PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 269--277
Tytuł artykułu

Znaczenie społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie budowy gospodarki opartej na wiedzy

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Importance of Corporate Social Responsibility in the Process of Building a Knowledge-Based Economy
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem artykułu jest wskazanie działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu, jakie organizacje mogą podejmować przyczyniając się do budowy poszczególnych filarów gospodarki opartej na wiedzy. W artykule zdefiniowano pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu i ukazano jej kluczowe obszary. Następnie odniesiono się do specyfiki gospodarki opartej na wiedzy. Określono również miejsce społecznej odpowiedzialności biznesu w procesie tworzenia gospodarki opartej na wiedzy. W opracowaniu, wykorzystując metodę opisową, dokonano przeglądu literatury przedmiotu. (abstrakt oryginalny)
EN
The aim of the article is to define activities in the field of corporate social responsibility that organizations can take as part of creating a knowledge-based economy. The article defines the concept of corporate social responsibility and shows its key areas. Next, reference was made to the specificity of the knowledge-based economy. The place of corporate social responsibility in the process of creating a knowledgebased economy was also defined. The study reviews the subject literature, applying a descriptive method. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Beliczyński J., Mesjasz Cz., Stabryła A., Podstawy teoretyczne gospodarki opartej na wiedzy, [w:] Doskonalenie struktur organizacyjnych przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, Stabryła A. (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009.
 • Borkowska S., Gospodarka oparta na wiedzy. Wyzwania dla Polski a rozwój zasobów ludzkich, [w:] Najlepsze praktyki zarządzania kapitałem ludzkim. Materiały na konferencję, Ludwiczyński A. (red.), Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2002.
 • Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010.
 • Grudzewski W.M., Hejduk I.K., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach, Difin, Warszawa 2004.
 • Kaczmarek B., Walczak W., Zarządzanie wiedzą we współczesnych przedsiębiorstwach. Ujęcie multidyscyplinarne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 • Komisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów. Odnowiona strategia UE na lata 2011-2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM (2011) 681 wersja ostateczna, Bruksela 2011.
 • Korea and the Knowledge Based Economy. Making the Transition, Dahlman C., Andersson T. (eds.), OECD, World Bank Institute, Paris 2000.
 • Koźmiński A.K., Jak stworzyć gospodarkę opartą na wiedzy? [w:] Strategia rozwoju Polski u progu XXI wieku, Kancelaria Prezydenta RP i Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus", PAN, Warszawa 2001.
 • Kukuła A.J., Bariery przy budowie regionalnej gospodarki opartej na wiedzy w województwach Polski Wschodniej, [w:] Przedsiębiorstwo XXI wieku. Szanse i zagrożenia, Tom 1, Kozaczka M. (red.), Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Stalowa Wola 2010.
 • PN-ISO 26000. Wytyczne dotyczące społecznej odpowiedzialności, Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa 2012.
 • Polski Komitet Normalizacyjny, Odkrywając ISO 26000, http://www.pkn.pl/sites/default/files/discovering_iso_26000.pdf, (14.08.2017).
 • Porada-Rochoń M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, Engelhardt J. (red.), CeDeWu, Warszawa 2014.
 • The Knowledge-Based Economy, OECD, Paris 1996.
 • Wiśniewska S., Employer branding and Corporate Social Responsibility, [in:] New Trends in Management and Production Engineering. Regional, Cross-Border and Global Perspectives, Sroka W., Hittmar S., Kurowska-Pysz J. (eds.), Shaker Verlag, Aachen 2016.
 • World Bank, Knowledge for Development, http://go.worldbank.org/94MMDLIVF0, (18.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562035

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.