PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | nr 2 | 85--99
Tytuł artykułu

Innovations and Diversifications Toward Sustainable Bulgarian Agriculture

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innowacje i dywersyfikacje na rzecz zrównoważonego rolnictwa w Bułgarii
Języki publikacji
EN
Abstrakty
Niniejszy artykuł przedstawia interpretację procesu przyjmowania i postrzegania innowacji i dywersyfikacji w rolnictwie bułgarskim przez zarządców gospodarstw. Odkąd Bułgaria przystąpiła do UE, rolnictwo bułgarskie funkcjonuje w nowych warunkach makroekonomicznych. Niniejszy dokument przedstawia główne tendencje sektora rolnego oraz poziom dywersyfikacji działalności, która również jest celem badania. Prezentuje on przyjęcie innowacji jako możliwość rozwoju gospodarstw rolnych za pomocą zgromadzonych danych. Dobrze znane modele zarządzania gospodarstwem rolnym nie przynoszą za każdym razem wymaganego zysku z działalności rolniczej. Ponadto niedobór zasobów i rosnąca konieczność ochrony środowiska prowadzą do poszukiwania innowacyjnych procesów i techniki w celu osiągnięcia odpowiedniego rozwoju w tym sektorze. Istnieje związek między wiekiem rolnika a gotowością do innowacyjnych działań. Główne ustalenia pokazują, że rolnicy w wieku poniżej 50 lat są bardziej skłonni do przyjmowania innowacji. Około 37% rolników planuje przyjęcie innowacji. Procesy te są ograniczane przez odrzucanie dokumentów, jak również inne czynniki. Badania również pokazują, że niektóre różnorodne działania w Bułgarii stanowią innowację dla tego obszaru. Działania innowacyjne to: świadczenie usług zdrowotnych, socjalnych lub edukacyjnych, usuwanie śniegu, usługi rzemieślnicze i restauracyjne, turystyka wiejska itp. Ramy metodyczne bazują na następującej logice: teoretyczny przegląd innowacji i szczegółowe omówienie dywersyfikacji jako innowacyjnej koncepcji w rolnictwie; stan bułgarskiego rolnictwa; ocena niektórych czynników wpływających na procesy innowacyjne w rolnictwie w oparciu o własną ankietę; dowody na działalność w zakresie dywersyfikacji oparte na badaniach statystycznych i własnych. Zgodnie z analizowanymi informacjami wyciągnięto pewne ogólne wnioski. (abstrakt oryginalny)
EN
This article proposes an interpretation of the process of adopting innovations and farm manager perceptions of innovations and diversification in Bulgarian agriculture. Bulgarian agriculture is operating in new macro-conditions since Bulgaria joined the EU. This paper shows the main trends of agricultural sector and the level of diversification of the activities, which also is the aim of the study. It represents the adoption of innovation as a possibility for farm development using the collected data. The well-known models of farm management are not bringing the required profit of agricultural activities every time. Furthermore, the scarcity of resources and the increasing need for environmental protection lead to a search for innovative processes and techniques for reaching decent development in the sector. There is a link between the farmer's age and the willingness to innovate the activities. The main findings show that farmers under 50 are more likely to adopt innovations. Around 37% of the farmers are planning to adopt innovations. The paper outlines some factors that are constraining the processes. Other evidences show that some diverse activities in Bulgaria are an innovation for the area. The innovative activities are: provision of health, social or educational services, snow cleaning, craftsmanship and restaurant services, rural tourism, etc. The methodological framework is based on the following logic: theoretical review of innovation and item discussing the diversification as an innovative concept in agriculture; the state and condition of the Bulgarian agriculture; evaluation of some factors influencing innovative processes in the agriculture based on own survey; evidence of diversification activities based on statistics and own research. According to the analysed information some general conclusions are made. (original abstract)
Rocznik
Numer
