PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | R. 19, nr 4, t. 1 Zintegrowane podejście do spójności - rola statystyki publicznej | 73--88
Tytuł artykułu

Innowacje w gospodarstwach agroturystycznych Polski Południowo-Wschodniej

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovations in Agrotourist Farms in South-East Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wprowadzenie innowacji do gospodarstw agroturystycznych jest aktualnie koniecznością wynikającą z potrzeby dostosowania gospodarstw do wymogów współczesnego rynku. Innowacje w gospodarstwach rolnych (w tym i w agroturystycznych) są niezbędne i konieczne do unowocześnienia i usprawnienia działalności tych podmiotów. Niniejsze opracowanie jest próbą przedstawienia i analizy innowacji wprowadzanych w gospodarstwach agroturystycznych Polski Południowo-Wschodniej (województwa małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i lubelskie). Innowacje te najczęściej dotyczą sfery produktowej, procesowej i marketingowej. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovation of farms is necessity resulting from needs of adjustments of farms to requirements of modern market. Innovations in agriculture are necessary and essential for modernization and proper work of those units. This article presents innovations introduced by farmsteads in the South-East of Poland (Małopolskie, Podkarpackie, Świętokrzyskie and Lubelskie voivodship). These innovations include products, processes and marketing of their businesses. (original abstract)
Twórcy
autor
 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
 • 1. Alejziak B., Innowacyjna gospodarka a turystyka, [w:] Cabaj W., Feczko J. (red.), Rozwój turystyki w warunkach Unii Europejskiej, Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa, Kielce 2009.
 • 2. Bogdanienko J. (red.), Innowacyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004.
 • 3. Dębniewska M., Wojtowicz K., Innowacyjność i konkurencyjność w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem turystycznym, [w:] Snarski S., Jalinik M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo EkoPress, Białystok 2014.
 • 4. Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, Wydawnictwo PWN, Warszawa 1992.
 • 5. Gancarczyk J., Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach turystycznych, Ekonomiczne Problemy Usług, nr 91, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2012.
 • 6. Gołembski G. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statystyczne i dynamiczne, Wydawnictwo PWN, Warszawa 2007.
 • 7. Janasz W. (red.), Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 • 8. Janasz W., Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Janasz W. (red.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2005.
 • 9. Jaremen D.E., Rapacz A., Gryszel P., Innowacje a atrakcyjność turystyczna wybranych miejscowości sudeckich, Acta Scientairum Polonorum, Oeconomia 2010, np. 9(4).
 • 10. Lewczuk B., Jabłonka R., Innowacyjność jako czynnik konkurencyjności gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA 2011, t. XIII, z. 2.
 • 11. Lichniak I., Cechy podmiotu innowacyjnego. Region innowacyjny, [w:] Godlewska- Majkowska H. (red.), Innowacyjność jako czynnik wzrostu atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów w latach 2002-2007, Wydawnictwo SGH 2010.
 • 12. Lumpkin G.T., Dess G.G., Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Moderating Role of Environment and Industry Life Cycle, Journal of Business Venturing 2001, nr 5.
 • 13. Niedzielski P., Markiewicz J., Rychlik K., Rzewuski T., Innowacyjność w działalności przedsiębiorstw, WNUS, Szczecin 2007.
 • 14. Nogalski B., Przewaga konkurencyjna gospodarki jutra, [w:] Perenc J., Hołub-Iwan J. (red.), Innowacje w rozwijaniu konkurencyjności firm. Znaczenie, wsparcie, przykłady zastosowań, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2011.
 • 15. Panasiuk A., Procesy innowacyjne w kształtowaniu struktury rynku turystycznego, [w:] Snarski S., Jalinik M. (red.), Przedsiębiorczość w turystyce, Wydawnictwo Eko-Press, Białystok 2014a.
 • 16. Panasiuk A., Fundusze Unii Europejskiej w gospodarce turystycznej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2014b.
 • 17. Pawlewicz A., Rola doradztwa i innych źródeł wiedzy w modernizacji gospodarstw rozwojowych, Zeszyty Prob. Post. Nauk. Rol. 2006, nr 514.
 • 18. Prahalad C., Hamel G., The core competence of Corporation, Harvard Business Review 1990, 5-6.
 • 19. Puciato D., Woś B., Innowacje jako forma wzbogacenia oferty wybranych gospodarstw agroturystycznych w Górach Świętokrzyskich, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, Oeconomica 2011, 299 (64).
 • 20. Schumpeter J., Business cycles a theoretical, historical and statistical analysis of the capita list process, McGraw-Hill Book Company, New York-Toronto-London 1939.
 • 21. Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1960.
 • 22. Szymańska E., Procesy innowacyjne przedsiębiorstw świadczących usługi w zakresie organizacji imprez turystycznych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2013.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562047

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.