PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 6 | 94--100
Tytuł artykułu

Organ właściwy do rozpoznania skargi na przewodniczącego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego - glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 1 sierpnia 2018 r. (II OSK 1362/18)

Autorzy
Warianty tytułu
The Competent Authority for Considering a Complaint about the Head of a Governing Body of a Territorial Self-government Unit - Commentary on the Ruling of the Supreme Administrative Court of 1 August 2018 (II OSK 1362/18)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W obowiązującym stanie prawnym zagadnienie dotyczące rozpatrywania skarg na przewodniczących organów stanowiących nie zostało uregulowane. Przepisy prawa nie normują też kwestii dotyczących rozpatrywania skarg na radnych, względnie komisje rady. Biorąc pod uwagę praktykę samorządu terytorialnego, dowodzącą tego, że skargi takie są często składane, de lege ferenda należy postulować wprowadzenie zmian prawnych w tym zakresie. Wniosek ten uzasadniają istniejące poglądy doktryny oraz judykatury, przypisujące kompetencje w zakresie rozpoznawania wskazanych skarg organom, które wprost, z mocy prawa, kompetencji takich nie posiadają. Wskazany stan rzeczy skutkuje możliwością pojawiania się wobec tych organów zarzutu o działaniu z przekroczeniem granic prawa, względnie o działaniu bez podstawy prawnej. (abstrakt oryginalny)
EN
The matter of the consideration of complaints about heads of governing bodies has not been regulated in the applicable legal situation. Similarly, the provisions of the law do not regulate matters regarding the consideration of complaints about councillors or council commissions. In view of the practice of territorial self-government in which such complaints are frequently submitted de lege ferenda, changes in the law in this respect should be postulated. This motion is justified by the existing views of the legal doctrine and the judicature assigning competence on the consideration of these complaints to authorities which do not have such competence directly, by law. This state of affairs results in the possibility of an allegation being raised with respect to these authorities about overstepping the limits of the law or acting without legal grounds. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
94--100
Opis fizyczny
Twórcy
  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bibliografia
  • Chmielnicki P. [w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. P. Chmielnicki, Warszawa 2010.
  • Jaśkowska M. [w:] M. Jaśkowska, M. Wilbrandt-Gotowicz, A. Wróbel, Komentarz aktualizowany Kodeksu postępowania administracyjnego, LEX/el. 2018, komentarz do art. 229.
  • Martysz Cz.[w:] Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, red. B. Dolnicki, Warszawa 2018.
  • Piecha J. [w:] Ustawy samorządowe. Komentarz, red. S. Gajewski, A. Jakubowski, Warszawa 2018.
  • Wierzbica A. Pozycja prawna przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady gminy (rady powiatu, sejmiku województwa), [w:] "Samorząd Terytorialny" 2016/1-2, s. 75.
  • Wojciechowska K. [w:] Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. R. Hauser, M. Wierzbowski, Warszawa 2018.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561797

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.