PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 255--267
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa wobec człowieka starszego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Corporate Social Responsibility towards Older Adults
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zjawisko dynamicznie starzejącego się społeczeństwa wymusza na wszystkich uczestnikach procesu wymiany rynkowej refleksję na temat miejsca i roli człowieka starszego w życiu społecznym i gospodarczym. Duża odpowiedzialność za tworzenie warunków godnego starzenia się tak dużej i stale powiększającej się subpopulacji w danym kręgu społeczno-kulturowym spoczywa również na biznesie. W niniejszym artykule zaprezentowana została idea społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw na rynku osób starszych. Polega ona na postrzeganiu i uznawaniu człowieka starszego jako podmiotu oraz zabezpieczeniu jego prawa do korzystania z przejawów podmiotowości uznanych w humanistyce. W powiązaniu z koncepcją marketingu strategicznego podejście to należy uznać za wyraz odpowiedzialności przedsiębiorstwa przed starzejącą się populacją. Przemyślane propozycje rynkowe, zgodne z oczekiwaniami i preferencjami osób starszych, rozwiązują wiele problemów społecznych i wskazują na nowe szanse dla biznesu, które tkwią w możliwości współtworzenia własnego, przyjaznego otoczenia. (abstrakt oryginalny)
EN
The phenomenon of a dynamically aging society forces all participants in the market exchange process to reflect on the place and role of the elderly in social and economic life. The great responsibility for creating conditions for the dignified aging of such a large and ever-increasing subpopulation in a certain socio-cultural environment is also in the business. This article presents the idea of corporate social responsibility in the elderly market. It involves the perception and recognition of the older person as an entity and securing his right to use the manifestations of the subject matter recognized in the humanities. In conjunction with the concept of strategic marketing, this approach must be viewed as a responsibility of the company against the aging population. Thoughtful market proposals, in line with the expectations and preferences of the elderly, address many of the social problems and point to new business opportunities that are anchored in the creation of one's own, friendly environment. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska
Bibliografia
 • Biuletyn Statystyczny nr 12/2016, Główny Urząd Statystyczny, 25.01.2017.
 • Czapiński J., Panek T., Stan społeczeństwa obywatelskiego. Aktywność i jakość życia osób w podeszłym wieku [w:] Warunki i jakość życia Polaków, Raport Diagnoza Społeczna 2013, Contemporary Economics, Quartely of University of Finance and Management In Warsaw, Volume 7, September 2013, http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/7/issue/3.1
 • Encyklika Sollicitudo Rei Socialis.
 • Europe's demographic future. Facts and figures on challenges and opportunities, European Commission, Luxembourg 2007.
 • Famielec J., Las i efekty zewnętrzne gospodarki leśnej jako dobra wspólne/publiczne, prezentacja w drugim panelu ekspertów "WARTOŚĆ" Lasy jako czynnik rozwoju cywilizacji: współczesna i przyszła wartość lasów, Instytut Badawczy Leśnictwa Sękocin Stary, 15 październik 2013.
 • Głos Seniora, http://glosseniora.com/glos-seniora.
 • Grzegorzewska-Ramocka E., Biznes wobec starzejącego się społeczeństwa - "srebrna gospodarka" [w:] Zarządzanie i gospodarka. Wybrane zagadnienia i procesy. Wybrane aspekty współczesnej gospodarki, pod red. J. Kota, Wydawnictwo Politechniki Świętokrzyskiej, Monografie, Studia, Rozprawy M 76, Kielce 2016.
 • Grzegorzewska-Ramocka E., Cele ekonomiczne i społeczne przedsiębiorstwa - konflikt czy wzajemne uzupełnianie się, "Gospodarka Narodowa" 2009, nr 7-8.
 • http://stat.gov.pl/obszary -tematyczne/ludnosc/.
 • http://www.stat.gov.pl/download/gfx/.../pl/.../18/.../ludnosc_w_starszym_wieku.pdf.
 • Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, GUS, Warszawa 2017.
 • Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 • Prognozy ludności na lata 2014-2050, GUS, Warszawa 2014, http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/1/5/1/prognoza_ludnosci_na_lata____2014_-_2050.pdf.
 • Przeciętne (średnie) dalsze trwanie życia http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/trwanie-zycia/trwanie-zycia-w-2015-r-,2,10.html.
 • Raport z wyników badań GUS http://www.stat.gov.pl/gus/5840_13164_PLK_HTML.htm oraz http://www.stat.gov.pl/gus/8185_PLK_HTML.htm.
 • Rocznik Demograficzny 2013, GUS, Warszawa 2014.
 • Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014-2050, Główny Urząd Statystyczny.
 • Żelazińska A., Single z odzysku, "Polityka" 2015, nr 29 (3018), z dnia 15.07-21.07.2015.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171561977

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.