PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 279--301
Tytuł artykułu

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw jako idea zrównoważonego rozwoju na przykładzie spółki Lotos S.A.

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Corporate Social Responsibility as a Idea of Sustainable Development on the Example Lotos Enterprise
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CRS) oraz zrównoważonego rozwoju jest w ostatnim czasie coraz większe. CSR powstało na fundamentach zrównoważonego rozwoju. Obie te koncepcje uwzględniają w swojej działalności trzy aspekty: ekonomiczny, ekologiczny oraz społeczny. Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznej idei zrównoważonego rozwoju oraz koncepcji przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego na przykładzie działań realizowanych przez spółkę Lotos. Artykuł stanowi wstęp do głębszego poznania problemu koncepcji zrównoważonego rozwoju, jako wartości przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Do osiągnięcia celu niniejszego artykułu zastosowano metodę analizy literatury, analizy raportów oraz metodę obserwacji. (abstrakt oryginalny)
EN
Interesting of a corporate social responsibility and sustainable development has been growing ever more recently. CSR was founded on the foundations of sustainable development. Both of these concepts include three aspects in their activities: economic, environmental and social. The objective of the article is present the theoretical idea of sustainable development and the concept of a social responsible enterprise on the example of Lotos enterprise. This article is an introduction to a deeper knowledge of the concept of sustainable development as a value of a social responsible enterprise. The literature analysis, report analysis and observation method were used to achieve this article. (original abstract)
Twórcy
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • Prawo ochrony środowiska, Dz.U.2001.62.627, art. 3, ust. 50.
 • Adamczyk J., Koncepcja zrównoważonego rozwoju w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2001.
 • Adamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009.
 • Bartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.
 • Batorczak A., Czy edukacja dla zrównoważonego rozwoju może pomóc w kształtowaniu postaw konsumenckich? [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju, Karaczewski R., Karwacka M., Paluszek A. (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2011.
 • Bergier T., Kronenberg J., Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Bernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu, wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe WZ UW, Warszawa 2009.
 • Birnbacher D., Odpowiedzialność za przyszłe pokolenia, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • Bogumił A., Zrównoważony rozwój, Warszawa 2004.
 • Bonikowska M., Grewiński M., Usługi społecznie odpowiedzialnego biznesu, Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie, Warszawa 2011.
 • Borys T., Śleszyński J., Ekorozwój jako zbiór zasad, [w:] Wskaźniki ekorozwoju, Borys T. (red.), Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 • Bukowski Z., Prawo międzynarodowe a ochrona środowiska, Wydawnictwo "Dom Organizatora", Toruń 2005.
 • Ćwik N., Wspólna odpowiedzialność. Rola innowacji, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, 2013.
 • GRI, Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, 2000-2006.
 • Hatch M. J., Teoria organizacji, PWN, Warszawa 2002.
 • Jeżowski P., Kategoria rozwoju zrównoważonego w naukach ekonomicznych, [w:] Ekonomiczne problemy ochrony środowiska i rozwoju zrównoważonego w XXI wieku, Jeżowski P. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2007.
 • Kozłowski S., Zrównoważony rozwój-program na jutro, Abrys, Poznań-Warszawa 2008.
 • Kronenberg J., Związki gospodarki, społeczeństwa i środowiska [w:] Wyzwania zrównoważonego rozwoju w Polsce, Kronenberg J., Bergier T. (red.), Fundacja Sendzimira, Kraków 2010.
 • Krzysztofek A., Modele społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w ujęciu teoretycznym, [w:] Regionalny program rozwoju na tle strategii UE Europa 2020 z uwzględnieniem roli ubezpieczeń na przykładzie Województwa Świętokrzyskiego, (red.) Jędrzejczyk I., Iuris, Poznań 2012.
 • Kuzior A., Paradygmat odpowiedzialności w perspektywie koncepcji sustainable development, [w:] Moralka a sucasnost, Filozoficka fakulta Presovskej univerzity, Gluchman V. (red.), Preszów 2008.
 • Nasza wspólna przyszłość, Raport Światowej Komisji ds. Środowiska i Rozwoju pod kierunkiem G.H. Brundtland, PWE, Warszawa 1991.
 • Piontek F., Kontrowersje i dylematy wokół rozwoju zrównoważonego i trwałego, Ekonomia a rozwój zrównoważony, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok 2001.
 • Plan Agendy 21, M. Sabaldt [w:] Von den Zinsen leben nicht von der Substanz: Problemhintergrund und Entwicklung der Idee Nachhaltigkeit, [w:] Sebaldt M., Sustainable Development - Utopie oder realistische Vision? Verlag Kovac, Hamburg 2002.
 • Przekształcamy nasz świat. Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030, Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne w dniu 25 września 2015 r., Organizacja Narodów Zjednoczonych.
 • Przybytniowski, J.W., Odpowiedzialny biznes nie dla wszystkich, [w:] Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza, Borowiecki St., Jaki A., (red.), Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2012.
 • Raport odpowiedzialny biznes w Polsce 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, Dobre praktyki, Forum odpowiedzialnego biznesu, Warszawa.
 • Rok B., Etyczność, ekonomiczność i efektywność w koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu, [w:] Współczesne wyzwania nauk praktycznych, Centrum Etyki Biznesu, WSPIZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2007.
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Zabłocki G., Rozwój zrównoważony. Idee efekty, kontrowersje, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2002.
 • Zintegrowany Raport Roczny 2014 - Grupa LOTOS S.A.
 • Zintegrowany Raport Roczny 2015 - Grupa Kapitałowa LOTOS.
 • Banerjee S.B., Organizational Strateies for Sustainable Development: Developing A Research Agenda for the New Millennium, "Rebuilding Behavioral Journal of Management", 2002, nr 27.
 • Czaja S., Becla A., Wybrane informacyjne problemy definiowania zrównoważonego i trwałego rozwoju - ujęcie teoretyczne, Optimum, "Studia Ekonomiczne" Nr 1 (79) 2016.
 • Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu - ujęcie teoretyczne, "Przegląd Prawno-Ekonomiczny" Nr 20 (3/2012).
 • Krzysztofek A., Społeczna odpowiedzialność biznesu jako idea zrównoważonego rozwoju, [w:] "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ"", Nr 4 (759), Warszawa 2013.
 • Marriewijk M. van, Concepts and Definitionas of CSR and Corporate Sustainability: Between Agency and Communion, "Journal of Business Ethucs" 2003, No. 44.
 • Skowrońska A., Rola polityki logistycznej państwa we wdrażaniu zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Skowroński A., Zrównoważony rozwój perspektywą dalszego postępu cywilizacyjnego, "Problemy ekorozwoju", vol. 1, No 2/2006.
 • Steurer R., Langer M.E., Martinuzzi A., Corporations, Stakeholders and Sustainable Development I: Theoretical Exploration of Business - Society Relations, "Journal of Business Ethics", 2005, No. 61.
 • Szadziewska A., Przejawy realizacji koncepcji rozwoju zrównoważonego w działalności przedsiębiorstw, "Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG" nr 4/2010.
 • http://odpowiedzialny.lotos.pl/1071/nasza_odpowiedzialnosc/w_biznesie/deklaracje/deklaracja_polskiego_biznesu
 • http://raportroczny.lotos.pl/pl/nasz-wplyw-spoleczny
 • http://whiteleaf.pl/baza-wiedzy/zrownowazony-rozwoj
 • http://www.dialog.gov.pl/node/120
 • http://www.globalreporting.org
 • www.odpowiedzialnybiznes.pl
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562039

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.