PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | nr 4(30) W stronę zielonej gospodarki | 44--47
Tytuł artykułu

Koncepcja gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście racjonalnego zarządzania efektami zewnętrznymi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The concept of a circular economy in the context of rational management of externalities
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Praca przedstawia wpływ czynników antropogenicznych na zmiany klimatu w Polsce i Unii Europejskiej latach 1990 - 2016 oraz ocenę stopnia realizacji przyjętej strategii gospodarki o obiegu zamkniętym. W badaniu posłużono się analizą danych wtórnych dotyczących recyklingu, emisji gazów cieplarnianych, zanieczyszczeń środowiska oraz energii odnawialnej. Praca podejmuje próbę określenia tendencji w zarządzaniu efektami zewnętrznymi w Polsce i Unii Europejskiej. (abstrakt oryginalny)
EN
The work presents the impact of anthropogenic factors on climate change in Poland and the European Union in the years 1990 - 2016 and the assessment of the degree of implementation of the adopted strategy of the circular economy. The study used an analysis of secondary data regarding recycling, greenhouse gas emissions, environmental pollution and renewable energy. The work attempts to determine trends in the management of externalities in Poland and the European Union.(original abstract)
Rocznik
Strony
44--47
Opis fizyczny
Twórcy
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Bibliografia
 • Chyłek E.K., (2016) Nowe strategie Komisji Europejskiej dotyczące biogospodarki i gospodarki wewnętrznej o obiegu zamkniętym, Polish Journal of Agronomy, Zeszyt nr 25.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy.
 • Ellen MacArthur Foundati on, (2018) htt ps://www.ellenmacarthurfoundati on.org/ [25.11.2018].
 • European Commission, (2015) Circular Economy Package: Questi ons & Answers Brussels, 2 December.
 • European Commission, (2018) htt p://ec.europa.eu/environment/air/ quality/standards.htm [27.11.2018].
 • Hardin Garrett , (1968) The Tragedy of the Commons, Science Vol 162, Issue 3859, 13 December.
 • htt ps://www.rmf24.pl/fakty/swiat/news-europejscy-przywodcy-krytykuja-trumpa-nie-ma-planu-b-poniewa,nId,2400870 [27.11.2018].
 • Hołuj A., (2018) Ekonomiczne i ekologiczne efekty zewnętrzne w planowaniu przestrzennym, Acta Universitati s Lodziensis. Folia Oeconomica nr 336(4).
 • Intergovernmental Panel on Climate Change, (2013) Climate Change 2013: The Physical Science Basis.
 • Kapusta P., Szarek-Łukaszewska G., Godzik B., (2014) Present and Past Depositi on of Heavy Metals in Poland as Determined by Moss Monitoring, Polish Journal of Environmental Studies tom 23, nr 6.
 • Komisja Europejska, (2014) Zrozumieć politykę Unii Europejskiej - Działania w dziedzinie klimatu, Bruksela.
 • Komisja Europejska - komitet prasowy, (2017) Gospodarka o obiegu zamkniętym: Komisja realizuje swoje obietnice, wydaje wytyczne dotyczące odzyskiwania energii z odpadów oraz współpracuje z EBI w celu pobudzenia inwestycji, Bruksela.
 • Komisja Europejska - komitet prasowy, (2018) Gospodarka o obiegu zamkniętym: Dzięki nowym przepisom UE stanie się światowym liderem pod względem gospodarowania odpadami i recyklingu, Bruksela.
 • Księżopolski K.M., (2017) Strategia walki ze smogiem, ISECS 2017 htt p:// isecs.eu/wordpress/wp-content/uploads/2017/05/Raport_Smog.pdf [25.11.2018].
 • Kundzewicz Z.W., (2018) Zmiana klimatu i jej skutki - możliwości przeciwdziałania i adaptacji, Kraków: Open Eyes book nr 3.
 • Minamata City Planning Division,(2007) Minamata Disease - Its History and Lessons - 2007, Minamata Disease Municipal Museum.
 • Ociepa-Kubicka A., Ociepa E., (2012) Toksyczne oddziaływanie metali ciężkich na rośliny, zwierzęta i ludzi, Inżynieria i Ochrona Środowiska tom 15, nr 2, s. 169-180.
 • Strzałkowski M., (2018) Plasti kowe morze problemów - odpady z tworzyw sztucznych w środowisku morskim, Raport specjalny: gospodarka o obiegu zamkniętym: nowy plan dla europy.
 • Tomala L., (2018) WWF ostrzega w Dniu Ziemi: przez plasti k w morzach giną miliony zwierząt, PAP - Nauka w Polsce.
 • Wasiuta A., Świdzińska K., (2015) Źródła energii odnawialnej i ekoinnowacje szansą dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, "Kultura Bezpieczeństwa Nauka-Praktyka-Refl eksje" nr 20.
 • World Health Organizati on - WHO, (2018) htt p://www.who.int/airpolluti on/en/ [27.11.2018].
 • WWF, (2012) Living Planet Report 2012.
 • Zbytniewska K., Krzyczkowski M., (2017) Circular economy, czyli ekonomia zrównoważonego rozwoju, EurActi v.pl, htt ps://www.euracti v.pl/ secti on/energia-i-srodowisko/news/circular-economy-czyli-ekonomia- -zrownowazonego-rozwoju/ [23.11.2018].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562023

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.