PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 49--58
Tytuł artykułu

Biological Benefits from Growing Legume Crops in the Context of Protecting Production Factors

Warianty tytułu
Korzyści biologiczne z uprawy roślin bobowatych w aspekcie ochrony czynników wytwórczych
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem artykułu jest ukazanie ekonomicznego uzasadnienia zastosowania w płodozmianie roślin bobowatych. Zaprezentowano zmodyfikowany rachunek ekonomiczny produkcji rolniczej, w którym uwzględniono korzyści biologiczne. Do badań przyjęto następującą kolejność roślin w płodozmianie: groch pastewny - rzepak ozimy - pszenica ozima. Założono, że z ekonomicznego punktu widzenia, nie bez znaczenia jest nieuwzględniany w kalkulacjach wpływ następczy roślin bobowatych na glebę i plonowanie roślin uprawianych po nich. Z badań wynika, że uprawa roślin bobowatych w gospodarstwie przynosi wymierne korzyści w latach następnych. W uprawie grochu pastewnego w badanym okresie korzyści biologiczne stanowiły 2% dochodu z działalności ogółem, w uprawie rzepaku 19%, a pszenicy 12%. Z odpowiedzi uzyskanych od respondentów wynika, że 25% ankietowanych nie zmniejsza nawożenia azotem w kolejnych latach po uprawie roślin bobowatych. Nawożenia fosforem i potasem przy roślinie następczej nie redukuje aż 83% badanych rolników. Producenci rolni przy ocenie ekonomicznej konkurencyjności roślin bobowatych w stosunku do roślin zbożowych i rzepaku często nie uwzględniają dodatkowych korzyści biologicznych wynikających z uprawy tych roślin.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of this paper was to show the economic rationale behind growing legume plants in crop rotation. To pursue that objective, this paper presents a modified profitability accounting method for agricultural production which takes biological benefits into consideration. The following sequence of crop rotation was used in this study: forage pea - winter rape - winter wheat. An assumption was made that, from an economic point of view, the after-effect of legume crops on soil and yields of subsequent crops is an important factor which, however, is disregarded in calculations. Research suggests that legume crop growing brings measurable benefits in following years. As regards forage pea, rape and wheat, biological benefits represented 2%, 19% and 12% of total income, respectively, in the study period. Feedback from respondents suggests that 25% of the interviewees do not reduce nitrogen fertilization input in the years after growing legume crops. In turn, as much as 83% of farmers surveyed do not reduce their phosphorus and potassium fertilization rates for subsequent crops. However, agricultural producers usually fail to take account of additional biological benefits brought about by legumes when assessing their economic competitiveness against cereals and rape.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
49--58
Opis fizyczny
Twórcy
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
 • Poznan University of Life Sciences, Poland
Bibliografia
 • 1. Buczek Jan, Dorota Bobrecka-Jamro, Ewa Szpunar-Krok, Renata Tobiasz-Salach. 2009. Plonowanie pszenicy ozimej w zależności od przedplonu i stosowanych herbicydów (Yield of winter wheat depending on previous crop and herbicidies). Fragmenta Agronomica 26 (3): 7-14.
 • 2. Czerwińska-Kayzer Dorota. 2015a. Wpływ dopłat na dochodowość uprawy roślin strączkowych (The Impact of subsidieson the profitability of leguminous crops) Roczniki Naukowe SERiA XVII (3): 72-78.
 • 3. Czerwińska-Kayzer Dorota.2015b. Korzyści biologiczne w rachunku opłacalności produkcji rolniczej (Biological benefits in profitability account of agricultural production) Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 398: 112-120. DOI: 10.15611/pn.2015.398.10.
 • 4. Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek. 2012. Opłacalność wybranych upraw roślin strączkowych (Profitability of Selected Legumes) Fragmenta Agronomica 29 (4): 36-44.
 • 5. Czerwińska-Kayzer Dorota, Joanna Florek, Michał Jerzak, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2015. Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji, infrastruktury rynku, systemu obrotu oraz opłacalności wykorzystania roślin strączkowych na cele paszowe (Economic conditions of production development, Market infrastructure, trading system and profitability of using leguminous plants for fodder purposes). Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • 6. Denisowska Leokadia, Anna Jagła. 2000. Metodyka liczenia nadwyżki bezpośredniej oraz zastosowanie jej w opracowaniu modelowego gospodarstwa rolniczego (Methodology of calculating Gross Margin and its application in the development of a model farm), http://ekr.rgr.sggw.pl, access: 21.02.2012.
