PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | R. 21, nr 2, t. 2 Rozwój zrównoważony - inkluzywna gospodarka i społeczeństwo w wymiarach regionalnym, krajowym i globalnym | 363--372
Tytuł artykułu

Innowacyjność spółdzielni w świetle wykorzystywanych zasobów i kompetencji w sferze działalności badawczo-rozwojowej na przykładzie spółdzielni mleczarskich województwa świętokrzyskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Innovativeness of Cooperatives in the Light of the Used Resources and Competences in the Field of Research and Development on the Example of Dairy Cooperatives of the Świętokrzyskie Voivodeship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
Innowacyjność dotycząca produktów, czy technologii w przedsiębiorstwach jest kreowana w komórkach B+R, które do tego celu wykorzystują posiadane zasoby i kompetencje. Jednakże istotne jest czy przedsiębiorstwa są świadome, które z zasobów/kompetencji są dla nich ważne i czy potrafią dokonać ich oceny względem konkurencji. Stąd celem artykułu była, po pierwsze, analiza stopnia ważności wykorzystywanych zasobów i kompetencji w sferze działalności badawczo-rozwojowej z punktu widzenia konkurencyjności, a po drugie, analiza stanu faktycznego zasobów i kompetencji w sferze działalności badawczo-rozwojowej w porównaniu z konkurencją. Analizie poddano wyniki wywiadów, przeprowadzonych przy użyciu kwestionariusza, z kierownictwem 50% spółdzielni mleczarskich z województwa świętokrzyskiego. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że każda spółdzielnia w inny sposób postrzega ważność wykorzystywanych zasobów i kompetencji w ramach działalności badawczo-rozwojowej. Niemniej jednak w kilku przypadkach odpowiedzi dwóch respondentów były identyczne. Natomiast biorąc pod uwagę stan zasobów i kompetencji okazało się, że dwóch respondentów udzieliło takich samych odpowiedzi, określając stan, jako podobny. (abstrakt oryginalny)
EN
Innovativeness of products or technologies in the enterprises is created in the cells of R & D that for this purpose use available resources and competencies. However, it is important to know if companies are aware of which resources / competences are important to them and whether they can assess them against competition. Therefore, the purpose of the article was, firstly, an analysis of the degree of validity of the used resources and competencies in the field of research and development from the point of view of competition, and secondly, the analysis of the state of the resources and competencies in the field of research and development in comparison with the competition. The analysis included interview results conducted among executives of 50% dairy cooperatives from świętokrzyskie voivodeship. Basing on the survey it was found that each cooperative otherwise perceives the importance of resources and competencies in the research and development activity. Though, in some cases responses of two respondents were identical. However, considering the state of resources and competencies, it turned out that two the respondents granted the same response, specifying the state as similar. (original abstract)
Twórcy
  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Bibliografia
  • Amit R., Schoemaker P.J.H., Strategic assets and organizational rent, "Strategic Management Journal" 1993, nr 14.
  • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenia kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  • Kuc B.R., Gliński B., Zarządzanie strategiczne: geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996.
  • Kuskowski P., Strojny M., Trusiewicz M., Żagun K., Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw w Polsce. Perspektywa 2020, KPMG, Warszawa 2013.
  • Nauka i technika w 2011 r., GUS, Warszawa 2012.
  • Nowe kierunki w zarządzaniu, Kostera M. (red.), Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne, Warszawa 2008.
  • Przedsiębiorstwo zorientowane na wiedzę, Morawski M., Kobyłko G. (red.), Difin, Warszawa 2006.
  • Sfera badawczo-rozwojowa i przedsiębiorstwa w działalności innowacyjnej, Poznańska K. (red.), Instytut Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2001.
  • Stankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2002.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.ekon-element-000171562199

Zgłoszenie zostało wysłane

Zgłoszenie zostało wysłane

Musisz być zalogowany aby pisać komentarze.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.