PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | nr 1 (3) Międzynarodowe stosunki ekonomiczne | 113--129
Tytuł artykułu

Międzynarodowe przepływy pracy a procesy integracji europejskiej

Warianty tytułu
International Movements of Labour and the Process of European Integration
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Wolny przepływ siły roboczej jest jednym z kamieni węgielnych jednolitego rynku Unii Europejskiej. Ponadto stanowi on namacalny dowód dla ogółu społeczeństwa, że integracja europejska faktycznie działa. Głównym celem opracowania jest zbadanie relacji pomiędzy procesem ekonomicznej integracji w Europie a międzynarodowymi przepływami pracy, przede wszystkim wewnątrzunijnymi. Studium rozważa ten problem zarówno z perspektywy teoretycznej, jak i empirycznej. Pierwsza część pracy zbiera ważne akademickie koncepcje, stosowane do analizy tego zjawiska na różnych stadiach integracji gospodarczej. Następnie krótko zaprezentowano europejskie regulacje dotyczące przepływów czynników produkcji i przeanalizowano mobilność zasobów pracy w Europie. W dalszej kolejności pojawia się pytanie, dlaczego pomimo stopniowego znoszenia formalnych barier europejscy obywatele praktycznie nie korzystają z prawa do życia i pracy w innym kraju członkowskim. Ostatnia część artykułu krótko omawia polską emigrację zarobkową po akcesji. (abstrakt oryginalny)
EN
The free movement of labour is one of the cornerstones of the single market in the EU. It is also one of the tangible symbols for the general public that the European integration actually works. The main aim of the article is to explore the relationships between the process of economic integration in Europe and the international flows of labour, mainly within the EU. The study considers this problem from both theoretical and empirical perspective. The first part of the study gathers relevant academic approaches applied to an analysis of this phenomenon at different stages of economic integration. Subsequently, the European regulations on free movements of factors is shortly presented and the mobility of labour in Europe is examined. Furthermore, the question arises why despite the fact that legal barriers have been gradually removed the EU-citizens practically do not use their right to move and work in another member state. The last part of the article gives a brief review of Polish work emigration after the accession to the EU. The paper ends with a short summary. (original abstract)
Rocznik
Strony
113--129
Opis fizyczny
Twórcy
Bibliografia
 • Commission of the European Communities, White Paper on Growth, Employment and Competitiveness, Luxembourg 1993.
 • Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2007, warunki i jakość życia Polaków, Warszawa 2007, www.diagnoza.com (20.01.2008).
 • Decressin J., Fatás A., Regional Labour Market Dynamics in Europe, "European Economic Review" 1995, vol. 39 (9).
 • De Grauwe P., Unia walutowa, PWE, Warszawa 2003.
 • Eichengreen B., Is Europe an optimum currency area?, "NBER Working Paper" 1991, No 3579.
 • Gallie D., The Employment in Europe Survey 1996, Eurobarometer 44.3,1997.
 • Jovanović M.N., The Economic of European Integration, Edward Elgar, Cheltenham 2005.
 • Lutkowski K., Siedem lat euro - próba bilansu i wnioski dla Polski, Instytut Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego, "Wspólnoty Europejskie" 2000, nr 7/8.
 • Mayes D., Kilponen J., Factor mobility, [w:] The European Union, Economics and Policies, A.M. El-Agraa (red.), Cambrige University Press, Cambridge 2007.
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Informacja rządu na temat sytuacji i prognozowanych CBOS, Praca Polaków w krajach Unii Europejskiej, komunikat z badań, Warszawa 2006.
 • Department of Social and Family Affairs, www.welfare.ie (29.02.2008).
 • GUS, Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2006 roku, Warszawa 2007.
 • European Commission, 2006 - European Year of Workers' Mobility, the importance of the mobility of workers to the implementation of the Lisbon strategy, MEMO/05/229, Brussels, 30 June 2005, www.europa.eu (20.01.2008).
 • Home Office, Accession Monitoring Report May 2004-December 2007, www.bia.homeoffice. gov.uk (29.03.2008).
 • Komisja Europejska, strona poświęcona Europejskiemu Rokowi Mobilności, http://ec.europa. eu/employment_social/workersmobility_2006 (20.02.2008).
 • Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Praca w krajach członkowskich Unii Europejskiej, www.mpips.gov.pl (1.01.2008).
 • Regulation (EEC) No 1612/68 of the Council of 15 October 1968 on freedom of movement for workers within the Community.
 • Special Eurobarometer 254, Internal Market Opinions and experiences of Citizens in EU- 25, October 2006.
 • Traktaty rzymskie (Traktaty ustanawiające EWG i EURATOM), Rzym 25 marca 1957 r.
 • Tłumaczenie Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, www.ukie.gov.pl (1.02.2008).
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562177

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.