PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 317--328
Tytuł artykułu

Miejsce pracy jako płaszczyzna społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Workplace as a Corporate Social Responsibility
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu to temat ciągle aktualny i ważny z punktu widzenia problemów społecznych, gospodarczych oraz wymusza unikalny sposób myślenia o biznesie, który oznacza odpowiedzialność wobec wszystkich interesariuszy. SOP jest zagadnieniem poruszanym przez teoretyków i praktyków zarządzania. Pracownicy coraz częściej oczekują od przedsiębiorstw bycia społecznie odpowiedzialnym. W czasach, gdy sukces firmy jest determinowany głównie kapitałem ludzkim, przemyślana strategia SOP może stanowić istotny czynnik przyciągania, motywowania i zatrzymywania pracowników. Celem pracy jest pokazanie działań społecznie odpowiedzialnych prowadzonych przez wybrane przedsiębiorstwa w kontekście wpływu tych działań na pracowników. Celem artykułu jest również ukazanie związku między podejmowaniem odpowiedzialnych społecznie działań biznesowych, zadowoleniem pracowników i ich motywacją do pracy. (abstrakt oryginalny)
EN
The concept of corporate social responsibility (CSR) is a still relevant and important topic from the point of view of social, economic problems and enforces a unique way of thinking about business, that means accountability to all stakeholders. CSR is an issue more and more often explained by theorists and practitioners of management. Employees expect more social responsibility from businesses. Nowadays, when business success is determined by the quality of human capital good CSR strategy can be the significant factor of attracting, motivating and keeping employees. The aim of the study was to describe the activities carried out by selected companies in the framework of CSR in the context of their impact on the employees. The aim of this article is to show the relationship between undertaking socially responsible business activities, employee satisfaction and motivation. (original abstract)
Twórcy
 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
Bibliografia
 • Gadomska-Lila K., Społeczna odpowiedzialność biznesu wobec pracowników, Management and Business Administration. Central Europe 2/2012, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa 2012.
 • IBM firma przyjazna kobiecie, http://www-05.ibm.com/pl/responsibility/ibm.html, (16.08.2017).
 • ISO 26000 Guidance on social responsibility Norma Międzynarodowa dotycząca społecznej odpowiedzialności, https://www.pkn.pl/informacje/2013/09/iso-26000, (14.08.2017).
 • Klimkiewicz K., Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach - przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej, [w:] Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2009.
 • Komisja Europejska, Różnorodność w firmach - dobre praktyki w miejscu pracy, https://rownosc.info/media/uploads/roznorodnosc_w_firmach.pdf, (14.08.2017).
 • Kotler Ph., Keller K.L., Marketing, Rebis, Poznań 2012.
 • Kubicka-Daab J., Manikowski R., Równowaga pomiędzy życiem osobistym a pracą zawodową [w:] Programy praca - życie a efektywność firm, Borkowska S. (red.), IPiSS, Warszawa 2003.
 • Leja K., Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Popowska M., CSR a zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie, "Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka" 2012, nr 3.
 • Raport CSR Grupy Enea za 2016 r., http://raportcsr.enea.pl/2016/pl, (16.08.2017).
 • Raport Odpowiedzialności 2015-2016 DB Schenker, [online], http://www.dbschenkercsr.pl/dbamy-o-rozwoj.html, (17.08.2017).
 • Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu 2015 Bank Zachodni WBK S.A., https://www.bzwbk.pl/ms/csr-2015/strona-glowna.html, (20.08.2017).
 • Rok B., Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce - Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa 2004.
 • Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2004.
 • Społeczna odpowiedzialność w kształceniu i w działalności praktycznej kadr menedżerskich, Światowy G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010.
 • Zintegrowany raport roczny 2015. Dobre praktyki z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim GAZ-SYSTEM, http://www.gaz-system.pl/ea/rr2015/dobre-praktyki-hr.html, (20.08.2017).
 • Zrównoważony rozwój. Podsumowanie za rok 2015, http://www.ikea.com/ms/pl_PL/thisis-ikea/reports-downloads/index.html, (16.08.2017).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562057

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.