PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 1 | 120--138
Tytuł artykułu

Technological Eco-Innovations Related to RES - Opportunities and Barriers

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Ekoinnowacje technologiczne związane z OZE - możliwości i bariery
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Współczesne rolnictwo oraz gospodarstwa rolne charakteryzuje coraz większe zapotrzebowanie na energię. Jego pokrycie stanowi problem strategiczny wpływający na bezpieczeństwo energetyczne, żywnościowe, środowiskowe oraz bezpieczeństwo i koszty funkcjonowania rolnych gospodarstw towarowych i domowych gospodarstw wiejskich. Niniejszy artykuł przedstawia problematykę związaną z wdrażaniem ekoinnowacji na przykładzie odnawialnych źródeł energii w krajowym sektorze gospodarstw rolnych. Analizie poddano energochłonność i strukturę zużycia energii w polskim sektorze rolnym. Omówiono strukturę zużycia energii z uwzględnieniem obszarów wiejskich, Polski ogółem oraz Europy, a także przeprowadzono analizę kosztów energii w różnych rodzajach produkcji rolnej. Dokonano również oceny potencjału odnawialnych źródeł energii w polskim rolnictwie, a także przedstawiono bariery w zakresie ich wykorzystania. (abstrakt oryginalny)
EN
Functioning of modern agriculture and farms is dominated by increasing demand for energy. Meeting this demand is, however, a strategic problem which affects energy, food and environmental safety as well as operating costs of commercial farms and rural households. This paper discusses the problems of implementation of eco-innovation on the example of renewable energy sources in the Polish farm sector. The paper analyses energy intensity and structure of energy consumption in the Polish agricultural sector. It discusses the structure of energy consumption, taking into account rural areas, in Poland and Europe as well as analyzes energy costs in various types of agricultural production. Moreover, the paper assesses the potential of renewable energy sources in the Polish agriculture and presents barriers connected to their use. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
120--138
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of Zielona Góra
 • University of Zielona Góra
Bibliografia
 • Baca-Pogorzelska, K. (2018). Jak budowaliśmy w Polsce odnawialne źródła energii. Dziennik Gazeta Prawna, No. 200(4850).
 • Curkowski, A. (2016). Problemy i wyzwania związane z zaopatrzeniem w energię w towarowych gospodarstwach rolnych branży owocowo-warzywnej, w tym wykorzystujących przechowalnie i chłodnie. Kościerzyn: Instytut Energetyki Odnawialnej, prezentacja na szkoleniu Efektywna redukcja kosztów energii i poprawa konkurencyjności gospodarstw rolnych dzięki wykorzystaniu OZE.
 • Floriańczyk, Z. (2013). Energia w kosztach gospodarstwa rolnego. Kielce: Prezentacja na konferencji "Możliwości rozwoju oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii w rolnictwie oraz na obszarach wiejskich".
 • IEA (2016). Energy Policies of IEA Countries. Poland 2016 Review. OECD/IEA, p. 11.
 • Impacts of Renewable energy on European farmers - Creating benefits for farmers and society. Final Report for the European Commission Directorate-General Agriculture and Rural Development. AlterraWageningen UR, in cooperation with Ecologic Institute, EC BREC IEO, SORIACTIVA, ECN and Wageningen University, A Study for European Commission DG Agriculture and Rural Development 2011.
 • Jurgiel, K. (2016). Polityka rządu na obszarach wiejskich a rozwój energetyki obywatelskiej. In: J. Buzek, S. Kluza, K. Księżopolski (ed.), Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE (pp. 12-15). Warszawa: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 • Karaczun, Z. (2017). Rolnicy stracą przez rynek mocy. Retrieved from: www.farmer.pl/finanse/ rolnicy.
 • Komisja Europejska (2012). Innowacje w służbie zrównoważonego wzrostu: biogospodarka dla Europy. No. COM (2012) 60 final. Bruksela.
 • Księżopolski, K., Pronińska, K. (2017). Studium barier administracyjnych i proceduralnych w rozwoju OZE na obszarach wiejskich. Warszawa: Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 • Maciulewski, B., Pawlak, J. (2016). Wartość produkcji rolniczej a koszty energii w świetle badań Polskiego FADN. Problemy Inżynierii Rolniczej, vol. 2(92), pp. 41-51.
 • Ministerstwo Gospodarki we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (2010). Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020. Warszawa.
 • MRIRW (2015). Program Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019. Warszawa.
 • Nosecka, B., Pawlak, K. (2014). Wybrane problemy konkurencyjności sektora rolno-spożywczego w Polsce i Unii Europejskiej. Program Wieloletni 2011-2014, No. 125. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Pawlak, J. (2016). Koszty energii w rolnictwie polskim w latach 2004-2014. Problemy Inżynierii Rolniczej, vol. 3(93), pp. 37-48.
 • Prandecki, K. (2014). Theoretical Aspects of Sustainable Energy. Energy and Environmental Engineering, vol. 2, No. 4, pp. 83-90.
 • Sofuł, A. (2018). Ceny energii rosną i będą rosły. Retrieved from: https://energetyka.wnp.pl/ceny- energii-rosna-i-beda-rosly,332002_1_0_0.html.
 • Tchórzewski, K. (2016). Regulacje ustawowe dla wykorzystania zasobów energetycznych na terenach wiejskich. In: J. Buzek, S. Kluza, K. Księżopolski (ed.), Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE (pp. 15-18). Warszawa: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 • URE (2016). Raport Krajowy Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki 2016.
 • URE (2016). Raport Roczny Prezesa URE - 2015. Warszawa.
 • URE (2017). Sprawozdanie z działalności Prezesa URE w 2016 roku. Warszawa.
 • Wiśniewski, G. (2016a). Odnawialne źródła energii w rolnictwie - uwagi o polityce rolnej i energetycznej. Retrieved from: www.cire.pl/item.
 • Wiśniewski, G. (2016b). Mikroźródła i małe źródła energii odnawialnej jako element bezpieczeństwa energetycznego obszarów wiejskich i rolnictwa oraz alternatywne źródło dochodów rolników. In: J. Buzek, S. Kluza, K. Księżopolski (ed.), Mikroźródła energii odnawialnej jako podstawa energetyki obywatelskiej oraz perspektywy ich rozwoju w Polsce i UE (pp. 61-72). Warszawa: Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej.
 • Wysokiński, M., Trębska, P., Gromada, A. (2017). Energochłonność polskiego rolnictwa na tle innych sektorów gospodarki. Roczniki Naukowe SERiA, vol. XIX, issue 4, pp. 238-243.
 • Żabińska, I. (2017). Rozwój energetyki prosumenckiej opartej o OZE w Polsce. Systemy wspomagania w inżynierii produkcji. Problemy w zarządzaniu środowiskiem, vol. 6, issue 1, pp. 83-95.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561795

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.