PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 21 | z. 2 | 88--96
Tytuł artykułu

Economic Efficiency of Applying a Heat Pump System in Heating Based on the Example of the Ruda-Huta Commune Experience

Warianty tytułu
Efektywność ekonomiczna zastosowania pomp ciepła w ogrzewnictwie na przykładzie doświadczeń gminy Ruda-Huta
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Celem przeprowadzonych badań była ocena ekonomicznej efektywności zastosowania pomp ciepła w ogrzewnictwie. Zostały przeprowadzone w Gminie Ruda-Huta (pow. chełmski, woj. lubelskie). Obiektem badań był Zespół Szkół, gdzie w 2012 r. dokonano zmiany systemu ogrzewania z zasilanego olejem opałowym na gruntowe pompy ciepła. Z uwagi na bardzo niski poziom stóp procentowych w badanych latach do oceny ekonomicznej efektywności tej inwestycji posłużono się metodą prostego okresu zwrotu nakładów SPBT. Z przeprowadzonych badań wynika, że zastosowanie gruntowej pompy ciepła do ogrzewania budynku Zespołu Szkół w Rudzie-Hucie w porównaniu do systemu zasilanego olejem opałowym było efektywne ekonomicznie. Wskaźnik prostego okresu zwrotu nakładów SPBT wyniósł 2,14 roku. Uzyskanie tak szybkiego zwrotu nakładów inwestycyjnych wynikało zarówno ze znacznie niższych kosztów eksploatacyjnych jak i uzyskanej dotacji w wysokości około 50% całkowitych środków finansowych wydanych na realizację tego projektu. Na podstawie uzyskanych wyników można wnosić, że zastąpienie ogrzewania olejowego pompami ciepła było ekonomicznie efektywne nawet bez dotacji, z tym że SPBT wydłużyłby się do 5,48 roku.(abstrakt oryginalny)
EN
The purpose of the conducted research was to assess the economic efficiency of the application of heat pumps in heating. The research was carried out in the Ruda-Huta Commune (Chełm County, Lublin Province). The research was conducted at the School Complex, where, in 2012, the heating system was changed from a system powered by fuel oil to a system of ground heat pumps. Due to the very low level of interest rates during the analysed years, the method of simple payback time, SPBT, was used to assess the economic effectiveness of this investment. The research shows that the application of a ground-source heat pump for heating the building of the School Complex in Ruda-Huta was economically efficient in comparison with the oil fuel system. The SPBT simple payback time was 2.14 years. Obtaining such a quick return on capital expenditure was a result of both significantly lower operating costs and obtained subsidy in the amount of approximately 50% of the total financial resources spent on the implementation of this project. Based on the obtained results, it can be concluded that the replacement of the oil heating system with heat pumps would be economically viable even without subsidies, but then the SPBT would extend to 5.48 years.(original abstract)
Rocznik
Tom
21
Numer
Strony
88--96
Opis fizyczny
Twórcy
 • Polish Academy of Sciences Institute of Rural and Agricultural Development in Warsaw, Poland
 • University of Life Sciences in Lublin, Poland
Bibliografia
 • 1. Blumsack Seth, Jeffrey Brownson, Lucas Witmer. 2009. Efficiency, Economic and environmental assessment of ground source heat pumps in Central Pennsylvania. DOI: 10.1109/HICSS.2009.179.
 • 2. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Directive 2009/28/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources and amending and subsequently repealing Directives 2001/77/EC and 2003/30/EC (Text with EEA relevance).Journal of Laws, 2009.140.
 • 3. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią (Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of ecodesign requirements for energy-related products (Text with EEA relevance). Journal of Laws, 2009.285.
 • 4. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/WE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Directive 2010/31/EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 on the energy performance of buildings). Journal of Laws, 2010. 153.
 • 5. EC (European Commission). 2016. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Strategia UE w zakresie ogrzewania i chłodzenia (Communication From The Commission To the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions an EU Strategy on Heating And Cooling). COM/2016/051 final.
 • 6. EC (European Commission). 2018. Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Investment Bank. A Clean Planet for all. A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy. COM(2018) 773 final.
 • 7. Gradziuk Piotr. 2006. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele energetyczne w lokalnych systemach grzewczych. Acta Agrophysica 141 (8/3): 591-601. Google Scholar
 • 8. Gradziuk Piotr. 2012. Efektywność ekonomiczna instalacji fotowoltaicznych (studium przypadku - Roztoczańskie Centrum Naukowo-Dydaktyczne, Zwierzyniec Biały Słup). Roczniki Naukowe SERiA XIV (7): 40-43.
 • 9. Gradziuk Piotr. 2014. Economic Efficiency of Photovoltaic Installations (A case Study at the Zwierzyniec-Biały Słup Research and Education Centre of the Roztocze National Park). Barometr Regionalny 12 (4): 117-122.
 • 10. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2016. Economical end ecological efficiency of solar systems (A Case Study at the Communes Gorzkow and Rudnik). Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 14 (3):189-195.
 • 11. Gradziuk Piotr, Barbara Gradziuk. 2018. Perspektywy rozwoju rynku pomp ciepła w Polsce w kontekście strategii Unii Europejskiej "Czysta planeta dla wszystkich". Roczniki Naukowe SERiA XX (6): 77-82.
 • 12. GUS (CSO). 2018. Energia (Energy) 2018. Warszawa: GUS.
 • 13. GUS (CSO). 2017. Infrastruktura komunalna w 2016 r. Informacje i opracowania statystyczne (Municipal infrastructure in 2016. Statistical information and studies). Warszawa: GUS.
 • 14. Jastrzębska Maria. 2016. Uwarunkowania pomiaru efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 6 (84): 43-53.
 • 15. ME (Ministerstwo Energii). 2018. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (The energy policy of Poland until 2040). Warszawa.
 • 16. NYSERDA. 2019. New Efficiency: New York. Analysis of Residential Heat Pump Potential and Economics. Final Report No. 18-44. New York: State Energy Research and DevelopmentAuthority.
 • 17. Serwis Samorządowy PAP. 2019. Najbiedniejsze i najbogatsze gminy część 5/5 (2001-2478)(The poorest and richest municipalities part 5/5 (2001-2478), http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_centralne/187152/Najbiedniejsze-i-najbogatsze-gminy-czesc-5-5-2001-2478,access: 08.04.2019.
 • 18. Wasilczuk Jarosław, Marian Sobiech. 2016. Koszty inwestycyjne i eksploatacyjne stosowania pomp ciepła w budownictwie (The investment and operational cost of using heat pumps in the construction industry). Mazowsze Studia Regionalne 19: 209-222..DOI: 10.21858/msr.19.14.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562021

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.