PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 69--84
Tytuł artykułu

Internationalization of the Butter Market

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Internacjonalizacja rynku masła
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Głównym celem artykułu było określenie zmian zasięgu geograficznego procesów internacjonalizacji rynku masła w Polsce z wykorzystaniem metody bazującej na przepływach towarów (metoda Elzinga-Hogarty). Bazując na danych wtórnych FAO i IERiGŻ-PIB, stwierdzono, że rynek masła w Polsce do 2004 roku miał zasięg krajowy, następnie po integracji z UE zasięg rozszerzył się do semi-globalnego, po czym nastąpiła koncentracja ekspansji w ramach form handlowych do krajów UE i zasięg geograficzny zawęził się do regionalnego. W 2014 roku rynek masła obejmował Polskę oraz 11 krajów będących członkami Unii Europejskiej. Tak zdefiniowany rynek masła charakteryzował się produkcją na poziomie 3361 tys. ton, konsumpcją na poziomie 3292 tys. ton oraz eksportem i importem odpowiednio na poziomie 317 i 238 tys. ton. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the paper was to define geographic scope of internationalization the butter market based on Elzinga-Hogarty method.. Using secondary data (Food and Agriculture Organization, Institute of Agricultural and Food Economics) were find that the butter market is international in the scope, and this scope is evolving from country to semi-global and next to regional. Butter market consists only of 11th EU countries in 2014. Such market has production of 3361 thousand tones, consumption of 3292 thousand tones and export and import at the level of 317 thousand tones, 238 thousand tones, respectively. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
69--84
Opis fizyczny
Twórcy
autor
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Bibliografia
 • Ahokangas, P. (1998). Internationalization and resources: an analysis of processes in Nordic SMSs. Vaasa: Universitas Wasaensis.
 • Andersen, O. (1997). Internationalization and market entry mode: a review of theories and conceptual frameworks. Management International Review, 37, pp. 27-42.
 • Andersen, O., Buvik, A. (2002). Firms' internationalization and alternative approaches to the international customer/market selection. International Business Review, 11, pp. 347-363
 • Czapla, E. (2010). Powiązania długookresowe między stopami procentowymi Polski, Stanów Zjednoczonych i strefy euro. Zeszyty Naukowe Instytutu Ekonomii i Zarządzania, 4, pp. 265-275.
 • Daszkiewicz, N. (2017). Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez sieci. Wyniki badań ankietowych. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, No. 319, pp. 19-30.
 • Daszkiewicz, N., Wach, K. (2012). Internationalization of SMEs. Context, Models, Implementation. Gdańsk: Gdańsk University of Technology Publishers.
 • Daszkiewicz, N., Wach, K. (2013). Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Kraków: Wydawnictwo UE w Krakowie.
 • Duliniec, E. (2004). Marketing międzynarodowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Elzinga, K.G. (1981). Defining Geografic Market Boundaries. Antitrust Bulletin, vol. 23, pp. 1-18.
 • Elzinga, K.G., Hogarty, T.F. (1973). The Problem of Geographic Market Delineation in Antimerger Suits. Antitrust Bulletin, vol. 18, pp. 45-81.
 • Elzinga, K.G., Hogarty, T.F. (1978). The Problem of Geographic Market Delineation Revisited: The Case of Coal. Antitrust Bulletin, vol. 23, pp. 1-18.
 • Fonfara, K. (2009). Istota i zakres procesu internacjonalizacji. In: K. Fonfara (ed.), Zachowania przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji firmy (pp. 11-26). Podejście sieciowe. Warszawa: PWE.
 • Gorynia, M. (2007). Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Warszawa: PWE.
 • Gorynia, M., Jankowska, B., Maślak, E. (2000). Branża jako przedmiot badań w ekonomii. Gospodarka Narodowa, No. 3, pp. 36-54.
 • Gorynia, M., Łaźniewska, E. (2010). Kompendium wiedzy o konkurencyjności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Hamulczuk, M. (2007). Powiązania cen wieprzowiny pomiędzy rynkiem polskim, duńskim i niemieckim. Problemy Rolnictwa Światowego, vol. XVII, pp. 195-206.
 • Hamulczuk, M., Klimkowski, C. (2011). Powiązania miedzy cenami ropy a cenami pszenicy w Polsce. Roczniki Nauk Rolniczych - Seria G, vol. 98, z. 3, pp. 176-190.
 • Hamulczyk, M., Gędek, S., Klimkowski, C., Stańko, S. (2012). Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Hill, Ch.W.L. (2013). International Business. Competing in the global marketplace. New York: McGraw-Hill/Irwin.
 • Hollensen, S. (2004). Global Marketing. A decision - oriented approach. London: Pearson.
 • Ietto-Gillies, G. (1998). Different Conceptual Frameworks for the Assessment of the Degree of Iinternationalization: an Empirical Analysis of Various Indices for the Top 100 Transnational Corporations. Transnational Corporations, vol. 7(1), pp. 1-19.
 • Jankowska, B. (2005). Międzynarodowa konkurencyjność branży na przykładzie polskiej branży budowlanej w latach 1994-2001. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 • Johanson, J., Mattsson, L.G. (1993). Internationalization of Industrial Systems - A Network Approach. In: P.J. Buckley, P. Ghauri (ed.), The Internationalization of the Firm. London: Academic Press.
 • Johanson, J., Vahlne, J.E. (1977). The internationalization process of the firm: a model of knowledge development and increasing foreign commitments. Journal of International Business Studies, vol. 8(1), pp. 23-32.
