PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | t. 20, z. 7, cz. 2 Logistyka w naukach o zarządzaniu | 295--308
Tytuł artykułu

Logistyka wsparcia kraju-gospodarza (HNS) w aspekcie formalno-prawnym

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Logistics of Host Nation Support (HNS) in Formal and Legal Context
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Celem prezentowanego artykułu jest identyfikacja pojęcia HNS jako obszaru regulacji międzynarodowych i narodowych oraz przedstawienie funkcjonującego systemu wsparcia państwa-gospodarza (HNS). Jego ciągły rozwój umożliwia generowanie odpowiednich warunków na obszarze Polski do tworzenia systemu logistycznego w sferze przemieszczeń w ramach wsparcia wojsk Sojuszu Północnoatlantyckiego. Artykuł powstał na podstawie analizy dokumentów formalno-prawnych oraz aktów normatywnych obowiązujących w resorcie obrony narodowej. (fragment tekstu)
EN
The aim of the presented article is to identify the concept of HNS as an area of international and national regulation and to present a functioning host state support system (HNS) whose continuous development is the basis for generating appropriate conditions in Poland to create a logistics system in the sphere of displacement as part of the North Atlantic Alliance. The article was based on the analysis of formal and legal documents and normative acts in force in the Ministry of National Defense. The article presents basic legal acts and formal rules determining the functioning of the host country's support system, especially in the logistic aspect with regard to the identification of conditions for the implementation of allied forces' relocations. (original abstract)
Twórcy
 • Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Wrocław
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku
 • Akademia Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki, Wrocław
Bibliografia
 • Decyzja Nr 447/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie funkcjonowania w resorcie obrony narodowej systemu wsparcia przez państwo-gospodarza (Dz. Urz. MON z dnia 2 stycznia 2014 poz. 5).
 • Doktryna wsparcia przez państwo-gospodarza DD-4.5 (B) Szt. Gen. 1685/2016, [online] https:// docplayer.pl/55211528-Wsparcie-przez-panstwo-gospodarza-dd-4-5-b.html, dostęp: 11.05.2018.
 • Gołembska M. (2004), Logistyka międzynarodowa w teorii i praktyce, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.
 • Ficoń K. (2015), Trzy logistyki. Wojskowa, kryzysowa, rynkowa, Wydawnictwo BEL Studio, Warszawa.
 • Griffin R.W. (2017), Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Kompendium Logistyka Wojskowego (2014), Sztab Gen. WP, ZPL-P4, Warszawa.
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483).
 • Kortschak B.H. (1992), Co to jest logistyka?, Wydawnictwo Austriackiej Federalnej Izby Gospodarczej, Wiedeń.
 • Kupiecki R. (2015), Obrona kolektywna NATO. Stała misja i zmienny kontekst strategiczny. Panorama Rocznika, "Rocznik Strategiczny", t. 20.
 • Malendowski W. (red.) (1999), Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wydawnictwo Alta 2, Wrocław.
 • Mindur M. (red.) (2017), Logistyka. Nauka - badania - rozwój, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji, Warszawa - Radom.
 • MON (2009), Strategia Obronności Rzeczypospolitej Polskiej, MON, Warszawa.
 • NATO Logistics Handbook (1997), NATO Headquarters, Brussels.
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 152, poz. 1599).
 • Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski D. (1995), Logistyka, CIM, Warszawa.
 • Szymonik A. (2010), Logistyka w bezpieczeństwie, Difin, Warszawa.
 • Traktat Północnoatlantycki (1949), Waszyngton.
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1967 r. Nr 44, poz. 220; tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1489).
 • Ustawa z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 1999 r. Nr 93, poz. 1063 z późn. zm.).
 • Wincewicz M. (2000), Logistyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem międzynarodowym, rozprawa doktorska, Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562099

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.