PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 3(29) Konsument na rynku usług sportowych i turystycznych | 62--66
Tytuł artykułu

Turystyczny wymiar imprezy biegowej - przykład Poznania

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The tourist dimension of the running event - Poznan case study
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Przeprowadzone badania miały na celu ustalenie profilu turysty sportowego, aktywnego uczestnika imprezy z cyklu Półmaraton Poznański. Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego za pomocą techniki wywiadu podczas trwania 6. Półmaratonu w Poznaniu. Użyto kwestionariusz wywiadu standaryzowanego. Próba badawcza została dobrana w sposób zapewniający dobrą reprezentatywność uzyskanych wyników. W badaniu wzięło udział 350 biegaczy półmaratonu, którzy byli turystami. Z badań wynika, że organizacja imprezy sportowej typu Półmaraton Poznański jest atrakcją, która często jest głównym motywem przyjazdu turystów do Poznania, ponadto zostają oni w mieście na dłużej i korzystają z infrastruktury turystycznej miasta. Turyści-biegacze znajdują też czas na takie aktywności jak zwiedzanie miasta, wizyta w muzeum, udział w wydarzeniu kulturalnym czy wizyta w obiekcie sportowo-rekreacyjnym itp. Wyniki przeprowadzonych badań wykazały, że impreza sportowa typu półmaraton stymuluje rozwój turystyki oraz odgrywa pozytywną rolę w marketingu miejsc.(abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the research was to establish the profile of a sports tourist, an active participant of the event like Poznan Half Marathon. The research was carried out by means of a diagnostic survey using the interview technique during the 6th Half Marathon in Poznań. A standardized questionnaire was used. The research sample was selected in a way that ensures good representativeness of the obtained results. Runners of the half marathon (n=350) who were tourists, took part in the study. The research shows that the Poznan half-marathon is an attraction that is often the main motive for tourists to come to Poznań, moreover they stay in the city for a long time and use the tourist infrastructure of the city. Tourists-runners also find time for activities such as visiting the city, visiting the museum, participating in a cultural event or a visit to a sports and recreational facility, etc. Research results confirm the thesis that a sports event like a half-marathon stimulates the development of tourism and plays a positive role in marketing of the place.(original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
 • Akademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu
Bibliografia
 • Alejziak W., (2008) Wielkie wydarzenia sportowe jako czynnik walki konkurencyjnej na globalnym rynku turystycznym [w:] G. Gołembski (red.), Turystyka jako czynnik konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 • Bączek J.B., (2011) Psychologia eventów, Warszawa: Wydawnictwo Stageman.
 • Deery M., Jago L., Fredline L., (2004) Sport Tourism or Event Tourism: Are They One and the Same?, "Journal of Sport Tourism" nr 9(3), s. 235-245.
 • Freyer W., Gross S., (2002) Tourismus und Sport-Events, FIT Forschungsinstitut fur Tourismus, Dresden.
 • Freyer W., (1998) Kulturveranstaltungen und Festivals als touristische Leistungsangebote, FIT, Dresden, s. 19.
 • Gammon S., Robinson T., (1997) Sport and Tourism: A Conceptual Framework, "Journal of Sport Tourism", Oxford nr 4(3).
 • Getz D., (1997) Event management & event tourism, NY: Elmsford.
 • Gibson H., (1998) Active Sport Tourism: Who Participate? "Leisure Studies" nr 17(2).
 • Gibson H., (1998) Sport Tourism: A critical analysis of research, "Sport Management Review" nr (1).
 • Hall C., (1992) Adventure, Sport and Health Tourism [w:] B. Weiler, C. Hall (red.), Special Interest Tourism, Bellhaven Londyn.
 • Hinch T., Higham J., (2011) Sport Tourism Development, Bristol: Channel View Publications.
 • Jałowiecki B., (2007) Globalny świat metropolii, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • Kazimierczak M., (2013) Turystyka eventów sportowych w społeczno-kulturowej perspektywie [w:] J. Kosiewicz, T. Michaluk, K. Pezdek (red.), Nauki społeczne wobec sportu i kultury fizycznej, Wrocław: "Studia i Monografie" Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu nr 114.
 • Kozak M.W., (2010) Wielkie imprezy sportowe: korzyść czy strata? "Studia Regionalne i Lokalne" nr 1(39), http://www.studreg.uw.edu. pl/pdf/2010_1_kozak.pdf.
 • Kurtzman J., Zauhar J., (2003) A wave in time - the sport tourism phenomena, "Journal of Sport Tourism", Abingdon nr 8/1, s. 35-47.
 • McCloy C., (2017) Hosting International Sport Events in Canada: Planning for Facility Legacies [w:] Sixth International Symposium for Olympic Research, s. 135, http://www.la84foundation.org/SportsLibrary/ ISOR/ISOR2002q.pdf [23.06.2017].
 • Merski J., (2002) Turystyka kwalifikowana, Warszawa: Wydawnictwo WSE Almamer, s. 17-24.
 • Największe imprezy biegowe na świecie, (2017) bieganie.pl/?- cat=7&id=5461&show=1. [26.05.2017].
 • Piech K., (2003) Imprezy sportowo-rekreacyjne jako sposób podróżowania na przykładzie cyklu Grand Prix Polski Środkowo-Wschodniej w biegach ulicznych i przełajowych [w:] Miejsce i rola turystyki w strategii społeczno-gospodarczej województw wschodniej Polski, Biała Podlaska: Wydawnictwo Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
 • Piechota N., (2014) Wpływ organizacji imprez sportowych na rozwój turystyki miejskiej na przykładzie turniejów tenisowych, "Studia Oeconomica Posnaniensia" nr 264.
 • Piotrowski P., (2002) Determinanty skuteczności wydarzeń marketingowych w tworzeniu turystycznego wizerunku miasta [w:] T. Żabińska (red.), Turystyka na obszarach miejskich - uwarunkowania rozwoju, Katowice: UE Katowice.
 • Schwark J., (2007) Sport tourism: introduction and overview, "European Journal for Sport and Society" nr 4(2), s. 117-132.
 • Weed M., Bull C., (2009) Sports Tourism Participants, Policy and Providers, Elsevier Butterworth-Heinemann, s. 12-13.
 • Witek J., (2011) Sport i rekreacja a wyzwania współczesnej cywilizacji (ze wstępu), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 689, Ekonomiczne Problemy Usług nr 78, Szczecin, http://www.wzieu.pl/ zn/689/ZN_689.pdf.
 • Zduniak A., (2010) Event jako ponowoczesna forma uczestnictwa w życiu społecznym, "Roczniki Nauk Społecznych", tom 2 (38).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561715

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.