 • 7. Dzienia Stanisław, Andrzej Sosnowski, Barbara Romek. 1989. Wpływ następczych roślin strączkowych na plonowanie zbóż. [W] Nowe kierunki w uprawie i użytkowaniu roślin motylkowych (Effect of follow legumes on yielding of cereals. [In] New Trends in the Cultivation and Use of Legume Plants): 48-60. Szczecin: Wydawnictwo Akademii Rolniczej.
 • 8. Florek Joanna. 2017. Możliwości wykorzystania roślin strączkowych do produkcji pasz w Polsce (Potential utilization of legumes in feed production in Poland). Roczniki Naukowe SERiA XXIX (4): 40-45. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5162.
 • 9. Florek Joanna, Dorota Czerwińska-Kayzer. 2018. Korzyści biologiczne z uprawy roślin strączkowych w planowaniu rolniczej produkcji roślinnej (Biological benefits from growing legumes in the planning of agricultural crop production). Optimum. Economic Studies 4 (94): 62-71. DOI: 10.15290/oes.2018.04.94.06.
 • 10. Ganowicz-Bączyk Anita. 2013. Ekonomia w służbie zrównoważonego rozwoju (Economics serving sustainable development). Studia Ecologiae et Bioethicae 11 (1): 29-45.
 • 11. GUS (CSO). 2019. Użytkowanie gruntów i powierzchnia zasiewów w 2018 roku (Land use and sown area in 2018). Warszawa: Wydawnictwo GUS.
 • 12. Jerzak Michał, Dorota Czerwińska-Kayzer, Joanna Florek, Magdalena Śmiglak-Krajewska. 2012. Determinanty produkcji roślin strączkowych jako alternatywnego źródła białka - w ramach nowego obszaru polityki rolnej w Polsce (Determinants for the production of legumes as an alternative source of protein in the new area of agricultural policy within Poland). Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G 99 (1): 113-120.
 • 13. Kierul Zenon. 1986. Ekonomika i organizacja gospodarstw rolniczych (Economics and organization of farms). Warszawa: PWRiL.
 • 14. Kołodziejczak Małgorzata. 2014. Efektywność wykorzystania czynników produkcji w rolnictwie polskim i niemieckim w latach 2004-2012 (Efficiency of production factors in agriculture of Poland and Germany in 2004-2012). Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 101 (2): 70-79.
 • 15. K-PODR. 2015. Kalkulacje rolnicze 2015 (Agricultural calculations 2015). Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • 16. K-PODR. 2016. Kalkulacje rolnicze 2016 (Agricultural calculations 2016). Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • 17. K-PODR. 2017. Kalkulacje rolnicze 2017 (Agricultural calculations 2017). Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.
 • 18. Kulig Bogdan. 2011. Uprawa roślin strączkowych (Growing legumes). http://matrix.ur.krakow.pl/~bkulig/uprawa8.pl, access: 21.02.2012.
 • 19. Majewski Edward. 2010. Produkcyjne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty uproszczenia struktury zasiewów (Selected Production, Economic and Environmental Aspectsof Crop Rotations). Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G 97 (3): 159-169.
 • 20. Mickiewicz Antoni, Bartosz Mickiewicz. 2014. Stosowanie środków produkcji w świetle nowych zasad integrowania ochrony roślin (Use of production means in light of new rules of integrated plant protection). Roczniki Naukowe SERiA XVI (5): 160-168.
 • 21. Mostowski Andrzej. 2006. Metodyka tworzenia kalkulacji nadwyżek bezpośrednich działalności rolniczych (Methodology for calculating gross margin in agricultural activities).Minikowo: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, access: 25.02.2012.
 • 22. Nowak Edward. 2001 Rachunkowość zarządcza (Management accounting). Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 • 23. Prusiński Janusz. 2017. Wpływ następczy roślin strączkowych na plonowanie zbóż i rzepaku (The influence of legumes on the yield of cereals and rape). Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 26.10.2017.
 • 24. Rychlik Tadeusz (ed.). 1983. Ekonomika rolnictwa (The economics of agriculture). Warszawa: PWRiL.
 • 25. Szukała Jerzy. 2012. Problemy w agrotechnice roślin strączkowych. [W] Rośliny strączkowe w rolnictwie integrowanym (Problems in agrotechnics of legumes [In] Legumes in integrated agriculture), ed. Andrzej Kotecki, 21-28. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
 • 26. Ziętara Wojciech. 2009. Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie rolniczym w teorii i praktyce (Cost calculation in agricultural enterprises in theory and practice), Journal of Agribusiness and Rural Development 2 (12): 303-309.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562013

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.