokół dużych skupisk ludności oraz miejsc turystycznych. Przewóz lotniczy jest ściśle powiązany z międzynarodowym rynkiem powietrznym i stanowi jego integralną część. Celem artykułu jest ukazanie uwarunkowań funkcjonowania transportu lotniczego w Polsce. Dokonano tego na przykładzie analizy danych statystycznych dotyczących zmian na rynku transportu lotniczego w Polsce oraz na podstawie literatury przedmiotu wykorzystując metodę tabelaryczno-opisową. (abstrakt oryginalny)
EN
In the economic environment, transport is responsible for the turnover of goods, shapes spatial management and influences the dynamics of production in the economy. As a factor of production it is creates a national income, affecting the economic growth of the country and regions. Every economic activity depends on transport activity. Transport is shaping the market, who can be considered as the causative factor for many phenomena and processes in the world. Transport is a socio-economic activity affecting, factor of development in production and service. It is characterized by complexity and technical and organizational connections during the movement of loads and people.The most efficiently developing, and at the same time enabling efficient long-distance transport of people and cargoes, is air transport. The selected mode of transport develops around large population centers and tourist destinations. Air transport is closely related to the international air market and is an integral part of it. The aim of the article is to show the conditions of the functioning of air transport in Poland. This was done on the example of the analysis of statistical data on changes on the air transport market in Poland and on the basis of the literature on the subject using the tabular-descriptive method. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. K. Pułaskiego w Radomiu
 • Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
Bibliografia
 • Fajczak-Kowalska A., (2013) Transport lotniczy wobec globalizacji usług logistycznych [w:] Logistyka, nr 2.
 • Kacperczyk R., (2009) Transport i spedycja część I Transport, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Madejski M., Lissowska E., Marzec J., (1978) Wstęp do nauki o transporcie, Warszawa: Wydawnictwo Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
 • Rucińska D., Ruciński A., Tłoczyński D., (2010) Transport lotniczy ekonomika i organizacja, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Tłoczyński D., (2012) Kierunki rozwoju przewoźników lotniczych i ich wpływ na porty lotnicze [w:] Logistyka, nr 3.
 • Tłoczyński D., (2009) Kształtowanie jakości zarządzanie kapitałem ludzkim na przykładzie wybranych przewoźników lotniczych, Katowice: Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Katowicach.
 • Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., (2001) Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
 • Wojewódzka-Król K., Zaloga E., (1998) Transport - nowe wyzwania, Warszawa: Wydawnictwo PWN.
 • www.logistyka.net.pl/bank-wiedzy/transport-i spedycja/item [20.06.2018].
 • www.ulc.gov.pl [20.06.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561713

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.