PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 19--28
Tytuł artykułu

Changes in the Profitability of Production of Industrial Potatoes in Poland - a Case Study

Warianty tytułu
Zmiany opłacalności produkcji ziemniaków przemysłowych w Polsce - case study
Języki publikacji
EN
Abstrakty
W pracy podjęto zagadnienie oceny opłacalności produkcji ziemniaków przemysłowych w Polsce. Wskazano na zmiany sytuacji na rynku ziemniaków przemysłowych, dokonując oceny w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej w zakresie powierzchni uprawy oraz poziomu uzyskiwanej produkcji. Opłacalność prowadzonej produkcji w gospodarstwie określono w oparciu o obliczoną nadwyżkę bezpośrednią, a następnie oszacowano uzyskiwany dochód rolniczy. Sporządzono także analizę rentowności majątku i sprzedaży. Dokonano również analizy zmian w zakresie produkcji i uzyskiwanych wydajności, a także sytuacji na rynku ziemniaków. Wykazano, że najbardziej istotnymi czynnikami warunkującymi opłacalność produkcji ziemniaków są ceny sprzedaży ziemniaków oraz koszt materiału nasadzeniowego. Przeprowadzono badania własne w celowo wybranym gospodarstwie rodzinnym wyspecjalizowanym w zakresie produkcji ziemniaków. Producent nie zdecydował się na maksymalną obniżkę kosztów produkcji, gdyż zgodnie z jego strategią mogłoby to doprowadzić do spadku opłacalności produkcji. Takie działania pozwoliły na uzyskanie odpowiednio wysokiej nadwyżki bezpośredniej. Nadwyżka bezpośrednia z produkcji ziemniaków, którą uzyskano w latach 2014-2018, była dodatnia i wyższa niż średnia w województwie.(abstrakt oryginalny)
EN
This paper assesses the profitability of industrial potato production in Poland. The studies indicated changes on the market concerning industrial potatoes and involved an assessment of the area of cultivation and level of production achieved in comparison to other EU countries. Farm profitability is determined based on the calculated gross margin from which its agricultural income was estimated. An analysis of the profitability of assets and sales was also prepared. Changes in potato production and crop yield as well as the general situation on the potato market were analysed. It was shown that the purchase price of potatoes and potato crop cultivation materials are the most important factors contributing to the profitability of potato production. Research was carried out at a specifically selected family farm specializing in potato production. It was observed that the farmer did not pursue drastic reductions in production costs, as this would have led to a decrease in income and profitability. However, their strategy did allow for a sufficiently high gross margin to be obtained. The gross margin from potato production that was obtained in 2014-2018 was positive, and higher than the average in their province.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
19--28
Opis fizyczny
Twórcy
 • Warsaw University of Life Science - SGGW, Poland
 • Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland
Bibliografia
 • 1. Bernat Edward. 2002. Agrotechnika i mechanizacja produkcji ziemniaków jadalnych. [W] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych (Agrotechnika and mechanization of edible potatoes production). [In] Production and market of edible potatoes), ed. J. Chotkowski, 101-113. Warszawa, Wieś Jutra.
 • 2. Chotkowski Jacek. 2000. Technologiczne i rynkowe czynniki produkcji ziemniaków (Technological and market factors in potato production). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2-3, 48-59.
 • 3. Chotkowski Jacek. 2010. Ekonomiczne i regulacyjne problemy rynku skrobi ziemniaczanej w Polsce (Economic and regulatory problems in potato starch market in Poland). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4: 87-103.
 • 4. Chotkowski Jacek. 2012. Produkcja i rynek ziemniaka (Potato production and market). Warszawa: Wieś Jutra.
