PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4(30) W stronę zielonej gospodarki | 32--35
Tytuł artykułu

Wybrane teorie fizyczne w ujęciu ekonomii proekologicznej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The chosen physical theories in view of pro-ecological economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
W artykule przedstawiono analizę definicji zielonej gospodarki i strategię jej wdrażania, która wpływa na rozwój zielonego sektora. Przeprowadzoną analizę osadzono w kontekście ekonofizyki i zjawisk przewodnictwa (finansowego). Na podstawie tak sformułowanej analizy odróżniono zieloną gospodarkę od brązowej gospodarki oraz przedstawiono etapy, które należy zrealizować, by zazielenić gospodarkę. Strategia zazieleniania oparta jest m.in. na: odnawialnych źródłach energii, równowadze w konsumpcji i wzajemnej trosce międzypokoleniowej o zasoby środowiska naturalnego. Co więcej, sama strategia transformacji do zielonej gospodarki zakłada monitoring procesu jej wdrażania. Organizacje międzynarodowe podjęły próbę opracowania zestawu wskaźników i strategii opartych nie tylko o indykatory gospodarcze, lecz również środowiskowe i społeczne, ponieważ dotychczasowe wskaźniki w niewielkim stopniu dotyczą takiej transformacji. W tym kontekście na znaczeniu zyskują nowe modele ekonofizyczne opisujące ekonomię proekologiczną realizowaną przez odpowiednie finansowanie zielonych inwestycji. (abstrakt oryginalny)
EN
The article is the analysis of green economy definitio and green strategy implementation, which begins to the development of the green sector. The study relates to the context of econophysics. On its basis identified the green economy from the brown economy and described all stages that must be implemented to make the economy green. The greening strategy basis on renewable energy sources, and balance in consumption also on mutual intergenerational concern for natural resources. What is more, the transformation strategy to the green economy itself allows monitoring of the implementation process. International organizations attempt to develop a set of indicators and strategies based not only on economic indicators but also environmental and social indicators. However, the existing indexes have little concern for such transformation. In this context, new econophysics models describing the green economy gains importance, due to financing conductivity to support green entities.(original abstract)
Rocznik
Strony
32--35
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Wrocławski
autor
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Bibliografia
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., (2007) Mikroekonomia, Warszawa: PWE.
 • Chojnicki Z., (1964) Zastosowanie modeli grawitacji i potencjału w badaniach przestrzenno-ekonomicznych, Warszawa: PWN, s. 10-13.
 • Dokurno Z., (2006) Równowaga ekologiczna a agregatowych modelach wzrostu gospodarczego jako fundamentalny czynnik realizacji strategii ekorozwoju, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Gospodarka a Środowisko 5, nr 1115, s. 95-106.
 • EEA, (2012) Environmental Indicator Report 2012. Ecosystem Resilience and Resource Efficiency in a Green Economy in Europe 2012, Kopenhaga.
 • Flieger M., (2016) Zarządzanie procesowe w urzędach gmin. Model adaptacji kryteriów dojrzałości procesowej, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
 • Gierszewska G., Romanowska M., (2002) Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Warszawa: PWE, s. 17-18.
 • Grudziński A., Sulich A., (2018a) Zielone miejsca pracy - element przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw sektora odnawialnych źródeł energii, "Marketing i Rynek" nr 11/2018.
 • Grudziński A., Sulich A., (2018b) Green European Integration, "Proceedings of the 4th International Conference on European Integration 2018" s.364-371.
 • Grudziński A., Sulich A., (2018c) Strategic goals of renewable energy sector [w:] Sulich A., Wodo W., (red.), Proceedings of 16th Students' Science Conference "Science Is Our Universe", Boguszów-Górce: Oficyna Politechniki Wrocławskiej, s. 36-44.
 • Heryng Z., (1896) Logika Ekonomii, Zasadnicze pojęcia ekonomiczne ze stanowiska nauki o energii, Warszawa: Wydawnictwo Głosu.
 • Janikowski R., (2004) Zarządzanie antropopresją w kierunku zrównoważonego rozwoju społeczeństwa i gospodarki, Warszawa: Difin, s. 7-9.
 • Kozar Ł., (2015) "Zielone" miejsca pracy jako efekt dążeń do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, Rynek-SpołeczeństwoKultura, nr 3, s. 5-11.
 • Kożuch M., (2010), Rola państwa w subsydiowaniu ochrony środowiska,"Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy" nr 14, s. 412-422.
 • Runge A., Runge J., (2008) Słownik pojęć z geografii społeczno-ekonomicznej, Videograf Edukacja, s. 292.
 • Ryszawska B., (2013) Zielona gospodarka - teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w Unii Europejskiej, Wrocław: Wydawnictwo UE, s. 48.
 • UNEP, (2012) Measuring Progress towards an Inclusive Green Economy, Nairobi: UNEP.
 • UNEP, (2018) United Nations Environment Programme, https://www. unenvironment.org/ [19.11.2018].
 • World Resources Institute (2018), https://www.wri.org/, [20.11.2018].
 • Klecha T., Kasprzycki A., Szeja J., (2011) Modele równowagowe i nierównowagowe w opisie procesów ekonomicznych. Problematyka prawa zachowania masy kapitału, Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 2011/11, s. 107-124.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561819

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.