PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 7, cz. 2 Logistyka w naukach o zarządzaniu | 285--294
Tytuł artykułu

Rola nowoczesnych inwestycji w infrastrukturę logistyczną w tworzeniu spójnego systemu gospodarczego niezbędnego dla rozwoju regionu pomorskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
The Role of Modern Investments in Logistics Infrastructure in Creating a Coherent Economic System Necessary for the Development of Pomeranian Region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Nowoczesna infrastruktura logistyczna pełni istotną rolę w rozwoju gospodarczym zarówno państw jak i regionów. Powiązania występujące pomiędzy tymi elementami, a także specyficzne cechy infrastruktury logistycznej powodują powstawanie pewnych prawidłowości w procesie rozwoju gospodarczego i wywierają istotny wpływ na kształtowanie polityki gospodarczej w kraju czy regionie. Ważnym elementem rozwoju regionalnego jest konsekwentna realizacja celów i priorytetów w zakresie budowania spójnego i dostępnego systemu logistycznego. Głównym celem artykułu jest zaprezentowanie województwa pomorskiego jako obszaru o intensywnym rozwoju infrastruktury logistycznej i znacznej poprawie dostępności transportowej, jak również analiza aspektów społeczno-gospodarczych oraz finansowych związanych z tym rozwojem, a także ukazanie roli nowoczesnych inwestycji w infrastrukturę logistyczną w tworzeniu spójnego systemu gospodarczego niezbędnego dla rozwoju regionu. W opracowaniu skupiono się przede wszystkim na infrastrukturze transportowej i magazynowej regionu. Dokonując analizy literatury, posłużono się przede wszystkim metodami kompilacyjno-opisowymi, badaniem dokumentacji na poziomie krajowym i regionalnym, obserwacją, przeprowadzono wywiad pogłębiony. (fragment tekstu)
EN
The main goal of the article is to present Pomeranian Voivodeship as the area with intensive development of logistics infrastructure, especially related to transport and storage, and a significant improvement in transport accessibility. The analysis also includes socio-economic and financial aspects related to the economic development of the region. The author presents the role of modern investments in logistics infrastructure in creating a coherent economic system necessary for the development of the region, presenting selected examples. When analyzing literature, the most important were compilation and descriptive methods, reviewing documentation at national and regional level, observation, as well as an in-depth interview. (original abstract)
Twórcy
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
Bibliografia
 • Burnewicz J. (2012), Spójny i innowacyjny system transportowy Pomorza, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Dziemianowicz W. (1997), Kapitał zagraniczny a rozwój regionalny i lokalny w Polsce, EUROREG, t. 21(54), Warszawa.
 • Grzybowska K. (2009), Podstawy logistyki, Difin, Warszawa.
 • Klepacki B., Krajewski J. (2015), Wykorzystanie środków pomocowych Unii Europejskiej w rozwoju infrastruktury logistycznej grup producenckich w ogrodnictwie, Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe, tom XVII, zeszyt 5.
 • Pomorska Kolej Metropolitalna, styczeń 2015, http://www.pkm-sa.pl/glowna/wp-content/uploads/2015/12/Raport-PKM_nr-4.pdf, dostęp: 14.04.2018.
 • Pomorski rynek nieruchomości komercyjnych, Raport 2015, COLLIERS INTERNATIONAL&INVEST IN POMERANIA, http://www.outsourcingportal.eu/pl/userfiles/image/raporty/2015/4/16/Pomorski_rynek_nieruchomoci_komercyjnych_2015.pdf, dostęp: 12.04.2018.
 • Ratajczak M. (1999), Infrastruktura w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Rucińska D., Ruciński A. (2017), Współzależności rozwoju portów lotniczych i struktur zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem stref około lotniskowych, "Prace Komisji Geografii Komunikacji PTG", nr 20 (2).
 • Skowronek Cz. (2016), Podstawowe tendencje rozwoju infrastruktury logistycznej, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", nr 16 (2).
 • Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa dnia 22 stycznia 2013.
 • Wojewódzka-Król K., Rolbiecki R. (2008), Infrastruktura transportu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Wywiad z Kierownikiem Działu Technicznego i Cargo w Porcie Lotniczym Gdańsk Sp. z o.o. z dn. 16.04.2018.
 • Budnik E., W Trójmieście przybywa magazynów. Kolejne 32 tys. zostało oddane do użytku na Kowalach [online], https://dom.trojmiasto.pl/W-Trojmiescie-przybywa-magazynow-Kolejne-32tys-zostalo-oddane-do-uzytku-na-Kowalach-n111770.html
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562087

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.