 • 5. Dzwonkowski Wiesław. 2017. Ewolucja produkcji ziemniaków w Polsce i UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 17 (3): 71-80. DOI: 10.22630/PRS.2017.17.3.54.
 • 6. Dzwonkowski Wiesław (ed.). 2018. Rynek Ziemniaka. Stan i Perspektywy (Potato Market. Status and Perspectives) 45: 1-40.
 • 7. Eurostat. 2018. Rolnictwo (Agiculture), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Agricultural_products, access: 29.10.2018.
 • 8. FAOSTAT. http://www.fao.org/FAOSTAT/en, access: 20.03.2019.
 • 9. Ginter Agnieszka, Marek Niewęgłowski. 2009. Wpływ płatności uzupełniających na opłacalność produkcji ziemniaków skrobiowych (Influence of Completed Payment on Production Profitability of Starch Potatoes). Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12), 45-51.
 • 10. GUS (CSO). 2017. Rocznik statystyczny rolnictwa (Statistical Yearbook of Agriculture). Warszawa: GUS.
 • 11. GUS (CSO). 2018a. Produkcja roślinna w 2017 roku (Crop production in 2017). Warszawa: GUS.
 • 12. GUS (CSO). 2018b. Przedwynikowy szacunek głównych ziemiopłodów rolnych i ogrodniczych w 2018 r. Informacje sygnalne (Pre-trial estimate of the main agricultural and horticultural crops in 2018. Signal information). Warszawa: GUS.
 • 13. Klepacki Bogdan, Barbara Gołębiewska. 2002. Opłacalność produkcji ziemniaków jadalnych. [W] Produkcja i rynek ziemniaków jadalnych (The profitability of the production of edible potatoes. [In] Production and market of edible potatoes), ed. J. Chotkowski, 40-49. Warszawa: Wieś Jutra.
 • 14. KPODR. 2017. Kalkulacje rolnicze nadwyżek bezpośrednich i dochodu rolniczego netto. Ziemniaki przemysłowe. kalkulacja uprawy 1 ha przy różnych poziomach intensywności (Agricultural calculations of direct surpluses and net agricultural income. Industrial potatoes. calculation of 1ha cultivation at different intensity levels), Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, http://www.ekonomika.kpodr.pl, access: 24.03.2019.
 • 15. Mach Aleksander. 2015. Czy uprawa ziemniaków się opłaca? (Is growing potatoes profitable?) Dziennik Bałtycki, Strefa Agr, 16 września 2015.
 • 16. Mystkowska Iwona, Alicja Baranowska, Krystyna Zarzecka, Marek Gugała, Marcin Lipiecki. 2016.Opłacalność produkcji ziemniaka dla przemysłu skrobiowego w gospodarstwie indywidualnym (Profitability of starch potato cultivation for the agri-food industry in an individual holding). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Administracja iZarządzanie 110: 103-112.
 • 17. Nowacki Wojciech. 2015. Szanse i zagrożenia rynku ziemniaka w Polsce (Opportunities and threats of potato market in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVII (2): 169-175.
 • 18. Plichta Tadeusz. 2014. Rynek ziemniaka. Stan i perspektywy (Potato market. Status and perspectives),http://podr.pl/wp-content/uploads/2014/11/rynek-ziemniaka-stan-i-perspektywy.pdf, access: 23.03.2019.
 • 19. PODR. 2018. Przykładowa kalkulacja dochodu rolniczego z 1 ha uprawy przy różnych poziomach intensywności produkcji. Uprawa: ziemniaki przemysłowe na cele spożywcze (Example calculation of agricultural income from 1 ha of cultivation at different levels of production intensity. Cultivation: industrial potatoes for food ), http://podr.pl/doradztwo/kalkulacje-rolnicze-produkcja-roslinna, access: 24.03.2019.
 • 20. Tarant Szymon. 2002. Analiza tendencji w produkcji ziemniaków w Polsce w latach dziewięćdziesiątych (Analysis of development tendency in potato production in Poland in the nineties).Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Ekonomia CCCXLIII (1): 193-203.
 • 21. Tuka Paulina. 2016. Zmiany powierzchni uprawy a opłacalność produkcji ziemniaków w Polsce (Changes in the production area vs. profitability of potatoes in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XVIII (3): 12-13.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561845

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.