Strony
85--99
Opis fizyczny
Twórcy
 • University of National and World Economy
 • University of National and World Economy
 • University of National and World Economy
Bibliografia
 • Blagoev, D. (2014). Boosting company competitiveness by using the innovation potential of companies. Governance and Sustainable Development, pp. 39-41.
 • Chaplin, H. (2000). Agriculture Diversification: A Review of Methodological Approaches and Empirical Evidences. Work Package 4, Working Paper 2. Department of Agricultural Economics and Business Management, Wye College, University of London.
 • Davis, J., Perce, D. (2001). The non-agricultural rural sector in Central and Eastern Europe. In: Z. Lerman, C. Csaki, The Challenge of Rural Development in the EU Accession Process. World Bank Technical Publication.
 • Delgado, C.L., Siamwalla, A. (1999). eRural Economy and Farm Income Diversification in Developing Countries in Food Security, Diversification and Resource Management: Refocusing the Role of Agriculture. In: G.H. Peters, J. Von Braun (ed.). Proceedings of Twenty-Third International Conference of Agricultural Economists. Ashgate Publishing Company, Brookfield, Vermont, USA, spp 126-43.
 • Dineva, V. (2017). Control systems in support of sustainable development management, Regional economy and sustainable development. Varna University of Economics, vol. 2, pp. 90-101.
 • Edvinsson, L., Sullivan, P. (1996). Developing a model for managing intellectual capital. European Management Journal, 14(4), pp. 356-364.
 • Harizanova-Bartos, H., Stoyanova, Z., Metodiev, Harizanova-Metodieva, Petkova, Dimitrova, Sheytanov, Scientific project NID NI-16/2018-Integrated approach to risk management in the agrarian sector.
 • Harizanova-Metodieva, T., Metodiev, N. (2016). Influence of cleanness in dairy cattle farms on milk production and percentage of diseases with lameness symptoms. Zhivotnov'dni Nauki/. Bulgarian Journal of Animal Husbandry, 53(3/6), pp. 35-39.
 • Harizanova-Metodieva, T.S., Metodiev, N.T. (2014). Effectiveness of dairy sheep breeding in Bulgaria. Journal of International Scientific Publications: Agriculture & Food, 2, pp. 330-337.
 • NSI, (2017). Main indicators 2011-2017, Statistical Yearbook. Retrieved from: www.nsi.bg/ sites/default/files/files/publications/God2017.pdf.
 • Panteleeva, I., Varamezov, L., Kostadinova, N. (2018). Innovation and Intellectual Property - Status and Impact on Company Development. Almanac Scientific Research, vol. 25, pp. 125-152.
 • Plumecocq, G., Debril, T., Duru, M., Magrini, M.-B., Sarthou, J., Therond, O. (2018). The plurality of values in sustainable agriculture models: diverse lock-in and coevolution patterns. Ecology and Society 23(1): 21.
 • Possas, M.L., Salles-Filho, S., da Silveira, J. (1996). An evolutionary approach to technological innovation in agriculture: some preliminary remarks. Research Policy, 25(6), pp. 933-945.
 • Reardon, T., Stamoulis, C., Cruz, M.E., Balisacan, A., Berdegue, J., Savadogo, K. (1998). Diversification of Household Incomes into Non-Farm Sources: Patterns, Determinants and Effects. International Food Policy Research Institute Conference "Strategies for Stimulating Growth of the Rural Non-Farm Economy in Developing Countries", Airlie House, Virginia, May.
 • Singh, J. (2006). Agricultural Geography. New Delhi: Tata McGraw-Hill.
 • Terziev, V., Arabska, E. (2015). Innovative solutions for the sustainable development of the agricultural sector and food safety. Collection of reports from an annual university scientific conference, vol. 7, pp. 85-100.
 • Van Der Ploeg, J.D., Roep, D. (2003). Multifunctionality and rural developmentthe actual situation in Europe. In: G. Van Huylenbroeck, G. Durand (eds.), Multifunctional Agriculture. A New Paradigm for European Agriculture.
 • Wharton, J. (1971). Risk, Uncertainty, and the Subsistence Farmer: Technological Innovation and Resistance to Change in the Context of Survival. Studies in economic anthropology, pp. 151-174.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562029

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.