 • Johanson, J., Vahlne, J.E. (2009). The Uppsala Internationalization Process Model Revisited: From Liability of Foreignneess to Liability of Outsidership. Journal of International Business Studies, vol. 40(9), pp. 1411-1431.
 • Kotler, P. (2005). Marketing. Poznań: DW "Rebis".
 • Kusideł, E. (2000). Modelowanie wektorowo-autoregresyjne VAR. Metodologia i zastosowanie w badaniach ekonomicznych. Łódź: Absolwent.
 • Lasserre, P. (2003). Global Strategic Management. New York: Palgrave Macmillan, Houndmills, Basingstoke.
 • Luostarinen, R., Hellman, H. (1993). Internationalization process and strategies of Finnish family enterprises. In: M. Virtanen (ed.), Proceedings of the Conference on the Development, Studies and Reports, Ministry of Trade and Industry, 59.
 • Makhija, M.V., Kim, K., Williamson, S.D. (1997). Measuring globalization of industries using a national industry. Journal of International Business Studies, Fourth Quarter, ProQuest, vol. 28(4), pp. 679-710.
 • Melin, L. (1992). Internationalization as a strategy process. Strategic Management Journal, 13, pp. 99-118.
 • Mickiewicz, T. (2012). Wybór w gospodarce. Wprowadzenie do ekonomii. Wydawnictwo WSE w Krakowie, WSIiZ w Rzeszowie, WSZiZ w Zamościu, Kraków-Rzeszów-Zamość.
 • Müller, A. (2003). Globalizacja - mit czy rzeczywistość. Globalizacja od A do Z. Bank i Kredyt, No. 5, pp. 35-58.
 • Nowakowski, M.K. (ed.) (2005). Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Warszawa: SGH.
 • Oczkowska, R. (2007). Przedsiębiorstwo na rynku międzynarodowym. Uwarunkowania strategii internacjonalizacji i globalizacji. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM.
 • Pierścionek, Z. (2011). Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie. Warszawa: WN PWN.
 • Pietrzak, M. (2002). Strategie konkurencji przodujących przedsiębiorstw w sektorze przetwórstwa mleka. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Pietrzak, M. (2014). Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 1(338), pp. 3-21.
 • Pietrzak, M., Roman, M. (2018). The problem of geographical delimitation of agri-food markets: evidence from the butter market in European Union. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, No. 17(3), pp. 85-95. DOI: 10.22630/ASPE.2018.17.3.40.
 • Pietrzak, M., Roman, M., Mucha, M. (2016a). Określenie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga-Hogarty. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 1(346), pp. 22-41.
 • Pietrzak, M., Roman, M., Mucha, M. (2016b). Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny. Zeszyty Naukowe SGGW - Problemy Rolnictwa Światowego, vol. 16, issue 2, pp. 9-18.
 • Pijanowski, E., Zmarlicki, S. (1985). Zarys chemii i technologii mleczarstwa. Vol. II. Warszawa: PWRiL.
 • Porter, M.E. (1998). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE.
 • Przybylska, K. (2005). Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej. Zeszyty Naukowe WSE w Bochni, No. 3, pp. 73-92.
 • Roman, M. (2016). Zastosowanie metody E-H do określenia zasięgu geograficznego rynku masła. Roczniki Naukowe SERIA, vol. XVIII, No. 3, pp. 298-302.
 • Roman, M. (2017). Uwarunkowania i kierunki zmian zasięgu geograficznego rynku mleka surowego w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo SGGW.
 • Rymarczyk, J. (2004). Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
 • Rynek mleka. Stan i perspektywy (1900-2017). Analizy Rynkowe. Warszawa: IERiGŻ-PIB, ARR, MRiRW.
 • Seremak-Bulge, J., Roman, M. (2016). Sytuacja na światowym rynku mleka i jej wpływ na polski rynek i jego możliwości rozwojowe. In: S. Stańko (ed.), Sytuacja na światowych rynkach mięsa i produktów mleczarskich oraz jej wpływ na rynek krajowy i możliwości jego rozwoju (s. 105-154). Program Wieloletni 2015-2019, No. 31. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
 • Sleuwaegen, L. (1994). The relevant antitrust market. European Economy, No. 57, pp. 109-129.
 • Stanton, W.J. (1981). Fundamentals of Marketing. New York: McGraw-Hill Inc.
 • Stonehouse, F., Hamill, J., Campbell, D., Purdi,e T. (2001). Globalizacja. Strategia i zarządzanie. Warszawa: Wydawnictwo Felberg SJA.
 • Strzyżewska, M. (2005). Marketing na rynkach zagranicznych. In: M.K. Nowakowski (ed.), Biznes międzynarodowy. Od internacjonalizacji do globalizacji. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Sullivan, D. (1994). Measuring the Degree of Internationalization of a Firm. Journal of International Business Studies, vol. 25(2), pp. 325-342.
 • Szajner, P. (2017). Transmisja cen na rynku mleka w Polsce w latach 2004-2017. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, No. 4(353), pp. 3-23.
 • UNCTAD (1995). World Investment Report 1995. Transnational Corporations and Competitiveness. United Nations Conference on Trade and Development, New York - Geneva.
 • Welch, L.S., Luostarinen, R. (1988). Internationalization: evolution of a concept. Journal of General Management, vol. 14(2), pp. 34-55. Werden, G.J., Froeb, L.M. (1993).
 • Correlation, Causality, and All that Jazz: The Inherent Shortcomings of Price Tests for Antitrust Market Delineation. Review of Industrial Organization, 8, pp. 329-353.
 • Witek-Hajduk, M.K. (2010). Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • Wrzosek, W. (1998). Funkcjonowanie rynku. Warszawa: PWE.
 • Yip, G.S. (2004). Strategia globalna. Warszawa: PWE.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561961

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.